Rivile MGAMA

Internetinis portalas darbui su Rivile GAMA

Rivime MGAMA sistemos naudos:

Mobili prieiga
prie Rivile GAMA funkcijų

Leidžia dirbti su Rivile GAMA patogiu būdu naudojant mobilų įrenginį

Paprasta ir intuityvi
vartotojo sąsaja

Vartotojui draugiškas ir patogus valdymas, priskirtų užduočių pateikimas

Modernios
technologijos

Pažangių technologijų dėka praplėstos esamų Rivile GAMA vartotojų galimybės

Platus
pritaikomumas

Siūlomas platus funkcionalumas, įvairios adaptacijos pagal individualius poreikius

Aktualu įvairaus
tipo įmonėms

Sistema aktuali visų dydžių verslams, esamiems ir naujiems klientams

Patogus
dokumentų tvirtinimas

Leidžia patogiau, greičiau ir paprasčiau stebėti informaciją bei tvirtinti dokumentus

Efektyvus
užduočių valdymas

Realizuota galimybė realiu laiku reaguoti į priskirtas užduotis

Pažangūs
HR sprendimai

Įgyvendinta darbuotojų savitarnos ir dokumentų tvirtinimo sistema

Prieiga prie
sistemos 24/7

Darbuotojai turi galimybę pasitikrinti jiems aktualią informaciją bet kuriuo laiku

Sistemos moduliai

Personalo ir dokumentų valdymo sistema, kuri leis dirbti su Rivile GAMA programa realiuoju laiku.

Dokumentų, užduočių įkeltų į Rivile GAMA tvirtinimas, operacijų valdymas:

 • Pirkimo dokumentų tvirtinimas;
 • Vidinių perdavimų tvirtinimas;
 • Įmonės vidaus tvarkų tvirtinimas;
 • Automatiniai pranešimai;
 • Individualizuoti sprendimai.

Prašymų teikimas ir tvirtinimas, atostogų likučio ir istorijos rodymas:

 • Atostogų prašymų teikimas;
 • Atostogų prašymų tvirtinimas;
 • Atostogų istorijos, likučio ir kalendoriaus rodymas;
 • Algalapių teikimas per sistemą;
 • Vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimas;
 • Komandiruočių tvirtinimai;
 • Individualizuoti sprendimai.

Planuojami moduliai verslo ir personalo procesų valdymui.

Dažnai užduodami klausimai

Jeigu kliento apskaitą vedė viena buhalterinė įmonė ir perduodama kitai, arba klientas įsigyja Rivile GAMA programą, t.y. visais atvejais, kai Rivile registracijoje keičiasi pirkėjas, reikia atlikti pakeitimus vartotojų sąraše.

Servisas -> Administravimas -> Vartotojai

 • Prieš paimant duomenų bazę, vartotojų sąraše visiems vartotojams, kurie turėjo prisijungimą prie MGAMA, reikia nuimti „v”-„MGAMA vartotojas”.
 • Perkėlus duomenų bazę, reikia atgal uždėti „v”-„MGAMA vartotojas” .

Vartotojai gaus pranešimus apie galimybę prisijungti į MGAMA sistemą ir iš naujo įsives slaptažodžius.

Sakykime, kad vieni dokumentai susipažinimui siunčiami vadovams, kiti – likusiems darbuotojams, bet pati dokumentų tvirtinimo seka yra tokia pati.

Proceso aprašymas:

 • Vartotojų sąraše sukuriamos vartotojų grupės (ADM ir DARB), ir joms priskiriami vartotojai.
 • Naudojamas DVS tipas „Raštai”.
 • DVS tipui „Raštai” sukuriamos skirtingos DVS rūšys. Kiekvienai jų suteikiamos atitinkamų vartotojų grupių teisės.
 • DVS tipui „Raštai” aprašomos būsenos. Tvirtinimo būsenos aprašyme nurodomas parametras, kad tvirtinimų operacijos bus formuojamos prie DVS rūšies nurodytiems vartotojams.
 • Vedant DVS operacijas pasirenkama reikalinga DVS rūšis. Priklausomai nuo pasirinkimo, tvirtinimo operacijos susiformuos arba vienos, arba kitos grupės vartotojams.

Analogiškai aprašomi procesai, kai yra daugiau skirtingų grupių vartotojų.

Šis procesas labiau tinka, kai naudojami SQL vartotojai.
Jeigu vartotojai aprašomi modulyje „Registracija”, vartotojų grupės turi būti sukurtos abiejuose sąrašuose: ir „Registracija”, ir „Vartotojai”.

Šis procesas netinka, jeigu dokumentų tvirtinimo seka priklauso nuo vartotojų grupės. Toks procesas aprašytas Skirtingo tipo DVS operacijų būsenų aprašymas skirtingoms vartotojų grupėms.

Servisas -> Administravimas -> Vartotojai

Vartotojų sąraše sukuriamos dvi vartotojų grupės: ADM ir DARB, ir vartotojai priskiriami atitinkamoms grupėms.

DVS -> DVS rūšys

Sukuriamos dvi DVS rūšys („Raštai administracijai” ir „Raštai kitiems darbuotojams”) ir, paspaudus Vartotojų leidimai, kiekvienai jų suteikiamos atitinkamų vartotojų grupių teisės:

DVS -> DVS operacijos

DVS tipui „Raštai” aprašomos būsenos.

Būsenai „Tvirtina” nurodomas parametras @rusis=1, kuris nustato, kad tvirtinimų operacijos bus formuojamos prie DVS rūšies nurodytiems vartotojams.

SQL procedūra:

RGI_MGAMA_DVS_TV @rusis=

Apie SQL procedūrą aprašyta: RGI_MGAMA_DVS_TV – DVS dokumentų tvirtinimas.

Vedant naujas DVS operacijas, pasirenkama atitinkama DVS rūšis:

Priklausomai nuo pasirinkimo, DVS operacijos tvirtinimo operacijos susiformuos arba vienos, arba kitos grupės vartotojams.

Sakykime, kad vieni dokumentai susipažinimui siunčiami vadovams, kiti – likusiems darbuotojams.

Proceso aprašymas:

 • Vartotojų sąraše sukuriamos vartotojų grupės (ADM ir DARB), ir joms priskiriami vartotojai.
 • Sistemos INIT-e aprašomi nauji DVS tipai: „Dokumentai vadovams” ir „Dokumentai darbuotojams”. (Naujų tipų kurti nereikia, jeigu naudosite sisteminius).
 • Kiekvienam DVS tipui sukuriama atskira DVS rūšis.
 • Kiekvienam DVS tipui aprašomos būsenos.
 • Vedant DVS operacijas pasirenkama reikalinga DVS rūšis. Priklausomai nuo pasirinkimo, tvirtinimo operacijos susiformuos arba vienos, arba kitos grupės vartotojams.

Analogiškai aprašomi procesai, kai yra daugiau skirtingų grupių vartotojų.

Šis procesas tinka nepriklausomai kokie vartotojai naudojami (SQL-iniai ar Fox-iniai).
Šis procesas leidžia apsirašyti skirtingas tvirtinimo sekas kiekvieno tipo dokumentams.

Servisas -> Administravimas -> Vartotojai

Vartotojų sąraše sukuriamos dvi vartotojų grupės: ADM ir DARB, ir vartotojai priskiriami atitinkamoms grupėms.

Sistemos INIT-e aprašomi nauji DVS tipai: „Dokumentai vadovams” ir „Dokumentai darbuotojams”.

Kaip tai padaryti, aprašyta Kaip apsirašyti papildomus DVS dokumentų tipus?

DVS -> DVS rūšys

Kiekvienam DVS tipui sukuriama atskira dvi DVS rūšis („Dokumentai vadovams” ir „Dokumentai darbuotojams”).

DVS -> DVS operacijos

Kiekvienam DVS tipui aprašomos būsenos.

SQL procedūra:

RGI_MGAMA_DVS_TV

Apie SQL procedūrą aprašyta: RGI_MGAMA_DVS_TV – DVS dokumentų tvirtinimas.

PaspaudusleidimaiVartotojų leidimai, būsenoms suteikiamos atitinkamų vartotojų grupių teisės:

Vedant naujas DVS operacijas, pasirenkama atitinkama DVS rūšis:

Priklausomai nuo pasirinkimo, DVS operacijos tvirtinimo operacijos susiformuos arba vienos, arba kitos grupės vartotojams.

Standartiškai, komandiruočių prašymus teikiant per MGAMA portalą, PDF dokumentai neformuojami – tiesioginis vadovas per MGAMA portalą gauna darbuotojo prašymą, jį patvirtina arba atmeta, o darbuotojas apie tai informuojamas.

Galima apsirašyti procesą, kai atsiranda tarpinė būsena „Tvirtina personalo darbuotojas”, kurią patvirtinus susiformuoja ir prie operacijos prisisega PDF dokumentas – komandiruotės įsakymas. Vadovas patvirtinimui gauna darbuotojo prašymą kartu su prisegtu PDF dokumentu (komandiruotės įsakymu).

Toks procesas aprašytas: MGAMA – komandiruočių prašymų teikimas, įsakymų formavimas ir tvirtinimas.

Būsenų aprašyme Personalo operacijų (tipas „Atostogos”) būsenų aprašymas atliekamos korekcijos.

Pakoreguojamas būsenos „Tvirtina vadovas” aprašymas.

Parametre @auto_b nurodoma, į kurią būseną reikia peršokti, kai darbuotojo tiesioginis vadovas yra jis pats.

SQL procedūra:

RGI_MGAMA_PERS_AT @vad=1, @atsaukti=1, @auto_b=3, @rusis=1

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_AT – Personalo atostogų prašymų tvirtinimas.

Pagrindiniai veiksmai:

 • sąraše „Etatai padalinyje” sukuriamas papildomas laukas „Antras vadovas”, kurio reikšmė parenkama iš personalo sąrašo,
 • sąraše „Etatai padalinyje” užpildomos lauko „Antras vadovas” reikšmės. Užpildoma tik tiems etatams padaliniuose, kuriems reikalingas antro vadovo tvirtinimas.
 • atliekamos korekcijos būsenų aprašyme Personalo operacijų (tipas „Atostogos”) būsenų aprašymas .

Antro tvirtinančio vadovo priskyrimas etatams padaliniuose.

Servisas -> Personalas -> Etatai padalinyje

Paspaudus „Šablono koregavimas” sukuriamas laukas „Antras vadovas„, kurio reikšmė parenkama iš personalo sąrašo :

Paspaudus mygtuką „Papildoma informacija” etatui padalinyje priskiriamas „Antras vadovas„. Reikšmė parenkama iš personalo sąrašo.

Būsenų aprašyme Personalo operacijų (tipas „Atostogos”) būsenų aprašymas atliekamos korekcijos:

Sukuriama nauja atostogų būsena „Tvirtina antras vadovas„.

Parametre @vad_pap_b nurodoma, į kurią būseną reikia peršokti, kai papildomas vadovas nėra nurodytas.

SQL procedūra:

RGI_MGAMA_PERS_AT @vad_pap=1 ,@vad_pap_b=3  

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_AT – Personalo atostogų prašymų tvirtinimas.

Pakoreguojamas būsenos „Tvirtina vadovas” aprašymas.

Lauke „Patvirtinus” nurodoma, kad patvirtinus vadovui bus peršokama į naujai sukurtą būseną „Tvirtina antras vadovas”.

Parametre @auto_b nurodoma, į kurią būseną reikia peršokti, kai papildomas vadovas nėra nurodytas. Šiuo atveju bus peršokama į naujai sukurtą būseną „Tvirtina antras vadovas”.

SQL procedūra:

RGI_MGAMA_PERS_AT @vad=1, @atsaukti=1, @auto_b=14, @rusis=1  

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_AT – Personalo atostogų prašymų tvirtinimas.

Jeigu kalendoriuje matosi ne visi atostogų prašymai, reikia patikrinti parametro MGAMA_KA_PER aprašymus.

Jeigu antroje parametro reikšmėje yra išvardinti atostogų tipai ir algos klasifikatoriai, tai tik jie matomi kalendoriuje.

Šį sąrašą reikia pasipildyti trūkstamais atostogų tipais.

Jeigu antra parametro reikšmė tuščia, tada rodoma informacija iš visų personalo operacijų, kuriose užpildytas atostogų tipas arba algos klasifikatorius.

 

MGAMA gali naudotis visi įmonės darbuotojai, nepriklausomai ar jie dirba su Rivile GAMA programa, ar ne.

Naudojimasis MGAMA portalu neturi jokios įtakos Rivile GAMA licencijų kiekiui.

MGAMA aplikacija gali būti paleidžiama bet kuriame įrenginyje, turinčiame internetinę naršyklę: kompiuteryje, planšetėje, mobiliajame telefone.

Plačiau apie tai kam skirta MGAMA, aprašyta Rivile MGAMA.

Tam, kad teikdamas atostogų prašymą, darbuotojas galėtų pasirinkti atostoginių išmokėjimą (išmokėti kartus su atlyginimu ar išmokėti prieš atostogas), sukuriami du atskiri kasmetinių atostogų tipai:

Plačiau apie tai aprašyta: Atostogų tipai.

Parametre MGAMA_AT_TIP – „Atostogų tipai” nurodoma kurie atostogų tipai matosi teikiant atostogų prašymą.

Plačiau apie tai : MGAMA atostogų prašymo teikimo aprašymas.

Darbuotojai, teikdami atostogų prašymus per MGAMA aplikaciją, renkasi iš aprašytų ir parametre nurodytų atostogų tipų:

Tinkamai aprašius parametrą MGAMA_KA_TAB , ligonlapius galima matyti MGAMA kalendoriuje.

Priklausomai nuo parametrų MGAMA_KA_TAB ir MGAMA_KA_PER aprašymo, kalendoriuje rodoma informacija iš:

 • algos dokumentų,
 • tabelio,
 • darbuotojui priskirto kalendoriaus, jei tame mėnesyje dar nesuformuotas tabelis,
 • personalo atostogų, atostogų atšaukimo, atostogų pratęsimo operacijų, kuriose nurodytas atostogų tipas,
 • personalo atostogų grafiko operacijų, kuriose nurodytas atostogų tipas,
 • kitų personalo operacijų, kurioms priskirta algos klasifikatorius.

Tik parametro pirmoje reikšmėje nurodžius „Taip„, MGAMA kalendoriuje rodoma informacija iš tabelio ir algos dokumentų.

Antroje parametro reikšmėje išvardinamos dienos, kurios rodomos MGAMA kalendoriuje. Dienų žymėjimai atskiriami kableliu. Nieko nenurodžius, pagal nutylėjimą, rodomos dienos A,L,K,S,P,D .

Būsenų tvirtinimo istoriją galima pasižiūrėti stovint ant būsenos lauko dukart paspaudus pelės klavišą.

Paspaudus pasimato paskutinė būsena:

Nuimama „v” – „Būsena” ir nuskaitoma informacija. Pasimato visos to dokumento būsenos:

Paspaudus koregavimo mygtuką galima pasižiūrėti informaciją apie kiekvienos būsenos tvirtinimą.

Yra ataskaita „MGAMA tvirtinimų operacijos (forma) „:

kuri pilnai parodo visą dokumento tvirtinimo eigą (kiekvienos būsenos patvirtinimas atskirame lape):

Būsenų tvirtinimo istoriją galima atsispausdinti arba išsaugoti PDF ar kitokio formato faile.

Atsiliepimai

Svetlana Astanina

Vyr. buhalterės pavaduotoja
Prieš 20 val.

Esu daugiametė UAB “Rivilė” klientė. Labai patogi programa, aiški, turi daug galimybių, įvairių ataskaitų, funkcijų. Dirbti lengva ir malonu. Šaunus kolektyvas, visada jūsų darbuotojai maloniai bendrauja, aiškina ir padeda. Visos problemos sprendžiamos operatyviai.

Liuda Grigentienė

VšĮ „VUL santaros klinikos“
Balandžio 21, 2022

Esame kartu su UAB “Rivilė” nuo 2001 metų. Per ilgus darbo metus tobulėjome ir keitėmės kartu, besikeičiant apskaitos principams, mokesčiams, išeinant litui. Visus tuos metus mes buhalteriai džiaugėmės, kad turime puikią programą, aukščiausios kvalifikacijos aptarnaujančią specialistę Virgiliją. Lanksti programa, daug galimybių, nuolat tobulėjanti programa. Rekomendavome daugeliui įstaigų, kurie domėjosi apskaitos programomis. Rekomenduojame ir dabar, nes programa patogi darbui, paprasta, aiški ir tiksli.

Irena Babachina

Vyr. Buhalterė
Vasario 14, 2022

Prieš daug metų teko gerai paanalizuoti kokią buhalterinę programą pasirinkti. Ir iš daugelio siūlomų programų pasirinkome Rivile GAMA… ir neapsirikom.. Esam gamybinė-prekybinė įmonė, dirbam su visais programos moduliais, kas labai palengvina buhalterio darbą.

Mindaugas Kapleris

UAB „Ligranta“
Gruodžio 8, 2021

Tai puiki ne tik buhalterinė, bet ir verslo valdymo programa. Labai didelės galimybės pritaikyti programą savo reikmėms, tiek vadovams, tiek ir vadybai. Programa pastoviai naujinama ir tobulinama. Visada įsiklausoma į klientų pageidavimus ir norus. Puikus, nuoširdus ir paslaugus kolektyvas. Ačiū Jums.

Inga Bartkevičiūtė

UAB „Dangera“
Lapkričio 19, 2021

Atsiliepimai apie programą ir darbuotojus tik patys geriausi. Daug metų naudojame Rivile GAMA programą. Pati programa lengvai įsisavinama, jei kyla klausimų, jie greitai išspendžiami. Galima greitai pasikonsultuoti telefonu arba specialistai juos išsprendžia nuotoliniu būdu. Esame patenkinti Jūsų darbuotojos Kristinos darbu. Į visus … klausimus, prašymus dėl papildomų ataskaitų gauname išsamią informaciją. Vertiname Kristinos visapusišką pagalbą ir profesionalumą, kas labai pagerina ir pagreitina mūsų darbą.

Išbandykite nemokamai,
arba nuomokitės

Išbandykite, įsitikinkite stabilumu, pasikonsultuokite kaip geriau pritaikyti sistemą jūsų verslui

Registruotis