Rivile produktai

 • Branduolys (Parametrai, sutarties normatyvai, dimensijos, administravimas)
 • Didžioji knyga (Bendrasis žurnalas, pelno-nuostolio ataskaitos)
 • Atsiskaitymai (Įplaukos, išmokos, bankiniai pavedimai, mokėjimo išrašai)
 • Debitorinės / Kreditorinės operacijos (Klientų skolų apskaita, klientų informavimo sistema, būklė)
 • Ilgalaikio turto apskaita (Turto judėjimas tarp padalinių, atsak. asm.)
 • Pirkimai (Pirkimų apskaita, automatinis užsakymo formavimas)
 • Pardavimai (Pardavimų apskaita, pasiūlymai, rezervai, GPAIS formavimas)
 • Operacijos su atsargomis (Inventorizacija, prekių nurašymas, tvarkymas)
 • Vidinė apskaita (Prekių vidinis judėjimas tarp padalinių / sandėlių)
 • Gamybos apskaita (Komplektavimas, išbarstymas, nebaigta gamyba ir pan.)
 • Perkainavimai (Perkainavimų operacijos, etikečių, lipdukų spausdinimas)
 • Dokumentų registras (i.SAF, i.VAZ, PVM deklaracijos teikimas VMI)
 • Transporto apskaita (Kelionės lapai, krovinių pervežimai, kuras, vairuotojai)
 • Pardavimų taškai (POS) (Kasos prekybai, vaistinėms, kavinėms-restoranams)
 • Sandėlio valdymas (SVS) (Prekės lokacijose, kaupiklinės op., maršrutai sandėlyje)
 • Atlyginimų apskaita (Darbo laiko apskaita, darbo užmokestis)
 • Personalas (Personalo informacija, kamandiruotės, įsakymai)
 • Analitika ir ataskaitos (Verslo valdymo ir analizės rinkiniai, likučiai, statistika, FIFO)
 • Biudžeto valdymas (Finansinio biudžeto planavimas, vykdymas)
 • Klientų lojalumo posistemė (Lojalumo taškų kaupimas ir realizacija)
 • CRM (ryšiai su klientais) (Projektai, kampanijos, iniciatyvos, akcijos, užduotys)
 • DVS (dokumentų valdymas) (Dokumentų rūšys, saugojimas, archyvavimas, paieška)
 • SAF T (i.SAF-T rinkmenos formavimas, skaidymas ir teikimas VMI)
 • *BDAR (bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Asmens duomenų valdymas)
 • *D.I. (dirbtinis intelektas) (Dirbtinio intelekto statistiniai modeliai ir laiko eilutėms)

Rivile EDI (EKO) – Elektroninių dokumentų siuntimo internetu sistema.
Yra galimybė tiek siunčiamą, tiek ir gaunamą dokumentą patvirtinti elektroniniu parašu.

Rivile WEBGAMA – Internetinė Rivile GAMA versija.

Sandėlio valdymo sistema (SVS) – Internetinis sandėlio valdymas per kaupiklį gamintojams, didmeniniams paskirstymo centrams, viešiesiems logistikos centrams, sandėliavimo logistikos paslaugų tiekėjams.

Greitas prekių atrinkimas ir pajamavimas.

Sujungimas su išorinėmis sistemomis.

Sprendimas elektroninei prekybai.
Prašome užpildyti „išbandyti nemokamai“ užklausos formą ir gauti nuorodą į nuotolinį Rivile GAMA kursą.

Išbandyti nemokamai

Prašome užpildyti užklausos formą.