Pateikti užklausą/Gauti pasiūlymą

Rivilės produktai

 • Branduolys (administravimas, parametrai, normatyvai)
 • Didžioji knyga (bendrasis žurnalas, pelno-nuostolio ataskaitos)
 • Debitorinės/Kreditorinės operacijos (klientų skolų apskaita, klientų informavimo sistema)
 • Pirkimai (pirkimų apskaita, automatinis pirkimo užsakymo formavimas)
 • Pardavimai (pardavimų apskaita, užsakymai, rezervavimai, pasiūlymai, automatinis jų siuntimas)
 • Atsiskaitymai (įplaukos, išmokos, bankinių pavedimų formavimas, mokėjimo išrašų importas)
 • Operacijos su atsargom (inventorizacija, prekių nurašymas savo reikmėms, persirūšiavimas)
 • Vidinė apskaita (prekių vidinis judėjimas tarp padalinių/sandėlių, užsakymų iš sandėlių formavimas)
 • Gamybos apskaita (komplektavimas, išbarstymas, nebaigta gamyba)
 • Ilgalaikio turto apskaita
 • Transporto apskaita (kelionės lapai, krovinių pervežimai)
 • Atlyginimų ir personalo apskaita
 • Biudžeto valdymas (biudžeto maketas, planas, plano ir fakto palyginimas)
 • Sandėlio valdymas SVS (prekių apskaita lokacijose, atrinkimas, sutikrinimas)
 • Dokumentų registras (i.SAF, i.MAS formavimas)
 • Pardavimų taškai (POS) prekybai, vaistinėms, kavinėms-restoranams
 • Klientų lojalumo posistemė (lojalumo taškų kaupimas ir realizacija)
 • Ryšys su kasos aparatais, kaupikliais, svarstyklėmsi
 • Tarpfilialinis ryšys (replikavimas)
 • Daugiakalbystė (sistema išversta į anglų, latvių kalbas, papildoma galimybė vesti prekių ir kt. Pavadinimus kitomis kalbomis)
 • Dimensijos – padaliniai, objektai, serijos, kaštų centrai, papildomos dimensijos
 • Analitika ir ataskaitos

„Rivilė-EDI“ – Elektroninių sąskaitų faktūrų siuntimo internetu sistema.
Yra galimybė tiek siunčiamą, tiek ir gaunamą dokumentą patvirtinti elektroniniu parašu.

MANO-RIVILĖ – Tai Rivilė-GAMA sistemos internetinis vartotojas.

Suteikia galimybę Jūsų klientams užsakinėti prekes iš RIVILĖ-GAMA realiu laiku.

Suteikia galimybę Jūsų klientams užsakinėti prekes iš RIVILĖ-GAMA realiu laiku.

Naudojant prekių atrinkimo sitemą (PAS):
Prekės skenuojamos į kaupiklį
Skenuojamos prekės. Sutikrinamos su pardavimo dokumentu.
Taip išvengiama neteisingo prekių atkrovimo sandėlyje.

Trečioms firmoms padarytas žiniatinklio paslaugų rinkinys leidžiantis integruoti savo sistemas su Rivilė-GAMA sistema.

Rivilė EDI (Eko) elektroninių sąskaitų faktūrų paslauga pagrindiniai funkcionalumas: A) Sąskaitų siuntimas klientams B) Sąskaitų tvirtinimas sistemoje C) Sąskaitų pasirašymas el. parašu D) Išsiųstų sąskaitų būklės valdymas (perskaityta, patvirtinta).

Ryšių su klientais CRM modulio funkcionalumas bus pateiktas kartu su viešu modulio išleidimu, kurdami vadovaujamės geriausiomis praktikomis, modulis bus lankstus ir pritaikomas individualiems poreikiams.

Transporto (kelionės lapai, pervežimai, kroviniai, pervežimų operacijos) modulio pagrindinis funkcionalumas: A) Kelionės lapų suvedimas (nuvažiuotas atstumas, kuro normos ir sunaudotas kuras, visos kitos kelionės metu patirtos sąnaudos, vairuotojo atskaitomybė, ryšys su transporto važtaraščiais) B) Krovinių apskaita, pardavimo operacijų už krovinių pervežimą generavimas C) Pervežimų apskaita, pirkimo operacijų generavimas D) Krovinių pervežimo analizė E) Kuro sunaudojimo analizė pagal automobilius, maršrutus, kelionės lapus F) Vairuotojo atskaitomybės analizė.

Kreditorinių / debitorinių operacijų (darbas su klientais, klientų skolų analizavimas) modulio pagrindinis funkcionalumas: A) Detalios skolos B) Suminės skolos C) Klientų būklė D) Apyvartos E) Suderinimo aktų siuntimas F) Priminimų automatinis siuntimas G) SMS pranešimų siuntimas I) Mokėjimų planas J) Planuojami pinigų srautai.

Akcijų grupės „GRAND-2018“ sąlygos

Prieigos mokesčio akcijos sąlygos

Akcija galioja klientams, kurie sudarė ir apmokėjo versijų prieigos sutartį dėl prieigos prie Rivilė-GAMA naujų versijų iki 2018.12.31. Akcija galioja iki 2018.12.31. Klientas gali pasinaudoti akcija vieną kartą akcijos galiojimo laikotarpiu užpildydamas formą https://mano-biudzetas.lt/akcijos/akcijos-pasiulymas/. Akcijos pasinaudojimo data yra galutinio apmokėjimo data už prieigos mokestį. Nuolaidų sąlygas skaitykite skyrelyje „Akcijų nuolaidų sąlygos“.

Mano-Rivilė nuomos įmonėms akcijos sąlygos

Akcija galioja klientams, kurie sudarė ir apmokėjo Mano-Rivilė produkto 12 mėnesių naudojimo sutartį iki 2018.12.31. Akcija galioja iki 2018.12.31. Klientas gali pasinaudoti akcija vieną kartą akcijos galiojimo laikotarpiu užpildydamas formą https://mano-biudzetas.lt/akcijos/akcijos-pasiulymas/. Akcijos pasinaudojimo data yra galutinio apmokėjimo data už Mano-Rivilė produktą. Pratęsus Mano-Rivilė akcijos metu sudarytą sutartį yra tęsiamas nuolaidos taikymas. Pasibaigus akcijos metu sudarytai sutarčiai yra taikoma įprastinė tuo metu galiojanti kaina.

Mano-Rivilė nuomos buhalterinių paslaugų įmonėms akcijos sąlygos

Akcija galioja klientams, kurie sudarė ir apmokėjo Mano-Rivilė produkto 12 mėnesių naudojimo sutarties pirmą nustatytą įmoką iki 2018.12.31 visoms apskaitomoms įmonėms. Akcija galioja iki 2018.12.31. Klientas gali pasinaudoti akcija vieną kartą akcijos galiojimo laikotarpiu užpildydamas formą https://mano-biudzetas.lt/akcijos/akcijos-pasiulymas/. Akcijos pasinaudojimo data yra nustatyto pirmo apmokėjimo data už Mano-Rivilė produktą. Buhalterinių paslaugų įmonėms suteikiama papildoma nuolaida pateikiama atskira kreditine sąskaita kas mėnesį už kiekvieną apmokėtą Mano-Rivilė produkto paskyrą. Nuolaidos dydis suderinamas su klientu. Pratęsus Mano-Rivilė akcijos metu sudarytą sutartį yra tęsiamas nuolaidos taikymas. Pasibaigus akcijos metu sudarytai sutarčiai yra taikoma įprastinė tuo metu galiojanti kaina.

Versijos atnaujinimo vienkartiniu mokesčiu akcijos sąlygos

Akcija galioja sistemą įsigijusiems klientams, kurie naujina žemesnę nei 110 Rivilė-GAMA versiją į 111 Rivilė-GAMA versiją. Akcija galioja iki 2018.12.31. Klientas naujintis į 111 versiją galės iki 2019.03.31, vėliau bus taikomos įprastos sąlygos. Klientas gali pasinaudoti akcija vieną kartą akcijos galiojimo laikotarpiu užpildydamas formą https://mano-biudzetas.lt/akcijos/akcijos-pasiulymas/. Akcijos pasinaudojimo data yra galutinio apmokėjimo data už atnaujintą versiją. Nuolaidų sąlygas skaitykite skyrelyje „Akcijų nuolaidų sąlygos“.

Versijos atnaujinimo vienkartiniu mokesčiu 110 versijos turėtojams akcijos sąlygos

Akcija galioja sistemą įsigijusiems klientams, kurie naujina 110 Rivilė-GAMA versiją į 111 Rivilė-GAMA versiją. Akcija galioja iki 2018.12.31. Klientas naujintis į 111 versiją galės iki 2019.03.31, vėliau bus taikomos įprastos sąlygos. Klientas gali pasinaudoti akcija vieną kartą akcijos galiojimo laikotarpiu užpildydamas formą https://mano-biudzetas.lt/akcijos/akcijos-pasiulymas/. Akcijos pasinaudojimo data yra galutinio apmokėjimo data už atnaujintą versiją. Nuolaidų sąlygas skaitykite skyrelyje „Akcijų nuolaidų sąlygos“.

Akcijų nuolaidų sąlygos

Nuolaidos nesumuojamos ir neskaidomos. Nuolaida galima pasinaudoti vieną kartą akcijų grupėje „GRAND-2018“. Nuolaidų sąlygos: A) 119 Eur nuolaida papildomai darbo vietai, moduliui įsigyti galioja iki 2019.12.31, galima įsigyti darbo vietą ar modulį kainuojantį daugiau kaip 119 Eur. B) 99% nuolaida transporto moduliui suteikiama pasinaudojus akcija ir galimybė naudotis moduliu atsiranda apmokėjus likusią 1% sumą iki akcijos galiojimo pabaigos. Galimybė naudoti tokiu būdu gautą transporto modulį yra neterminuota kol klientas sąžiningai naudoja Rivilės programinę įrangą. C) 99% nuolaida ryšių su klientais (CRM) moduliui suteikiama pasinaudojus akcija ir galimybė naudotis moduliu atsiranda apmokėjus likusią 1% sumą iki akcijos galiojimo pabaigos bei atsiradus ryšių su klientais moduliui oficialiame Rivilės produktų kainyne www.rivile.lt. Galimybė naudoti tokiu būdu gautą ryšių su klientais (CRM) modulį yra neterminuota kol klientas sąžiningai naudoja Rivilės programinę įrangą. D) 99% nuolaida kreditorinių, debitorinių operacijų moduliui suteikiama pasinaudojus akcija ir galimybė naudotis moduliu atsiranda apmokėjus likusią 1% sumą iki akcijos galiojimo pabaigos. Galimybė naudoti tokiu būdu gautą kreditorinių, debitorinių operacijų modulį yra neterminuota kol klientas sąžiningai naudoja Rivilės programinę įrangą. E) 119 Eur nuolaida Rivilės EDI (Eko) paslaugoms įsigyti taikoma Rivilės EDI (Eko) elektroninių sąskaitų faktūrų siuntimo paslaugoms iki 2019.12.31, jei paslaugų buvo įsigyta daugiau kaip už 240 Eur nuo pasinaudojimo akcija datos iki 2019.12.31.

Bendros sąlygos

UAB „Rivilė“ turi teisę atnaujinti, papildyti ir keisti akcijų sąlygas.