Programos atnaujinimai

Programų atnaujinimų aprašymai

Rivilė - klientams2

Užsiregistravę gauti naujienlaiškius vartotojai apie kiekvieną programų atnaujinimą bus informuoti el. paštu.

Rivilė - klientams6

Jeigu nenorite gauti naujienų el. paštu, programų versijų pasikeitimus galite sekti šiame puslapyje.

2018 12 03

1. Kortelės -> Klientai : padaryta Klientų Būsenos patvirtinimo sistema.

Ryšium su tuo pasikeitė lentelių N08_KLIJ struktūra.

Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

 

2. Kortelės -> Klientai -> Klientų koregavimas : atsirado nauja kliento rūšis Kontaktas.

 

3. Kortelės -> Klientai -> Klientų koregavimas : naujas laukas Tipas. Padaryta galimybė nurodyti kokio tipo klientas – juridinis ar fizinis asmuo.

Ryšium su tuo pasikeitė lentelių N08_KLIJ struktūra.

Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

 

4. Pirkimai/Pardavimai -> Formuoti i.SAF S/F registrą : padaryta galimybė į formuojamą i.SAF S/F registrą įtraukti pardavimo eilutes, kurių suma pagal atitinkamą PVM klasifikatorių yra nuliui. Tam sistemos INIT-e reikia užprogramuoti : titi_pagr.SS_iSAF_FORMUOTI_NULINES_SUMAS=.t.

 

5. Pirkimai/Pardavimai -> Importas : padaryta galimybė suimportuoti įvarius dokumentus (PDF, DOC, XlS ir t.t.) į Pirkimo/Pardavimo dokumentus.

                            Kad importuoti failą, EIP faile būtina nurodyti:

C:\DOK\mano_dokumentas.pdf

                            Kad importuoti nuorodą į failą, EIP faile būtina nurodyti:

C:\DOK\mano_dokumentas.pdf

 

6. Pirkimai/Pardavimai -> Importas : padaryta galimybė suimportavus operaciją, automatiškai suformuoti ir Informacijos ryšį.

                            Tam importo EIP faile reikia nurodyti:

HO

000000000001

 

7. Sutartys -> Importas : padaryta galimybė suimportuoti įvarius dokumentus (PDF, DOC, XlS ir t.t.) į Sutartis.

                            Kad importuoti failą, EIP faile būtina nurodyti:

C:\DOK\mano_dokumentas.pdf

                            Kam importuoti nuorodą į failą, EIP faile būtina nurodyti:

C:\DOK\mano_dokumentas.pdf

 

8. Sutartys -> Importas : padaryta galimybė suimportavus operaciją, automatiškai suformuoti ir Informacijos ryšį.

                            Tam importo EIP faile reikia nurodyti:

HO

000000000001

 

9. Padaryta CRM sistema, kurią sudaro:

                            a) CRM operacijos

                            b) Užduotys

                            c) Projektai

                            d) CRM analizė

                           

10. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti CRM operacijas:

                            crm_operacijos_numeris=CRM_for(cf_data,cf_kodas_ks,cf_kodas_ms,cf_kodas_hu,cf_kodas_hp,cf_pastabos,cf_file,cf_file_nuoroda,cf_rysys_modulis,cf_rysys_operacija,cf_perkelta,cf_kodas_ls_1,cf_kodas_ls_2,cf_kodas_ls_3,cf_kodas_ls_4,cf_aprasymas1,cf_aprasymas2,cf_aprasymas3,cf_aprasymas4,cf_num1,cf_num2,cf_num3,cf_num4,cf_kodas_hv)

kur

crm_operacijos_numeris – jei programa sėkmingai suformuoja CRM operaciją, grąžina suformuotos CRM operacijos numerį

 

cf_data       – CRM operacijos data (neprivaloma; pagal nutylėjimą sistemos data)

cf_kodas_ks   – kliento kodas (neprivalomas; jei tokio kliento kodo nebus aprašyta Klientų sąraše, programa kliento kodą suformuos tuščią, o nurodytą reikšmę patalpins į CRM operacijos kliento pavadinimą)

cf_kodas_ms   – menedžerio kodas (neprivalomas)

cf_kodas_hu   – užduoties kodas (neprivalomas; jei tokio užduoties kodo nebus aprašyta Užduočių sąraše, programa užduoties kodą suformuos tuščią, o nurodytą reikšmę patalpins į CRM operacijos užduoties pavadinimą)

cf_kodas_hp   – projektos kodas (neprivalomas; jei tokio projekto kodo nebus aprašyta Projektų sąraše, programa projekto kodą suformuos tuščią, o nurodytą reikšmę patalpins į CRM operacijos projekto pavadinimą)

cf_pastabos   – pastabos (neprivalomas)

cf_file       – PDF, DOC, XLS ar kitas failas, kurį norite įkelti prie CRM operacijos (neprivalomas)

cf_file_nuoroda    – jei norite įkelti ne patį PDF, DOC, XLS ar kitą failą, o jo nuorodą, tada reikia nurodyti 1 (neprivalomas, pagal nutylėjimą 0 t.y. bus įkeliamas failas)

cf_rysys_modulis   – jei norite suformuoti informacijos ryšį su suformuotą CRM operacija, reikia nurodyti reikiamą modulį (neprivalomas, privalomas jei nurodomas cf_rysys_operacija)

cf_rysys_operacija – jei norite suformuoti informacijos ryšį su suformuotą CRM operacija, reikia nurodyti reikiamą operacijos numerį (neprivalomas, privalomas jei nurodomas cf_rysys_modulis)

cf_perkelta        – jei norite, kad suformuota CRM operacija butu perkelta, būtina nurodyti 2. Jei norite, kad suformuota CRM operacija butu koreguota, būtina nurodyti 3. (neprivalomas, pagal nutylėjimą 1 – nauja operacija)

cf_kodas_ls_1  – logistikos kodas 1 (neprivalomas)

cf_kodas_ls_2  – logistikos kodas 2 (neprivalomas)

cf_kodas_ls_3  – logistikos kodas 3 (neprivalomas)

cf_kodas_ls_4  – logistikos kodas 4 (neprivalomas)

cf_aprasymas1  – aprašymas 1 (neprivalomas)

cf_aprasymas2  – aprašymas 2(neprivalomas)

cf_aprasymas3  – aprašymas 3 (neprivalomas)

cf_aprasymas4  – aprašymas 4 (neprivalomas)

cf_num1   – reikšmė 1 (neprivalomas)

cf_num2   – reikšmė 2 (neprivalomas)

cf_num3   – reikšmė 3 (neprivalomas)

cf_num4   – reikšmė 4 (neprivalomas)

cf_kodas_hv – kita užduotis (neprivalomas)

 

11. Padaryta programa, kurios pagalba bet kuriam simboliniam formos laukui, galima priskirti pasirinkimą iš norimo sąrašo:

                            sar_lauk(oad,fs_sar,fs_lauk,fs_kuris,fs_programa)

kur

oad      – visada konstanta THISFORM (privalomas)

fs_sar   – sąrašo kodas (privalomas)

fs_lauk  – lauko adresas kuriam norite priskirti sąrašą (privalomas).

fs_kuris – lauko numeris, kuris grąžinamas iš sąrašo (neprivalomas, pagal nutylėjimą 1 – grąžinamas kodas)

fs_programa – jūsų programa, kuri pasileis jei bus pasirinktas kodas iš sąrašo (neprivalomas)

 

                            PVZ.: Tarkime norite, kad Pardavimų operacijos koregavimo lange, Lapelyje LOGISTIKA, į pirmą aprašymo lauką galima butu įvesti kodą iš Objektų sąrašo.

                                                           Tam reikia Pardavimo operacijos koregavimo lange užprogramuoti INIT-ą:

                                                         sar_lauk(thisform,”OS”,titi_pagr.adf.kor.lapas.page5.aprasymas1)

                              

12. Padaryta galimybė į bet kurį koregavimo langą įkeliant norimą dokumentą, arba nuorodą į dokumentą, nurodyti katalogą pagal nutylėjimą. Tam formos koregavimo lange reikia užprogramuoti INIT-ą :

                                                         thisform.dokumentas_kat=”C:\MANO”

kur

“C:\MANO” -katalogas pagal nutylėjimą.

 

13. Alga -> Darbuotojų sąrašas : atsirado naujas mygtukas “Algos servisas”, kurio pagalba galėsite

                            a) suformuoti algos mokestinius pakeitimus, kurie įsigalios nuo 2019.01.01

                            b) dirbantiems darbuotojams suformuoti Kintamųjų reikšmes

                            c) dirbantiems darbuotojams suformuoti Priskaitymus arba Priskaitymų pasiūlymus

                            d) dirbantiems darbuotojams suformuoti Atskaitymus arba Atskaitymų pasiūlymus

 

14. Alga -> Algos dokumentai : padaryti pakeitimai algos vidurkio skaičiavime, atsižvelgiant į algos skaičiavimo pakeitimus nuo 2019.01.01

 

15. Programa FVID() : padaryti pakeitimai algos vidurkio skaičiavime, atsižvelgiant į algos skaičiavimo pakeitimus nuo 2019.01.01

                                                                                      

16. Alga -> Algos išmokėjimas -> Algos išmokėjimo koregavimas -> Algos skolos : avanso mokėjimui naudojant funkciją MOK(A1), nebus išmokamas avansas darbuotojams, kurie einamajame mėnesyje yra atleisti iš darbo. Jei norite išmokėti avansą neatsižvelgiant į žmogui aprašytus bankus, o tik atsižvelgiant ar jis dirbą einamą mėnesį, naudokite funkciją MOKG(A1).

 

17. Kortelės -> Prekių sąrašas -> Prekių sąrašo koregavimas: pailginti laukai

                            Pavadinimas iki 120 simbolių

                            Pavadinimas kita kalba iki 150 simbolių

                            Ilgas pavadinimas iki 150 simbolių

                            Tiekėjo prekių kodai iki 25 simbolių

                            Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N17_PROD struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

 

18. Kortelės -> Prekių sąrašas -> Prekių sąrašo koregavimas -> Prekės mat.vnt. koregavimas : pailgintas laukas

                            Pavadinimas iki 120 simbolių

                            Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N37_PMAT struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

 

19. Kortelės -> Klientai -> Klientų sąrašo koregavimas : pailginti laukai

                            Pavadinimas iki 150 simbolių

                            Adresas iki 150 simbolių

                            Atstovas iki 150 simbolių

                            Elektroninis adresas iki 150 simbolių

                            Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N08_KLIJ struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

 

20. Kortelės -> Klientai -> Klientų sąrašo koregavimas -> Alternatyvaus adreso koregavimas : pailginti laukai

                            Pavadinimas iki 150 simbolių

                            Adresas iki 150 simbolių

                            Elektroninis adresas iki 150 simbolių

                            Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N33_KBAN struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

 

21. Kortelės -> Asmenys -> Asmens koregavimas : pailginti laukai

                            Kliento pavadinimas iki 150 simbolių

                            Adresas iki 150 simbolių

                            Elektroninis adresas iki 150 simbolių

                            Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N60_ASM struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

 

22. Kortelės -> Menedžeriai -> Menedžerių koregavimas : pailginti laukai

                            Pavadinimas iki 150 simbolių

                            Adresas iki 150 simbolių

                            Elektroninis adresas iki 150 simbolių

                            Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N15_MEN struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

                           

23. Kortelės -> Kodai -> Kodų koregavimas : pailgintas laukas

                            Pavadinimas iki 150 simbolių

                            Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N20_KOD struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

 

24. Kortelės -> Logistika -> Logistikos koregavimas : pailgintas laukas

                            Pavadinimas iki 150 simbolių

                            Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N35_LGST struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

 

25. Kortelės -> Pranešimai -> Pranešimų koregavimas : pailgintas laukas

                            Pavadinimas iki 150 simbolių

                            Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N48_MESS struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

 

26. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimas -> Klientų informavimo koregavimas : pailgintas laukas

                            Elektroninis adresas iki 150 simbolių

                            Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N78_KM struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

 

27. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimo operacijos -> Klientų informavimo operacijų koregavimas : pailgintas laukas

                            Elektroninis adresas iki 150 simbolių

                            Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N79_KW struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

 

28. POS sistema -> POS operacijos -> POS operacijų koregavimas : pailgintas laukas

                            Sąskaitos-Faktūros Nr. iki 20 simbolių

                            Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I61_POSH struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

 

29. POS sistema -> POS pardavimo taškas -> F4 – importas : padarytas dalinis POS operacijų importas t.y. bus galimybė suimportuoti tik reikiamų prekių reikiamą kiekį.

 

30. Padarytos sisteminės ataskaitos:

                                                         Forma NP-SD2_01 (Pranešimas išmokai skirti) XML

                                                         Priskaitymų-atskaitymų detali ataskaita (Excel)

                                                         Ilgalaikio turto likutis datai pagal pradinės vertės sąskaitas

                                                         Ilgalaikio turto apyvarta pagal pradinės vertės sąskaitas 

                                                         Suminė ilgalaikio turto apyvarta pagal pradinės vertės sąskaitas

2018 08 30

1. Padaryta galimybė į bet kurį koregavimo langą įkelti ne tik norimą dokumentą, bet ir nuorodą į dokumentą, arba nuorodą į katalogą. Tam formos koregavimo lange reikia užprogramuoti INIT-ą :
a.) įkelti nuorodą į failą:
  thisform.dokumentas=.t.
thisform.dokumentas_nut=2

b.) įkelti nuorodą į katalogą:
  thisform.dokumentas=.t.
thisform.dokumentas_nut=3

arba paspaudus dešinį pelytės klavišą ant mygtuko “Dokumentas”, pasirinkti reikiamą variantą.
Šiais atvejais duomenų bazėje bus saugoma tik nuoroda, o ne pats dokumentas.

2. POS sistema -> POS aprašymas -> POS informacija : naujas laukas Pranešimas kasininkui Nusiuntus į fiskalą. Šiame lauke galite nurodyti formulę, į kurią galite įrašyti savo programos pavadinimą. Tokiu atveju jūsų programa sudirbs po kiekvienos prekės nusiuntimo į fiskalinį bloką t.y. jūs galėsite fiskaliniame čekyje po kiekvienos prekės atspausdinti jums reikalingą informaciją. Spausdinimui savo programoje galite naudoti funkciją FISKAL_SP_TXT(“Norimas tekstas”).

Taip pat savo programoje galite naudoti šiuos kintamuosius:
ss_posf_op_tipas – operacijos tipas 0-pardavimas; 1-grąžinimas; 2-pirkimas
ss_posf_kodas_is – padalinys
ss_posf_kodas_ks – klientas
ss_posf_laikas  – laikas
ss_posf_kodas_sm – asmuo
ss_posf_bar_kodas – barkodas
ss_posf_kodas_ps – prekės kodas
ss_posf_kiekis  – kiekis
ss_posf_nuolaida_p – nuolaidos procentas
ss_posf_nuolaida – nuolaidos suma
ss_posf_suma  – pardavimo suma (su PVM)
ss_posf_mokestis_p – PVM procentas
ss_posf_kodas_dl – lojalumo kortelės numeris

3. Statistika -> Imp./Eks.operacijos : padaryta programaIMP_B00(m.modulis,m.data,m.pavadinimas,m.informacija,m.logas,m.failas,m.failo_poz), kurios pagalba galima importuoti informaciją į Imp./Eks.operacijas. Jei importas pavyko sėkmingai, funkcija grąžina suimportuotos operacijos numerį.
Programos parametrai:
m.modulis     – modulis (neprivalomas)
m.data        – data (neprivalomas)
m.pavadinimas – pavadinimas (neprivalomas)
m.informacija – EIP informacija. Galima nurodyti pačia informaciją, arba failą kuriame tą informaciją yra suformuota (neprivalomas)
m.logas       – klaidų logo informacija. Galima nurodyti pačia informaciją, arba failą kuriame tą informaciją yra suformuota (neprivalomas)
m.failas      – PDF,JPG,TXT ar kitas failas (neprivalomas)
m.failo_poz   – jei norite importuoti ne patį PDF,JPG,TXT ar kitą failą, o tik nuorodą į failą, tada reikia nurodyti simbolį “/” (neprivalomas)

PVZ.:
IMP_B00(“PO”,”2018.08.27″,”Importas iš EIP failo”,”C:\000001.EIP”,”EIP operacija importuota sėkmingai.”,”C:\000001.PDF”)  && su failo C:\000001.PDF importu
IMP_B00(“PO”,”2018.08.27″,”Importas iš EIP failo”,”C:\000001.EIP”,”EIP operacija importuota sėkmingai.”,”C:\000001.PDF”,”/”)  && su failo C:\000001.PDF nuorodos importu

2018 06 20

1. Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai -> Mokėjimo išrašo koregavimas : atsirado naujas laukas Sudengiamo dokumento Nr. Įvedus šį lauką, bus sudengiamas tik nurodytas dokumentas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I53_ISR struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2. Padaryta galimybė eksportuoti duomenis į GPAIS sistemą.

2018 05 25

1. Alga -> Algos formos : padaryta nauja GPM312 forma.

2. Alga -> Algos išmokėjimo analizė : padarytas GPM312 formos formavimas.

2018 04 24
1. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Suminės skolos -> Atsiskaitymo operacijų formavimas : naujas laukas “Formuoti atskiras operacijas pagal kiekvieną skolą”. Pažymėjus šį lauką bus suformuotos atsiskaitymo operacijos pagal kiekvieną skolą, priešingu atveju visos kliento skolos bus suformuotos vienoje atsiskaitymo operacijoje.

2018 04 03

1. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo atskaitymai -> Darbuotojo atskaitymo koregavimas : atsirado nauji laukai Sąskaitą ir Kliento kodas. Padidintas lauko Dokumento numeris ilgis iki 20 simblolių.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A11_PATB struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo koregavimas -> Darbuotojo priskaičiuoto priskaitymo/atskaitymo koregavimas : padidintas lauko Dokumento numeris ilgis iki 20 simblolių.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A20_PA struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

3. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo koregavimas -> Darbuotojo banko koregavimas : padidinti laukų Filialo kodas ir Indėlio rūšis laukų ilgiai iki 20 simblolių.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A08_TABB struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

4. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo koregavimas : padidinti laukų Paso Nr. ir Sodros Nr. laukų ilgiai iki 20 simblolių. Padidinti 3 aprašymo laukų ilgiai iki 70 simbolių.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A06_TAB struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

5. Kortelės -> Padalinių sąrašas -> Padalinių sąrašo koregavimas : atsirado naujas laukas GLN kodas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N07_IMON struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2018 01 31

1. Alga -> Algos formos : padaryta nauja GPM313 forma.

2. Alga -> Algos išmokėjimo analizė : padarytas GPM313 formos formavimas.

3. Alga -> Valandos -> Valandos koregavimas : atsirado naujas laukas “Užpildyti pagal nutylėjimą naudojant kalendoriaus valandos kodą”. Padaryta galimybė, kad Tabelyje automatiškai užsipildytų valandų reikšmė iš kitos valandos suvestos Kalendoriuje.
 Pvz. Tabelyje Atostogų valandos užsipildytu pagal Kalendoriuje suvestas Darbo valandas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A12_TBL struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2018 01 12

1. Kortelės -> Bankų sąrašas -> Bankų sąrašo koregavimas : naujai laukai Adresas ir Šalies kodas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N34_BANK struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2. Kortelės -> Sąskaitų ryšys -> Sąskaitų ryšio koregavimas : Algos sąskaitų ryšyje atsirado nauja sąskaita ‘Ateinančių laikų Sodros sąnaudos’. Padaryta galimybė DK operacijose, atskirti darbuotojų ateinančių laikų Sodros sąnaudas.

3. Alga -> Algos išmokėjimas -> Algos išmokėjimo koregavimas -> Algos išmokėjimo detalus koregavimas : naujas laukas Gavėjo bankas. Padaryta galimybė, vienoje Algos išmokėjimo operacijoje, suvesti išmokėjimus į skirtingus bankus.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A23_MOKD struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

4. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas -> Valiutinių skolų perskaičiavimas : padaryta galimybė, perskaičiuojant valiutines skolas, skaičiuoti be mokestinių reikalavimų.

5. POS sistema -> POS pardavimo taškas : padaryta galimybė suderinti GAMA PVM mokesčiussu fiskalinio bloko PVM mokesčiais. Tam reikia POS pardavimo taške užprogramuoti INIT-ą, kuriame reikia nurodyti kuris fiskalinio bloko PVM mokesčio numeris atitinka GAMA PVM mokestįarba GAMA PVM mokesčio tipą.
PVZ.:
dimension titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(4,2)
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(1,1)=1  && PVM mokesčio numeris fiskale
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(1,2)=21.00 && GAMA programos PVM procentas arba apmokestinimo tipas(A,B,C,D,E,F,G,H)
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(2,1)=2  && PVM mokesčio numeris fiskale
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(2,2)=”B”   && GAMA programos PVM procentas arba apmokestinimo tipas(A,B,C,D,E,F,G,H)
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(3,1)=3  && PVM mokesčio numeris fiskale
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(3,2)=5.00  && GAMA programos PVM procentas arba apmokestinimo tipas(A,B,C,D,E,F,G,H)
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(4,1)=4  && PVM mokesčio numeris fiskale
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(4,2)=0.00  && GAMA programos PVM procentas arba apmokestinimo tipas(A,B,C,D,E,F,G,H)

6. Perdarytos inventorizacijos ataskaitos inventorizuojamų prekių sąraše (dabar XFRX) : SYSTEM000750 – SYSTEM000752 ir inventorizacinis apyrašas  atsargų likučiuose SYSTEM000588.

7. Ataskaitoje “Forma 2-SD, v08 (Pranešimas apie atleidimą iš darbo) XML” (SYSTEM000859) pakeistas sodros procentas iš įmonės lėšų terminuotoms sutartims. m.sodros_procentas=32.58  (buvo 32.78)

Rivilė-GAMA programų versijų numeriai sudaromi pagal tam tikrą schemą:
1) jei keičiasi skaičiai PRIEŠ kablelį, reiškia keitėsi esančios duomenų bazės lentelės;
2) jei keičiasi pirmi du skaičiai PO kablelio – atsirado nauja lentelė;
3) jei keičiasi du paskutiniai skaičiai PO kablelio – tiesiog ištaisyti netikslumai arba atsirado naujovės, pakeitimai, neliečiantys duomenų bazės struktūros;

*Jei jūsų įmonė naudoja duomenų replikavimą, ypač atsargiai darykite atnaujinimus, kai keičiasi esančios lentelės.

Uždaryti