»
»
IEŠKOTI
 
Pagalba
Pagalba on-line
Konsultacijos
Apmokymas
Suderinama įranga
Nuorodos
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų bazė
Naudinga informacija
Atsisiųsti
Dokumentacija
Programos, demo versijos ir atnaujinimai
Rivilė-EKO »
Kainynas »
Kontaktai »
Sertifikavimas »

Microsoft Certified Partner

Sybase Partner

ASPA
NPOINT

2003 - 19: 3220818
09.15: 104

Didžioji knyga

Čia fiksuojamos visos ūkinės operacijos į bendrąjį žurnalą - Didžiąją Knygą. Jos pasiskirsto pagal savo pobūdį. Dauguma operacijų persikelia į Didžiąją Knygą iš kitų buhalterinės apskaitos sistemos "Rivilė GAMA" modulių (pirkimų, pardavimų, atsiskaitymų, ilgalaikio turto, operacijų su atsargomis, darbo užmokesčio ar transporto). Operacijos taip pat gali būti įvedamos tiesiai į Didžiosios Knygos žurnalus. Tuos žurnalus pagal savo poreikį gali susikurti vartotojas. Didžioji Knyga yra visos apskaitos programos šerdis, nes galutiniame rezultate į jį fiksuojasi buhalterinė operacija iš bet kurios sistemos dalies (modulio). Buhalterinės apskaitos programoje "Rivilė GAMA" galima matyti įmonės (arba tik konkretaus padalinio, objekto ar kaštų centro) balansą iš karto po ūkinės operacijos patvirtinimo. Taip pat vartotojas gali bet kada surasti tą pirminę operaciją, kuri ir suformavo įrašą įmonės balanse (didžiojoje knygoje), t.y. atsekti tiek ūkinės operacijos sąskaitų korespondencijas, tiek ir kokia ūkinė operacija buvo pagrindu tam tikrai korespondencijai.
Didžiojoje Knygoje galima kopijuoti operacijas, t.y. jas dubliuoti, automatiškai generuoti pasikartojančias operacijas, atlikti atvirkštines arba "storno" operacijas. 
Galima operacijas eksportuoti į tarpines bylas arba iš jų importuoti į Didžiosios Knygos operacijas. Vartotojas pats gali nuspręsti kuriuos operacijų laukus nori eksportuoti-importuoti. Operacijų eksportas-importas atitinka XML standartą.
Didžiojoje Knygoje galima atsispausdinti (ekrane arba popieriuje) visą informaciją apie tas operacijas.

Naujienos
Naujausi klausimai
Forumas »

UAB "Rivilė" pasilieka teisę keisti pateiktą svetainėje informaciją be atskiro įspėjimo. Dėl aktualios informacijos kreipkitės kontaktiniais telefonais.
© 1993-2013 UAB „Rivilė“. Visos teisės saugomos. El. paštas: rivile@rivile.lt