»
»
IEŠKOTI
 
Pagalba
Pagalba on-line
Konsultacijos
Apmokymas
Suderinama įranga
Nuorodos
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų bazė
Naudinga informacija
Atsisiųsti
Dokumentacija
Programos, demo versijos ir atnaujinimai
Rivilė-EKO »
Kainynas »
Kontaktai »
Sertifikavimas »

Microsoft Certified Partner

Sybase Partner

ASPA
NPOINT

2003 - 19: 3220818
09.15: 104

Autorinė priežiūra

Autorinė savų programinių produktų priežiūra atliekama pas klientus, su kuriais yra sudarytos aptarnavimo (priežiūros) sutartys. Tokių sutarčių yra 2 variantai – ilgalaikio aptarnavimo arba metinio palaikymo. Pirmąją (ilgalaikio aptarnavimo) sutartį paprastai renkasi klientai, kuriems „Rivilės“ konsultantų paslaugų reikia daugiau ir dažniau, o antrąją (metinio palaikymo) – daugiau tie klientai, kuriems „Rivilės“ konsultacijų reikia retai.

1 Variantas. Ilgalaikio aptarnavimo sutarties planų lentelė nuo 2015 m. (kainos pateiktos be PVM):

Apmokėjimo planas

(eurais už valandą)

Pirmas planas

8-16 val.

darbo dien.

Antras planas

8-16 val.

darbo dien.

Trečias planas

8-16 val.

darbo dien.

Ketvirtas planas

8–16 val.

darbo dien.

Konsultavimas telefonu (€ / val.) (iki 15min./dieną)

0,- €
(0,- Lt)

0,- €
(0,- Lt)

0,- €
(0,- Lt)

0,- €
(0,- Lt)

Konsultavimas ir aptarnavimo darbai pagalba "On-Line" nuotolinio konsultavimo priemonėmis, telefonu ar pas klientą (UŽSAKOVĄ) arba VYKDYTOJĄ (€ / val.)

40,-€
(138.11 Lt)

35,- €
(120.85 Lt)

30,- €
(103.58 Lt)

30,- €
(103.58 Lt)

*Avarinių situacijų likvidavimas

(€ / val.)

50,- €
(172.64 Lt)

45,- €
(155.38 Lt)

40,- €
(138.11 Lt)

35,- €
(120.85 Lt)
reakcija per 8 val.

Konsultavimas nedarbo dienomis

(€ / val.)

NE

NE

NE

60,- €
(207.17 Lt)

Specifinių apskaitos problemų sprendimas (€ / val.)

NE

NE

Atskiru susitarimu

Atskiru susitarimu

Programavimo darbai

Atskiru susitarimu

Atskiru susitarimu

Atskiru susitarimu

Atskiru susitarimu

Mėnesinis abonento mokestis

(€ / mėn.)

60,- €
(207.17 Lt)
 

90,- €
(310.75 Lt)
 

120,- €
(414.34 Lt)
 

220,- €
(759.62 Lt)
 

Mėnesinis nemokamų valandų skaičius

2 val.

3 val.

4 val.

8 val.

2 Variantas. Metinio palaikymo sutarties įkainių specifikacija nuo 2015 m. (kainos pateiktos be PVM):

Metinio palaikymo paketas

Kaina arba kiekis

Ar paslauga teikiama

Konsultavimas telefonu (darbo valandomis, iki 15min./dieną)

0,- €
(0,- Lt) 

TAIP

Konsultavimo paslaugos (KREDITINĖ VALANDA) (€ / val.)

50,- €
(172.64 Lt)

(toliau KREDITINĖ VALANDA)

TAIP

Konsultavimas nedarbo dienomis ir nedarbo valandomis

-

NE

Specifinių apskaitos problemų sprendimas

-

NE

Programavimo darbai

Atskiru susitarimu

TAIP

Metinio palaikymo paketas (abonento mokestis)

(€ / metus)

150,- €
(517.92 Lt)

-

Metinis nemokamų valandų skaičius

2 val.

-

Metinio palaikymo sutarties paaiškinimai:

1. Sąvoka „DARBO VALANDOS“ suprantamas darbo laikas darbo dienomis: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – nuo 8.00 val. iki 16.00 val., penktadieniais ir prieš šventines dienas – nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

2. Sąvoka „KALENDORINIAI METAI“ suprantamas laikotarpis nuo kiekvienų metų sausio mėn. 1 dienos iki tų pačių metų gruodžio mėn. 31 dienos.

3. UŽSAKOVAS privalo ir įsipareigoja kiekvienais KALENDORINIAIS METAIS susimokėti metinio palaikymo paketo abonento mokestį (SPECIFIKACIJOS 6 eil. nr.). Tik po to UŽSAKOVAS įgyja teisę į SPECIFIKACIJOJE išvardintas paslaugas bei į 2 nemokamas valandas (t.y. UŽSAKOVAS įgyja 2 KREDITINES VALANDAS).

4. UŽSAKOVO neišnaudotas metinis nemokamų valandų skaičius (SPECIFIKACIJOS 7 eil. nr.) galioja KALENDORINIUS METUS.

5. UŽSAKOVUI išnaudojus metinį nemokamų valandų skaičių (SPECIFIKACIJOS 7 eil. nr.) ir prireikus VYKDYTOJO konsultacijų bei aptarnavimo paslaugų (SPECIFIKACIJOS 3 eil. nr.), jis privalo iš anksto nusipirkti (apmokėti) norimą kiekį KREDITINIŲ VALANDŲ toms paslaugoms atlikti. Šiuo atveju VYKDYTOJO konsultantas vyksta pas UŽSAKOVĄ tik UŽSAKOVUI turint KREDITINIŲ VALANDŲ.

6. UŽSAKOVO nupirktas (apmokėtas), bet neišnaudotas KREDITINIŲ VALANDŲ skaičius (SPECIFIKACIJOS 3 eil. nr.) galioja KALENDORINIUS METUS.

 

* Papildomai neapmokestinamos konsultacijos telefonu (trumpi bendri sistemos naudojimo klausimai nesusiję su Jūsų darbo specifika) teikiamos konsultaciniais telefonais (85) 239 5535 ir (85) 239 5536 arba el. paštu rivile@rivile.lt, konsultacijos buhalteriniais klausimais neteikiamos.

Naujienos
Naujausi klausimai
Forumas »

UAB "Rivilė" pasilieka teisę keisti pateiktą svetainėje informaciją be atskiro įspėjimo. Dėl aktualios informacijos kreipkitės kontaktiniais telefonais.
© 1993-2013 UAB „Rivilė“. Visos teisės saugomos. El. paštas: rivile@rivile.lt