»
»
IEŠKOTI
 
Pagalba
Pagalba on-line
Konsultacijos
Apmokymas
Suderinama įranga
Nuorodos
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų bazė
Naudinga informacija
Atsisiųsti
Dokumentacija
Programos, demo versijos ir atnaujinimai
Rivilė-EKO »
Kainynas »
Kontaktai »
Sertifikavimas »

Microsoft Certified Partner

Sybase Partner

ASPA
NPOINT

2003 - 19: 3231248
11.18: 86

Atlyginimų apskaita

Šis modulis integruotas į buhalterinės apskaitos sistemą "Rivilė GAMA" . Jame atliekama įmonės darbuotojų darbo užmokesčio apskaita, apimanti savyje ir personalo apskaitos ypatumus. Galima tvarkyti darbuotojų sąrašus, apskaityti tarifinius, laikinius atlyginimus, atlyginimus nuo išdirbio ir kombinuotus. Duomenys yra kaupiami, todėl galima apskaičiuoti įvairiausius mokesčius ir operatyviai parengti atlyginimo mokėjimo lapelius bei žiniaraščius. Naudojant sukauptus duomenis, galima parengti išsamias ataskaitas valdymo aparatui, mokesčių inspekcijai arba socialinio draudimo tarnyboms.
Modulis yra atviras: pakitus įstatymams, atitinkamus pakeitimus modulyje gali atlikti pats apskaitininkas.
Realizuotas darbo laiko apskaitos tabelio pildymas, spausdinimas, darbuotojų atlyginimo skaičiavimas remiantis tabelio informacija. Tabeliai formuojami pagal padalinius, todėl galima fiksuoti informaciją apie darbuotojų darbą keliuose padaliniuose, o taip pat ir objektuose.
Vartotojas gali pats apsirašyti arba keisti priskaitymus, pajamų mokesčio ir kitų atskaitymų lenteles.
Galima apsirašyti ir naudoti daug kintamųjų bei sudėtinių kintamųjų ir formulių, todėl jis tinka apskaityti ir labai sudėtingų įmonių darbuotojų atlyginimus.
Realizuotas paskyrų formavimas, atlyginimų darbuotojams skaičiavimas pagal paskyras.
Realizuotas atostoginių ir nedarbingumo pašalpų skaičiavimas. Čia išspręsta problema dėl priskaitymų už ateinančius laikotarpius padėjimo į ateinančių laikotarpių sąnaudų sąskaitą ir automatinis tos sąskaitos uždarymas ateinančiame mėnesyje.
Galima dirbti pagal kelis kalendorius.
Realizuotas patikimas informacijos kaupimas ir galimybė ją visą gauti už bet kurį laikotarpį.
Modulyje yra ataskaitų generatorius, todėl ataskaitų formos lengvai keičiamos ir kuriamos. Darbo užmokesčio atitinkamos sąskaitų korespondencijos atsispindi "Didžiosios Knygos" darbo užmokesčio žurnale.

Naujienos
Naujausi klausimai
Forumas »

UAB "Rivilė" pasilieka teisę keisti pateiktą svetainėje informaciją be atskiro įspėjimo. Dėl aktualios informacijos kreipkitės kontaktiniais telefonais.
© 1993-2013 UAB „Rivilė“. Visos teisės saugomos. El. paštas: rivile@rivile.lt