Versijų aprašymai

2024-03-13

1. Personalas : kuriant naują įmonę, visada bus sukuriama Personalo versija v2.

2. Personalas -> Personalo operacijos : atleidimo operacijos perkėlimo metu algos dokumento informaciniame lauke išsaugomas atostogų likutis atleidimo datai.

3. Personalas -> Etatai padaliniuose : sąraše pridėta tiesioginio vadovo reikšmės ir filtras.

4. Alga -> Algos dokumentai -> Algos dokumentų koregavimas : naujas laukas Periodo pradžia. Jei uždėtas požymis Koreguoti tabelį, Tabelis bus koreguojamas atsižvelgiant į Periodo pradžios ir pabaigos datą.
Atitinkamai pasikeitė lentelės A24_LIH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

5. Alga -> Algos dokumentai -> Algos dokumentų koregavimas : jei uždėtas požymis Koreguoti tabelį, nebus leidžiama išsaugoti dokumento jei tame periode jau sukurtas Algos dokumentas su požymiu Koreguoti tabelį. Kad tikrinimas nebūtų vykdomas, reikia Sistemos INIT-e užprogramuoti: 
titi_pagr.SS_PARAM_ALGA_TEST_PERIODAS_LI=.F.

6. Alga -> Algos dokumentai: naujas mygtukas „Vidurkio ir priskaitymų skaičiavimas“:. Padaryta galimybė naujiems pažymėtiems Algos dokumentams paskaičiuoti Vidurkius ir Pirskaitymus.

7. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Algos servisas -> Formuoti darbuotojų priskaitymus/atsiskaitymus : naujas laukas Grupė. Padaryta galimybė suformuoti naujus darbuotojo Priskaitymus/Atsiskaitymus, pagal nurodytą Darbuotojų grupę.

8. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Algos servisas -> Formuoti darbuotojų priskaitymus/atskaitymus : padaryta galimybė suformuoti naujus darbuotojo Atskaitymus, pagal nurodytą pagrindinį darbuotojo padalinį.

9. Alga -> Kalendorius -> Kalendoriaus koregavimas : atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Atitinkamai pasikeitė lentelės A09_KAL struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

10. Alga : papildytas Priskaitymų, Atskaitymų, Priskaitymų pasiūlymų ir Atskaitymų pasiūlymų sumų skaičiavimo funkcijos parametras [KA] kurią sumą grąžinti. Atsirado galimybė grąžinti Vidurkių sumą.
FPRI([PRISKAITYMO NUMERIS],[DATA_UZ_KURI],[TABELINIS NR.],[PADALINYS],[OBJEKTAS],[DATA_KURIAME],[PRISKAITYMO GRUPE],[KA]) – Priskaitymų suma
FPAS([PRISKAITYMO NUMERIS],[DATA_UZ_KURI],[TABELINIS NR.],[PADALINYS],[OBJEKTAS],[DATA_KURIAME],[PRISKAITYMO GRUPE],[KA]) – Priskaitymų pasiūlymų suma
FPASA([ATSKAITYMO NUMERIS],[DATA_UZ_KURI],[TABELINIS NR.],[PADALINYS],[OBJEKTAS],[DATA_KURIAME],ATSKAITYMO GRUPE],[KA]) – Atskaitymų pasiūlymų suma
FATS([ATSKAITYMO NUMERIS],[DATA_UZ_KURI],[TABELINIS NR.],[PADALINYS],[OBJEKTAS],[DATA_KURIAME],[ATSKAITYMO GRUPE],[KA]) – Atskaitymų suma
KA : 0 arba .F.- SUMA
1 – LAIKAS
2 – VIDURKIS

11. Alga : papildyta Priskaitymo nuo nurodyto atskaitymo skaičiavimo funkcija nauju parametru [KA], kuriame bus galima nurodyti kurią sumą grąžinti.
FSPR([ATSKAITYMO NUMERIS],[DATA_UŽ_KURI],[TABELINIS NR.],[PADALINYS],[OBJEKTAS],[DATA_KURIAME],[0 –NEDALINTI ATSKAITYMUS PAGAL OBJEKTUS],[KA])
KA : 0 arba .F.- SUMA
1 – LAIKAS
2 – VIDURKIS

12. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos koregavimas : atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I31_KLH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

13. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos koregavimas -> Operacija su kliento skola : atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I32_KLD struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

14. Gamyba -> Mygtukas „Operacijų koregavimas” -> Gamybos operacijų koregavimas : padarytas naujas Gamybos operacijų koregavimo Metodas „Gaminių kiekis”.

15. Naujas sisteminis parametras titi_pagr.SS_PARAM_VARTOTOJO_LOGAI . Padaryta galimybė kiekvienam GAMA vartotojui įmonės kataloge automatiškai sukurti atskirą logo katalogą …\LOGAI\LOGAI_vartotojas\ PVZ.: …\LOGAI\LOGAI_MASTER\ Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.SS_PARAM_VARTOTOJO_LOGAI=.T.

16. Apie sistemą : naujas mygtukas „Prašymas gauti API raktą”. Padaryta galimybė automatiškai išsiųsti laišką apie norą gauti API raktą duomenų bazei. Jei dėl kažkokių priežasčių negalima iš programos išsiųsti laiško, yra galimybė suformuoti tekstinį TXT failą ir jį kitais būdais persiųsti į elektroninį paštą rivile@rivile.lt

17. Naujas v_riv_sp() specializuotas objektas leidžiantis komunikuoti su Rivile API v2 (užklausos tiesiogiai duomenų bazėje) ir naudoti išplėstinį funkcionalumą.

18. Padarytos naujos ataskaitos :
SYSTEM001257 – Prekių apyvarta įmonės mastu
SYSTEM001258 – Atsargų likučiai datai pagal tiekėjus su serija ir galiojimo data
SYSTEM001259 – Atsargų likučiai datai įmonės mastu
SYSTEM001260 – Atsargų senėjimo analizė pagal grupes ir prekes pagrindiniu matu
SYSTEM001261 – Suminė i.SAF registro informacija pagal klasifikatorius

Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

2023-12-19

1. POS sistema -> POS pardavimo taškas : padarytas sujungimas su EMPIRIJA POS išmaniuoju elektroniniu kasos aparatu (i.EKA).

2. Atsargos -> Atsargų operacijos -> Importas : importuojant Atsargų dokumentus bus suimportuota visa informacija, kuri bus importuojamame EIP faile. Jei importo metu bus rastos klaidos, tos eilutės bus suimportuotos, bet jų požymis bus Klaidingas. Kol nebus ištaisytos visos dokumento klaidos, su juo nieko daugiau padaryti negalėsite. Klaidingą dokumentą bus galima išmesti.

3. Atsargos -> Atsargų operacijos -> Importas : padaryta galimybė, jei importo metu yra randamos klaidos, kad tos eilutės nebūtų importuojamos (senas importo variantas). Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:

titi_pagr.SS_PARAM_KLAIDU_IMPORTAS_IN=.F.

4. Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos -> Importas : importuojant Vidinius dokumentus bus suimportuota visa informacija, kuri bus importuojamame EIP faile. Jei importo metu bus rastos klaidos, tos eilutės bus suimportuotos, bet jų požymis bus Klaidingas. Kol nebus ištaisytos visos dokumento klaidos, su juo nieko daugiau padaryti negalėsite. Klaidingą dokumentą bus galima išmesti.

5. Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos -> Importas : padaryta galimybė, jei importo metu yra randamos klaidos, kad tos eilutės nebūtų importuojamos (senas importo variantas). Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:

 titi_pagr.SS_PARAM_KLAIDU_IMPORTAS_VD=.F.

6. Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos -> Vidinės operacijos koregavimas : naujas informacinis laukas Pirminis Dok.Nr.

Atitinkamai pasikeitė lentelės I09_VIH struktūra.

Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

7. Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos -> Vidinės operacijos koregavimas : atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.

 Atitinkamai pasikeitė lentelės I09_VIH struktūra.

 Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

8. Būsenos -> Būsenų sąrašas -> Būsenos koregavimas : pailginti laukai Būsenos INIT-as Funkcija, Funkcija prieš, Funkcija po iki 150 simbolių.

Atitinkamai pasikeitė lentelės L19_BUS struktūra.

Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

9. Alga -> Tabelis -> Tabelio koregavimas : atsirado mygtukai „Skaičiuoti viršvalandžius” ir „Skaičiuoti viršvalandžius visiems”. Padaryta galimybė automatiškai suskaičiuoti darbuotojų dirbtas viršvalandžių valandas.

10. Parametrai : naujas parametras SS_VIRSVAL – Viršvalandžių valandos. Padaryta galimybė, skaičiuojant viršvalandžius Tabelio koregavimo lange, nurodyti Viršvalandžių(+) ir Viršvalandžių(-) valandų kodus pagal nutylėjimą.

11. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo koregavimas -> Darbuotojo padalinio koregavimas : naujas laukas Skaičiuoti viršvalandžius. Pažymėjus šį lauką ir Tabelio koregavime lange paspaudus mygtuką „Skaičiuoti viršvalandžius”, darbuotojui bus paskaičiuojami viršvalandžiai.

 Atitinkamai pasikeitė lentelės A07_TABP struktūra.

 Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

12. Alga -> Dienos -> Dienos koregavimas : naujas laukas Įtraukti į viršvalandžių vidurkį. Pažymėjus šį lauką ir Tabelio koregavime lange paspaudus mygtuką „Skaičiuoti viršvalandžius”, valandų kiekis darbuotojui bus susumuotas tik atsižvelgiant į pažymėtą dieną.

Atitinkamai pasikeitė lentelės A13_TBLG struktūra.

Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

13. Alga -> Valandos -> Valandos koregavimas : naujas laukas Įtraukti į viršvalandžių vidurkį. Pažymėjus šį lauką ir Tabelio koregavime lange paspaudus mygtuką „Skaičiuoti viršvalandžius”, valandų kiekis darbuotojui bus susumuotas tik įtraukiant pažymėtas valandas.

Atitinkamai pasikeitė lentelės A12_TBL struktūra.

Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

14. Alga -> Valandos -> Valandos koregavimas : naujas laukas Suminė laiko apskaita. Pažymėjus šį lauką ir Tabelio koregavime lange paspaudus mygtuką „Sumuoti laiką”, valandų kiekis darbuotojui nebus susumuojamas pagal jo valandas už dieną t.y. valandų kiekis už mėnesį liks neperskaičiuotas.

Atitinkamai pasikeitė lentelės A12_TBL struktūra.

Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

15. Alga -> Priskaitymai -> Priskaitymų koregavimas -> Priskaitymo aprašymo koregavimas : naujas laukas Įtraukti į viršvalandžių vidurkį. Pažymėjus šį lauką, priskaitymas bus įtrauktas į viršvalandžio vidurkio skaičiavimą.

Atitinkamai pasikeitė lentelės A04_PAA struktūra.

Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

16. Alga -> Funkcija skaičiuojanti vidurkį FVID(Tabelinis Nr.(PRIVALOMAS),Periodas(PRIVALOMAS),Dokumento tipas,Vidurkio tipas,Padalinys) : padaryta galimybė šios funkcijos pagalba suskaičiuoti viršvalandžių vidurkį. Tam reikia ‘Dokumento tipas’ lauke nurodyti reikšmę 103.

17. Alga -> Priskaitymai/Atskaitymai -> Priskaitymų/Atskaitymų koregavimas -> Priskaitymo/Atskaitymo(Formulė) aprašymo koregavimas : naujas laukas Vidurkio formulė. Padaryta galimybė aprašyta Vidurkio formulę, kurios reikšmė atsiras atlikus darbuotojo Priskaitymų/Atskaitymų skaičiavimą.

Atitinkamai pasikeitė lentelės A04_PAA struktūra.

Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

18. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Algos servisas : atsirado naujas mygtukas Algos pakeitimai nuo 2024, kurio pagalba bus suformuoti algos mokestiniai pakeitimai, kurie įsigalioja nuo 2024.01.01. Taip pat bus suformuoti nauji Tabelio laukai, Valandos, Priskaitymai kurie reikalingi Viršvalandžių skaičiavimui.

19. Kortelės -> Klientų sąrašas -> Klientų sąrašo koregavimas : naujas informacinis laukas Patikrinimo data.

Atitinkamai pasikeitė lentelės N08_KLIJ struktūra.

Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

20. Nauja funkcija SK_ZODPL(skaičius), kuri grąžina sumą žodžiais lenkų kalba.

21. Vartotojai -> MGAMA vartotojas : nuėmus varnelę, jei MGAMA vartotojui nėra priskirtas jokia kita licencija (pavyzdžiui MSCAN), vartotojas bus ištrintas.

22. Personalas -> Personalo operacijos : naujas operacijos tipas „Komandiruotės”.

23. Personalas -> Personalo operacijos : naujas laukas priėmimo/perkėlimo operacijose Periodas iki. Skirtas nurodyti priėmimo/perkėlimo operacijos pabaigos datą, po kurios kuriama perkėlimo operacija arba keičiama šio lauko reikšmė.

24. Operacijų perkėlimas į DK : padaryta galimybė į DK operacijas neperkelti operacijos aprašymo. Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:

titi_pagr.SS_PARAM_DK_PER_PAVNE=.T.

25. Atsiskaitymai -> Mokėjimai -> Tiesioginis importas iš banko : padaryta galimybė perimti valdymą prieš importo vykdymą. Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti komandą nurodant savo programą duomenų performavimui:

titi_pagr.SS_MOKEJIMO_ISRASU_IMPORTAS_JSON=”mano_programa().

26. Padarytos naujos ataskaitos pardavimo operacijų sąraše:

SYSTEM001254 – PVM Sąskaita-Faktūra su nuolaida (nauja forma),

SYSTEM001255 – PVM Sąskaita-Faktūra lietuviškai/angliškai (nauja forma),

SYSTEM001256 – (El. paštu) PVM Sąskaita-Faktūra su nuolaida (nauja forma).

Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

2023-10-17

1. POS sistema -> POS pardavimo taškas: padarytas sujungimas su RASO POS išmaniuoju elektroniniu kasos aparatu (i.EKA).

2. Apie sistemą: naujas mygtukas „Prašymas perregistruoti / perkelti duomenų bazę”. Padaryta galimybė automatiškai išsiųsti laišką apie norą perregistruoti /perkelti bazę, ją perduodant kitai įmonei. Jei dėl kažkokių priežasčių negalima iš programos išsiųsti laiško, yra galimybė suformuoti tekstinį TXT failą ir jį kitais būdais persiųsti į elektroninį paštą rivile@rivile.lt

Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

2023-10-10

1. Kortelės -> Rinkiniai: padaryta galimybė Rinkinio laukui nurodyti duomenų tipą. Tam reikia Sistemos INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.rin_xx_typas=”C” && lauko tipas: „C”-simbolinis(pagal nutylėjimą); „N”-skaitmeninis; „D”-data; „T”-laikas(būtina pailginti iki 16 simbolių su funkcija RINKINIAI_ALTER(Lauko_NR,16)).
titi_pagr.rin_xx_sv=12 && laukas ilgis (pagal nutylėjimą, koks yra duomenų bazėje, pailginti galima su funkcija RINKINIAI_ALTER(Lauko_NR,Lauko_ilgis) )
titi_pagr.rin_xx_po=4 && lauko ilgis po kablelio (pagal nutylėjimą 4), jei titi_pagr.rin_xx_typas=”N”
kur
xx – Rinkinio lauko numeris nuo 01 iki 15

2. Kortelės -> Rinkiniai: padaryta galimybė naujus rinkinius kurti tik Rinkinių sąraše. Automatiškai rinkiniai nebus kuriami. Tam reikia Sistemos INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.rinkiniai_auto=.F.

3. Dimensijos: padaryta galimybė Dimensijos laukui nurodyti duomenų tipą. Tam reikia Sistemos INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.dim_xx_typas=”C” && lauko tipas: „C”-simbolinis(pagal nutylėjimą); „N”-skaitmeninis; „D”-data.
titi_pagr.dim_xx_sv=12 && laukas ilgis (pagal nutylėjimą 12). Maksimali reikšmė 12.
titi_pagr.dim_xx_po=4 && lauko ilgis po kablelio (pagal nutylėjimą 4), jei titi_pagr.dim_xx_typas=”N”
kur
xx – Dimensijos lauko numeris nuo 01 iki 15

4. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimas: padaryta Būsenos patvirtinimo sistema.
Atitinkamai pasikeitė lentelės N78_KM struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

5. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimo operacijos: padaryta Būsenos patvirtinimo sistema.
Atitinkamai pasikeitė lentelės N79_KW struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

6. POS sistema -> POS pardavimo taškas: padaryti patobulinimai dirbant su Išmaniuoju elektroniniu kasos aparatu (i.EKA). Prekių siuntimo į fiskalą metu, gavus klaidą ir paleidus POS pardavimo tašką iš naujo, bus galima anuliuoti visą kvito informaciją ir anuliavimas nebus siunčiamas į i.EKA.

7. Atsiskaitymai -> Mokėjimai -> Tiesioginis importas iš banko: importuojant iš kai kurių bankų atkeliauja daugiau informacijos: įmokos kodas, mokėtojo įmonės kodas ir kt. Papildytas importo algoritmas atsižvelgia į naujai suformuotą informaciją.

8. Atsiskaitymai -> Mokėjimai -> Tiesioginis importas iš banko: galima apsirašyti multivaliutines sąskaitas, kai vienoje banko sąskaitoje laikos sumos skirtingomis valiutomis. Dėl to keitėsi importo programa ir logika.
Atitinkamai pasikeitė lentelės K82_OPB struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

9. Būsenos patvirtinimai: būsenos tvirtinimo operacijų sąraše atsirado spausdinimo mygtukas. Galima atspausdinti ataskaitą – kas ir kokius tvirtinimus atliko. Pateikta sisteminė forma, kuri pavaizduoja Rivile MGAMA tvirtinimo formą.

10. Būsenos patvirtinimai: suvienodintas mišrios būsenos (Rivile GAMA ir MGAMA) tvirtinimo mechanizmas.

11. Funkcijos darbui su EIP failais: Rivile GAMA papildyta funkcijomis patogesniam darbui su EIP failais:
eip_nus(tcFileEip) – EIP failas konvertuojamas į kursorius EIP_<LENTELĖ>. Pavyzdžiui: eip_nus(m.EXP_FAILAS) && verčia „” į EIP_I07
eip_add_column(tcCursor, tcField, tcType [, tcDefaultValue]) – Prie EIP kursoriaus prideda kolonėlę, jei tokios nėra. Pavyzdžiui: eip_add_column(„EIP_I07″,”i07_kodas_us”,”C(12)”)
eip_for(tcFileEip, tcHeaderCursor, tcDetailCursors[, tcFields]) – Iš EIP kursorių suformuojamas EIP failas. Pavyzdžiui: eip_for(m.EXP_FAILAS,”EIP_I06″,”EIP_I07,EIP_I08″,”i06_kodas_ks,i06_dok_nr,i06_op_data,di07_bar_kodas,t_kiekis,i08_mok_p,i08_mok_d”)

12. Personalas _> Personalo operacijos: Personalo operacijų v2 sąraše analitinis mygtukas papildytas galimybe iškart parodyti atfiltruoti darbuotojo kodą Personalo sąraše.

13. Personalas: skaičiuojant atostogas atsirado galimybė nurodyti koreguojančius periodus darbo dienomis.
Atitinkamai pasikeitė lentelių K11_NORM ir K13_ATKL struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

14. Parametrai: Parametrų sąraše atsirado galimybė nurodyti Personalo modulį atskirai nuo Algų modulio.
Atkreipkite dėmesį kas naudojo Algos parametrus Personalo modulyje – reikės apsirašyti parametrus atskirai.

15. Parametrai -> Parametrų reikšmių sąrašai: pridėti moduliai (CRM, DVS, BDAR, Personalas) ir suvienodintas užslėptų reikšmių rodymas **

16. Nauja ataskaita „Atlyginimo žiniaraštis anglų kalba” (SYSTEM001252).

17. Naujas parametras titi_pagr.Spausdinimo_sarasas. Spausdinant ataskaitas, raporte bus galima sužinoti iš kurio sąrašo vyksta spausdinimas.

18. Padaryta galimybė, operacijų perkėlimo metu, reguliuoti „Laipsnio” pasirodymą t.y. nuo kiek įrašų rodyti kaip greitai yra perkeliama operacija. Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.LAIPSNIS_NUO=xx
kur
xx – įrašų skaičius (pagal nutylėjimą nuo 10 įrašų)

19. Pardavimai -> Pardavimo operacijos: padaryta galimybė, tikrinant Pardavimo dokumentų numerių unikalumą, neišskirti Pardavimo grąžinimus. Pardavimo dokumentų unikalumas bus tikrinamas pagal visus Pardavimo dokumentus, neatsižvelgiant į dokumentų tipą. Tam reikia Sistemos INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.SS_DOK_NR_UNIKALUS_RO=.T.

Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

2023-08-28
1. Pataisytas būsenos tvirtinimo mechanizmas. Suvienodintas GAMOJE ir MGAMOJE mišrios būsenos „GAMA ir MGAMA” tvirtinimo veikimo principas, kai naudojamas metodas „Tvirtina visi” arba „Atšaukia visi”.
2. POS sistema -> POS pardavimo taškas. Padaryti patobulinimai dirbant su Išmaniuoju elektroniniu kasos aparatu (i.EKA).

Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

2023-07-20
1. Nauja Personalo versija v2: realizuota nauja personalo versija, kurioje iš esmės pakeistas atostogų skaičiavimo funkcionalumas.
Sąrašą „Atostogų likučiai“ pakeitė nekoreguojamas sąrašas „Atostogų detali informacija“.
Atostogų likučio koregavimas atliekamas Personalo operacijų pagalba.
„Atostogų formulės“ bei „Atostogų skaičius“ dienomis pakeitė „Atostogų lentelės“.
Versijos keitimo metu kiekvienai pagrindinei personalo priėmimo operacijai susigeneruoja „Versijos atnaujinimo“ personalo operacija. Šias reikia perkelti, tokiu principu užbaigiant versijos keitimo procesą. Kol versijos atnaujinimo operacija nebus perkelta, su šia konkrečia priėmimo operacija dirbti nebus galima (įvesti ar perkelti naujų operacijų). Atitinkamai pasikeitė lentelių K11_NORM, K12_ETP, K14_ASM, K16_OPH struktūra.
Atsirado naujos lentelės K13_ATKL, K80_ATLH, K81_ATLD.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2. Servisas -> Administravimas -> Registracija/Darbas su sistema: atsirado naujas mygtukas ‘Perėjimas prie Personalo v2’. Paspaudus šį mygtuką, bus galimybė pereiti prie naujos Personalo versijos v2.
3. Administravimas -> Parametrai: naujas parametras SS_PER_VERS – Personalo versija, kuriame bus nurodyta su kuria personalo versija yra dirbama.
4. Galimybė Rivile GAMA praplėsti internetiniu MGAMA sprendimu. MGAMA veikia tik nuo Rivile GAMA 120 versijos.
MGAMA – Galimybė internetinės naršyklės pagalba pasiekti tam tikras funkcijas: darbuotojai patys gali teikti atostogų prašymus, peržiūrėti atostogų likučius bei atostogų istoriją, tvirtinti priklausančius dokumentus: atostogų prašymus, pirkimo dokumentus, įmonės vidaus taisykles ir pan. MGAMA funkcionalumas palaipsniui bus plečiamas.
5. Būsenų sąrašas -> Būsenos koregavimas: nauji laukai naudoja programa. Bus galima nurodyti kokia programa gali dirbti su šia būsena GAMA, MGAMA, GAMA ir MGAMA.
MGAMA siųsti email. Bus galima pažymėti ar MGAMA programa privalo siųsti elektroninį laišką.
Šablonas. Bus galima nurodyti kokio formato elektroninis laiškas privalo būti išsiųstas.Atitinkamai pasikeitė lentelės L19_BUS struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

6. Būsenos patvirtinimai -> Būsenos patvirtinimo koregavimas:nauji laukai MGAMA email. Šiame lauke bus rodoma ar MGAMA privalo siųsti elektroninį ir tas laiškas jau išsiųstas.
Šablonas. Elektroninis laiško siuntimo formatas.
4 Aprašymo laukai, kuriuos naudos MGAMA programa. Atitinkamai pasikeitė lentelės L21_BUSP struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

7. Administravimas -> Vartotojų sąrašas -> Vartotojo sąrašo koregavimas: naujas laukas MGAMA vartotojas. Pažymėjus šį lauką, bus automatiškai sukurtas analogiškas MGAMA vartotojas. Atitinkamai pasikeitė lentelės R05_USER struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

8. POS sistema -> POS aprašymas -> POS aprašymo koregavimas:naujas laukas Išmanusis elektroninis kasos aparatas (i.EKA). Padarytas sujungimas su ASPA POS išmaniuoju elektroniniu kasos aparatu.
9. POS sistema -> POS pardavimo taškas -> Pinigų įdėjimas/išėmimas: padaryta galimybė, formuojant Mokėjimo operacijas, nurodyti ne tik Kliento kodą, bet ir POS operacijos kvito numerį, bei dokumentus kuriuos reikėtų sudengti perkeliant suformuotą Mokėjimo operaciją.
10. Mokėjimai -> Importas: importuojant Mokėjimo dokumentus bus suimportuota visa informacija, kuri bus importuojamame EIP faile. Jei importo metu bus rastos klaidos, tos eilutės bus suimportuotos, bet jų požymis bus Klaidingas. Kol nebus ištaisytos visos dokumento klaidos, su juo nieko daugiau padaryti negalėsite. Klaidingą dokumentą bus galima išmesti.
11. Mokėjimai -> Importas: padaryta galimybė, jei importo metu yra randamos klaidos, kad tos eilutės nebūtų importuojamos (senas importo variantas). Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.SS_PARAM_KLAIDU_IMPORTAS_OI=.F.
12. POS sistema -> POS aprašymas -> POS aprašymo koregavimas -> POS parametrų koregavimas: bus galima nurodyti ne tik Vartotoją, kuris gali dirbti su šiuo POS, bet ir Vartotojų grupę.
13. Padaryta galimybė nurodyti Log-ų rodymo laiką (sekundėmis). Pasibaigus nurodytam laikui, pati programa paspaus mygtuką, kuris yra nurodytas pagal nutylėjimą. Tam reikia Log-ų rodymo lange užprogramuoti INIT-ą : thisform.ATSAKYMO_LAUKIMO_LAIKAS=10
kur
10 – pranešimo rodymo laikas (sekundėmis)
Užprogramuodami galite naudoti ir sistemos pranešimų rodymo laiką. Tam reikia Log-ų rodymo lange užprogramuoti INIT-ą : thisform.ATSAKYMO_LAUKIMO_LAIKAS=titi_pagr.SS_PRANESIMO_ATSAKYMO_LAUKIMO_LAIKAS
14. Pirkimai -> Pirkimo operacijos: padaryta galimybė Kopijuoti/Keisti pažymėtą operacijų paketą.
15. Statistika -> Kodų keitimas: padarytas Klientų kodų apjungimas.
16. Mygtukas ‘Rūšiuoti (Shift+R)’ -> Informacijos rūšiavimas: nauji laukai Rūšiuoti didėjimo tvarka ir Rūšiuoti mažėjimo tvarka. Padaryta galimybė rūšiuoti nuskaitytą informaciją didėjimo arba mažėjimo tvarka.
17. Įmonės pasirinkimas: naujas informacinis laukas Pastabos.Atitinkamai pasikeitė lentelės S02_SYST struktūra.
18. Papildyta funkcija PS_KOD nauju parametru:
padaryta galimybė, suformuoti norimus pasirinkimui laukus. Tam reikia 6 funkcijos PS_KOD parametre nurodyti lauko tipą P ir 10 funkcijos PS_KOD parametre nurodyti jūsų suformuotą masyvą.
PVZ.
Dimension mano_pasirinimo_masyvas(3)
mano_pasirinimo_masyvas(1)=“Pirma reikšmė“
mano_pasirinimo_masyvas(2)=“Antra reikšmė“
mano_pasirinimo_masyvas(3)=“Trečia reikšmė“
mano_pasirinkta_reiksme=ps_kod(,“Pasirinkite reikiamą reikšmę“,,,,“P“,,,,@mano_pasirinimo_masyvas)
wait window iif(mano_pasirinkta_reiksme>0,mano_pasirinimo_masyvas(mano_pasirinkta_reiksme),“Reikšmės neparinkote“)
Fukcijos PS_KOD galimi parametrai:
PS_KOD(ss_tip,ss_lpav,ss_kod,ss_ilg,ss_ilgt,ss_ltip,ss_med_tik,ss_srit,ss_tarpas,ss_masyvas)
kur
ss_tip – sąrašo tipas
ss_lpav – lauko pavadinimas
ss_kod – kodas jau rodomas pasirinkimo lange
ss_ilg – lauko ilgis (pagal nutylėjimą 12)
ss_ilgt – lauko ilgis po kablelio jei laukas Numeric t.y. ss_ltip=“N“
ss_ltip – lauko tipas C,N,D,T,P-pasirinkimo laukas iš masyvo (pagal nutylėjimą „C“)
ss_med_tik – jei .t. medžio tipo sąrašuose netikrinti ar įvestas laukas detalus ar ne
ss_srit – norint kad tikrintu ar yra toks kodas sąraše, reikia nurodyti lentelės pirmus tris ženklus
ss_tarpas – jei .t., tarpo klavišas ne dirbs kaip pasirinkimo klavišas ir jį bus galima įvesti į tekstą.
ss_masyvas – jei lauko tipas P t.y. ss_ltip=“P“ , tada pasirinkimas iš suformuoto masyvo SS_MASYVAS(x)=“…“
19. Pakoreguota „Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį 2023m.“ (SYSTEM000754)
20. Papildyta „Forma DA-01 K (ketvirtinė) nuo 2023“ (SYSTEM001232) – pildomas laukas „Pajamos natūra“ (priskaitymai 910, 913, 915)
21. Pakoreguotos pelno ataskaitos (SYSTEM001115, SYSTEM001190, SYSTEM001191), kad sąskaitos būtų išdėstytos pagal sąskaitų plano „medį“
Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

2023-02-06
1. Kortelės -> Valiutų kursas: naujas mygtukas „Valiutų kurso importas už periodą“. Padaryta galimybė suimportuoti valiutų kursus už norimą periodą.
2. Kortelės -> Klientų sąrašas -> Klientų sąrašo koregavimas: padaryta galimybė nurodyti Pirkėjo dienos Delspinigių procentą 5 ženklus po kablelio.
Atitinkamai pasikeitė lentelės N08_KLIJ struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
3. POS sistema -> POS operacijos: padaryta galimybė perkėlus POS pardavimo operacijas, iš karto perkelti ir suformuotas Pardavimo operacijas. Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.SS_PARAM_POS_PERKELTI_RO=.T.
4. POS sistema -> POS operacijos: padaryta galimybė perkėlus POS pinigų Įdėjimo/Išėmimo operacijas, iš karto perkelti ir suformuotas Mokėjimo operacijas. Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti: titi_pagr.SS_PARAM_POS_PERKELTI_OI=.T.
5. Papildyta greita paieška (GRPAJ.APP)– galimybė praplėsti atsakymo langą. Papildoma savybė gp.width
Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

2022-12-21
1. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Algos servisas: atsirado naujas mygtukas Algos pakeitimai nuo 2023, kurio pagalba bus suformuoti algos mokestiniai pakeitimai, kurie įsigalios nuo 2023.01.01
2. Atsiskaitymai -> Ryšys su banku: bus galima apsirašyti Tiesioginio ryšio prisijungimus prie jūsų banko sąskaitų.
Atitinkamai atsirado nauja lentelė K82_OPB
Šios lentelės gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).
3. Atsiskaitymai -> Mokėjimai: atsirado naujas mygtukas Tiesioginis importas iš banko. Pasinaudojus jūsų aprašytu Ryšiu su banku, bus galima tiesiogiai suimportuoti reikiamus mokėjimų išrašus.
4. Įmonės pasirinkimas -> Įmonės koregavimas: atsirado naujas mygtukas Leisti pasirinkti, kurio pagalbas bus galima nurodyti kurie vartotojai gali pasirinkti šią įmonę.
5. Įmonės pasirinkimas: kurti naują įmonę arba koreguoti jos aprašymus, galės tik vartotojas MASTER arba 9 lygio vartotojai.
6. POS sistema -> POS pardavimo taškas: pajungtos RIVILE svarstyklės. Pasirinkus šias svarstykles, svorį reikės įvesti patiems.
7. Kortelės -> Klientų sąrašas -> Klientų sąrašo koregavimas -> Klientų alternatyvios informacijos koregavimas: nauji laukai Pardavimų eksporto šablonas ir Pirkimų eksporto šablonas. Atsirado galimybė, darant Pirkimų/Pardavimų eksportą, nurodyti Kliento alternatyviam adresui konkretų eksporto šabloną.
Atitinkamai pasikeitė lentelės N33_KBAN struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
8. Padaryta galimybė nurodyti pranešimo rodymo laiką (sekundėmis). Pasibaigus nurodytam laikui, pati programa paspaus mygtuką, kuris yra nurodytas pagal nutylėjimą. Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.SS_PRANESIMO_ATSAKYMO_LAIKAS=10
kur 10 – pranešimo rodymo laikas (sekundėmis)
9. Padaryta galimybė paleisti programą, nurodant pranešimo rodymo laiką (sekundėmis).
RIV_GAMA.EXE reikia paleisti nurodžius sekančius parametrus:
RIV_GAMA.EXE .F. .F. 1 VART 1234 XXF mano_funkcija(1,2,3) 10
kur
.F. – konstantos
1 – įmonės numeris
VART – vartotojo vardas
1234 – vartotojo slaptažodis
XXF – darbo rėžimas
mano_funkcija(1,2,3) – vartotojo padaryta funkcija, su reikiamais funkcijai parametrais (jei jų reikia).
10 – pranešimo rodymo laikas (sekundėmis)
10. Padaryta galimybė paleisti programą, nurodant pranešimo rodymo laiką (sekundėmis) CONFIG.FPW faile.
Tam reikia CONFIG.FPW faile įvesti:
PRANESIMO_RODYMO_LAIKAS=10
kur 10 – pranešimo rodymo laikas (sekundėmis)
11. Būsenos -> Būsenų sąrašas -> Būsenos koregavimas: atsirado naujai laukai
Formuoti tvirtinančius – pažymėjus šį lauką ir patvirtinus būseną, bus suformuoti vartotojai, kurie turi patvirtinti naują būseną.
Atšaukia visi arba Atšaukia vienas – bus galimybė nurodyti ar būseną atšauti užtenka vieno vartotojo ar tai tūri atlikti visi.
Pereiti į būseną patvirtinus – bus galimybė nurodyti būseną į kurią reikia pereiti, patvirtinus esamą.
Pereiti į būseną atšaukus – bus galimybė nurodyti būseną į kurią reikia pereiti, atšaukus esamą.
Būsenos INIT-as – bus galimybė nurodyti savo programą, atsiradus būsenai.
Atitinkamai pasikeitė lentelių L19_BUS ir L21_BUSP struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
12. Nauja funkcija BUSENOS_P(KODAS_BE,KODAS_RS,MODUL,OP_KODAS,PERKELTA,APRASYMAS,VEIKSMAS), kuri suformuoja, koreguoja arba išvalo būsenos tvirtinimą nurodytam vartotojui
kur
KODAS_BE – būsenos kodas (privalomas)
KODAS_RS – vartotojas (neprivalomas, pagal nutylėjimą dirbantis vartotojas)
MODUL – patvirtinamos operacijos modulis (privalomas)
OP_KODAS – patvirtinamos operacijos numeris (privalomas)
PERKELTA – patvirtinimas 1-naujas; 2-patvirtintas; 3-atšauktas; 4-anuliuotas (neprivalomas, pagal nutylėjimą 1-naujas)
APRASYMAS – aprašymas (neprivalomas)
VEIKSMAS – „K“-sukurti arba koreguoti patvirtinimą; „V“- išvalyti patvirtinimą (neprivalomas, pagal nutylėjimą „K“-sukurti arba koreguoti patvirtinimą)
13. Registracija/Vartotojai -> Vartotojo koregavimas: atsirado naujas laukas Elektroninio pašto adresas. Dirbančio vartotojo elektroninį pašto adresą bus galima rasti TITI_PAGR.E_MAIL
Atitinkamai pasikeitė lentelės R05_USER struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
14. Nauja funkcija VART_EMAIL(VARTOTOJAS), kuri grąžina vartotojo elektroninio pašto adresą
kur VARTOTOJAS – vartotojo kodas (neprivalomas, pagal nutylėjimą dirbantis vartotojas)
15. Papildytos GPM312 formavimo ataskaitos: SYSTEM001118 ir SYSTEM001221 – išskirtos pajamos natūra už įmonės automobilio naudojimą.
Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

2022-10-18
1. Įmonės pasirinkimas: pailgintas Įmonės kelio laukas iki 200 simbolių.
2. Administravimas -> Parametrai: naujas sisteminis parametras SS_KOP_PDF – Kopijuoti priskirtus dokumentus. Šiame parametre bus galima nurodyti, ar kopijuojant operacijas nukopijuoti ir priskirtus dokumentus.
3. Administravimas -> Ataskaitos -> Ataskaitos koregavimas: įvedant naują ataskaitą (kopijuojant jau esančią), bus suformuojami unikalūs FRX failų vardai, jei tokie vardai jau egzistuoja.
4. Alga -> Tabelis -> Tabelio koregavimas: padaryta galimybė matyti ir koreguoti visas to darbuotojo valandas, nepriklausomai nuo to koks dienos kodas yra nurodytas tą dieną. Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.SS_PARAM_TABELIO_VISOS_VALANDOS=.T.
5. Pirkimai/Pardavimai -> Importas: jei importuojant bus naudojamas Prekės/Paslaugos bar kodas, tai pirmiausiai Prekės/Paslaugos bus ieškoma iš informacijos, kuri yra suvesta Prekės/Paslaugos koregavimas -> Klientų prekės/paslaugos koregavimas -> lauke Klientų prekės/paslaugos kodas. Jei importuojamas bar kodas bus nerastas, tada jo bus ieškoma iš bendro Bar kodų sąrašo. Tam, kad butu ieškoma tik iš Bar kodų sąrašo (kaip buvo iki šios versijos) reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.SS_IMP_BAR_KODAS_KS=.F.
6. Pirkimai/Pardavimai -> WEB eksportas: atsirado galimybė, darant dokumentų WEB eksportą, WEB serveriui nurodyti konkretų eksporto šabloną. Tam reikia SISTEMOS INIT-e, užprogramuojant WEB serverį, nurodyti eksporto šablono pavadinimą:
WB_SERVERIS(„RIVILĖ“,1,,,,,,,“WEB apsikeitimas tarp skirtingų įmonių“)
kur
„WEB apsikeitimas tarp skirtingų įmonių“ – eksporto šablono pavadinimas
7. Papildyti MSCAN_INFO programa papildomu parametru, naudojamu vidinėse operacijose:
1 – rodyti atrinkimo rezultatą nepriklausomai nuo vidinės op. perkėlimo požymio
2 – rodyti pajamavimo rezultatą nepriklausomai nuo vidinės op. perkėlimo požymio
Pavyzdžiui.: mscan_info(thisform,1)
8. Greita paieška (GRPAJ) – papildyta galimybe užprogramuoti pavadinimo laukų paiešką.
Rivile_Gido_Greita_Paieška
9. Pakoreguotos atlyginimo žiniaraščių ataskaitos SYSTEM000981, SYSTEM000426, SYSTEM000428, SYSTEM001208. Prie pajamų mokesčio pridėti atskaitymai, kurių kodas 19105.
Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

2022-09-21
1. Kortelės -> Prekės/Paslaugos: padaryta Būsenos patvirtinimo sistema.
Atitinkamai pasikeitė lentelės N17_PROD struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
2. Perkainavimas -> Perkainavimo operacijos: padaryta Būsenos patvirtinimo sistema.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I20_PERH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
3. Pirkimai -> Pirkimo operacijos -> Importas: padaryta galimybė importo metu netikrinti Dokumento datos su Sistemos parametro SS_PERIODAS – Darbo periodas reikšme. Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti :
titi_pagr.SS_IMP_NETIKRINTI_DOK_DATA_PO=.T.
4. Pardavimai -> Pardavimo operacijos -> Importas: padaryta galimybė importo metu netikrinti Dokumento datos su Sistemos parametro SS_PERIODAS – Darbo periodas reikšme. Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti :
titi_pagr.SS_IMP_NETIKRINTI_DOK_DATA_RO=.T.
5. WEB dokumentų importas/eksportas, Registracijos atnaujinimas, Valiutų kursų importas, Klientų informacijos atnaujinimas vyks naudojant šifruotą protokolą (https://). Jei dėl kažkokių kompiuterio problemų negalimas apsikeitimas per šifruotą protokolą (https://), bus galimybė apsikeitimą atlikti ir alternatyviu protokolu (http://). Tam reikės SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:
WB_PROTOKOLAS(1)
6. Keičiamas www.rivile.lt/eko adresas. Nuo šiol paslauga bus pasiekiama nauju adresu https://edi.rivile.lt/
7. Parametrai: naujas parametras SS_SMTP_KOP – El. laiško kopija. Siunčiant laiškus funkcijų F_MAIL_CDO() ir F_MAIL_CHILKAT() pagalba, bus galimybė nurodyti laiško kopijos gavėjų adresus.
8. Pasikeitė pavyzdinė darbo sutarties forma.
Atitinkamai pakoreguotos ataskaitos:
SYSTEM001083 – Darbo sutartis nuo 2022.08.01
SYSTEM001126 – (Word) Darbo sutartis nuo 2022.08.01
SYSTEM001127 – (Word) Darbo sutartis nuo 2022.08.01 su prisegta nuoroda
Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

2022-07-18
1. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas -> Delspinigių priskaičiavimas: pataisyti netikslumai skaičiuojant delspinigius.
P.S. Visi kas skaičiuoja delspinigius rekomenduojame atsinaujinti versiją!
Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

2022-06-27
1. Pirkimai/Pardavimai -> Pirkimų/Pardavimų WEB importas/WEB eksportas: padaryta pataisymai darant WEB importą arba WEB eksportą.
P.S. Visiems kas dirba su Pirkimų/Pardavimų WEB importu arba WEB eksportu rekomenduojame atsinaujinti versiją!
2. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Mygtukas ‘Skaičiuoti/Perkelti’: padaryta galimybė atjungti Tabelio perkėlimo tikrinimą. Tam reikia SISTEMOS INIT-e nurodyti:
titi_pagr.SS_ALGA_NETIKRINTI_TABELIO_PERKELIMO=.T.
3. POS sistema -> POS operacijos: padaryta galimybė nurodyti Dokumentų registro formavimo požymį (iSAFT), perkeliant POS operacijas į Pardavimo dokumentus. Tam reikia SISTEMOS INIT-e nurodyti:
titi_pagr.SS_POS_ISAF_POZ=12 && Dokumentu registre – ‘Neformuoti’
Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

2022-06-06
1. Servisas -> Administravimas -> Darbo vietos: padaryta galimybė vartotojui rezervuoti reikiamą darbo vietų skaičių.
Atitinkamai atsirado nauja lentelė R15_VREZ.
Ši lentelė gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).
Atitinkamai pasikeitė lentelės R03_I03 struktūra.
2. Parametrų sąrašas: naujas sisteminis parametras SS_KAINA – Kainos parinkimo funkcija.
Parametro reikšmėje bus galima nurodyti funkcijos (programos) vardą, kuri grąžintų norimą kainą parduodant arba perkant prekę/paslaugą. Savo funkcijoje galėsite naudoti šiuos kintamuosius:
wfor_kodas_ks – kliento kodas
wfor_kodas_ps – prekės/paslaugos kodas
wfor_kodas_is – padalinio kodas
wfor_kodas_os – objekto kodas/rinkinio ID
wfor_serija – serija
wfor_kodas_kt – sutarties kodas
wfor_kodas_k0 – sutarties priedo kodas
wfor_kodas_us – alternatyvus matavimo vienetas
wfor_kodas_vl – dokumento valiutos kodas
wfor_bazine_vl – bazinės valiutos kodas
wfor_kiekis – kiekis pagrindiniu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_kiekis_a – kiekis alternatyviu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_date – operacijos data
3. Parametrų sąrašas: naujas sisteminis parametras SS_NUOLAIDA – Nuolaidos parinkimo funkcija.
Pirmoje parametro reikšmėje bus galima nurodyti funkcijos (programos) vardą, kuri grąžintų norimą nuolaidos procentą parduodant arba perkant prekę/paslaugą. Savo funkcijoje galėsite naudoti šiuos kintamuosius:
wfor_kodas_ks – kliento kodas
wfor_kodas_ps – prekės/paslaugos kodas
wfor_kodas_is – padalinio kodas
wfor_kodas_kt – sutarties kodas
wfor_kodas_k0 – sutarties priedo kodas
wfor_kodas_us – alternatyvus matavimo vienetas
wfor_kiekis – kiekis pagrindiniu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_kiekis_a – kiekis alternatyviu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_date – operacijos data
Antroje parametro reikšmėje bus galima nurodyti funkcijos (programos) vardą, kuri grąžintų maksimaliai galimą nuolaidos procentą parduodant arba perkant prekę/paslaugą. Savo funkcijoje galėsite naudoti šiuos kintamuosius:
wfor_kodas_ps – prekės/paslaugos kodas
wfor_kodas_is – padalinio kodas
wfor_kodas_kt – sutarties kodas
wfor_kodas_k0 – sutarties priedo kodas
wfor_kodas_us – alternatyvus matavimo vienetas
4. Pirkimai/Pardavimai -> Pirkimų/Pardavimų koregavimas -> Lapas ‘Operacijos’ -> Mygtukas ‘Sudėtinė prekė/paslauga’: padaryta galimybė formuojant detalias pardavimo eilutes, neklausti kiekvienos eilutės išsaugojimo. Tam reikia Pirkimų/Pardavimų koregavimo lange užprogramuoti INIT-ą:
THISFORM.KOR.FORMUOTI_SUDETINI_AUTO=.T.
5. Pirkimai/Pardavimai -> Pirkimų/Pardavimų koregavimas: padaryta galimybė pakeitus dokumente Klientą, atjungti klausimą „Pasikeitė klientas.Performuosite mokėjimo terminus?“. Tam reikia Pirkimų/Pardavimų koregavimo lange užprogramuoti INIT-ą:
THISFORM.KOR.MOKEJIMO_TERMINAI=1 && jei norima palikti jau įvestus mokėjimo terminus
THISFORM.KOR.MOKEJIMO_TERMINAI=2 && jei norima automatiškai suformuoti naujus Kliento mokėjimo terminus
6. Alga -> Algos dokumentai -> Algos dokumentų koregavimas -> Vidurkiai: paspaudus mygtuką „Naujas“ ir automatiškai suformavus vidurkius už reikiamą mėnesių kiekį, automatiškai bus paskaičiuota ir Metinė premija. Yra galimybė šią funkciją išjungti. Tam reikia Algos dokumentų koregavimo lange užprogramuoti INIT-ą:
THISFORM.KOR.SKAICIUOTI_METINE_PREMIJA_AUTO=.F.
7. Alga -> Tabelis -> Tabelio koregavimas: padaryti galimybė išmesti norimus darbuotojus iš tabelio, juos pažymėjus laukelyje PŽ ir paspaudus dešinį pelytės klavišą ant mygtuko „Išvalyti“, bei pasirinkus „Išmesti pažymėtus“.
8. Statistika -> Imp./Eksp. operacijos -> Imp./Eksp. operacijos koregavimas: nauji laukai – 4 Logistikos kodai ir 4 Aprašymo laukai.
Atitinkamai pasikeitė lentelės B00_IMP struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
9. i.SAFT operacijos -> i.SAFT operacijos koregavimas: padaryta galimybė formuojant i.SATF, mokesčius formuoti pagal VMI PVM klasifikatorių. Tam reikia formos INIT-e nurodyti:
titi_pagr.SS_ISAF_FOR_PVM_KLASIFIKATORIUS=.T.
P.S. nurodžius šį parametrą ir esant daug Pirkimo/Pardavimo operacijų, gali labai pailgėti i.SAFT formavimo laikas!
10. Perkainavimo operacijos -> Kopijuoti: naujas laukas Zoną formuoti iš naujo padalinio kortelės. Pažymėjus šį lauką, naujoje Perkainavimo operacijoje Zonos laukas bus užpildytas iš Padalinio kortelės.
11. Suminės skolos -> Atsiskaitymo operacijų formavimas: naujas laukas Naudoti mokėjimo datą. Pažymėjus šį lauką, naujai suformuotų Atsiskaitymo operacijų data bus lygi Skolos mokėjimo datai.
12. Pataisytas netikslumas dėl xfrxhyperlink: ataskaitose aktyvavus internetinę nuorodą atidaroma naršyklė pagal nutylėjimą
13. Pridėta funkcija bar_kod_gen_qr_full leidžianti generuoti neriboto ilgio QR kodą
14. V_rest objekto pataisymai:
atsakymas OK yra intervale 200-299 (buvo tik 200)
pridėta papildoma savybė „ignore_cert“ – nereikalauti sertifikato bei ignoruoja SSL sertifikatų klaidas. Pagal nutylėjimą sertifikatai tikrinami.
pridėta papildoma „beforeSend“ – komanda leidžianti atlikti papildomus nustatymus prieš siuntimo komandą (SEND). Pavyzdžiui: loRest.beforeSend=“this.rest.setOption(2,13056)“
15. Padaryta funkcija RAP_SYST leidžianti atsieti ataskaitose naudojamus paveiksliukų kelius. Naudojamo paveiksliuko kelias ištrinamas, todėl spausdinant ataskaitą paveiksliukas yra ieškomas takelių prioriteto tvarka, pradedant nuo įmonės katalogo.
16. Padaryta funkcija EDI_EMAIL leidžianti siųsti el. laiškus pirkimuose ir pardavimuose naudojant WEB eksporto mechanizmą. Taip pridėta papildoma funkcija EDI_EMAIL_NEW suteikianti galimybę ataskaitoje, formuojant PDF dokumentą, nurodyti papildomus laiško parametrus – laiško turinį, papildomus prisegtus failus ir pan.
17. Papildyta funkcija F_MAIL_CHILKAT papildomu parametru – laiko limitas tarp laiškų siuntimo. Pagal Office365 reikalavimus, laiškai negali iškeliauti greičiau nei kas 2 sekundes (30 laiškų / minutę).
18. Padarytos naujos ataskaitos:
SYSTEM001230 – Forma 1-SD, v11 (Pranešimas apie priėmimą į darbą) XML. Formuojama algos dokumentuose.
SYSTEM001230 – Pranešimas apie draudimo pradžią XML (1-SD)- v11. Formuojama personalo operacijose.
SYSTEM001232 – Forma DA-01 K (ketvirtinė) nuo 2022 XML.
Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

2022-03-23
1. Didžioji Knyga -> DK istorija: sukurti pakeitimai ir patikslinimai formuojant DK istoriją, kuri atitinka naujus (įsigaliosiančius 2022.05.01) apskaitos vedimo reikalavimus. DK istorija bus formuojama automatiškai. Norint šios funkcijos atsisakyti, tai reikia nurodyti sistemos parametre SS_DK_ISTOR – DK operacijų istorijos formavimas.
2. Kortelės -> Klientai -> Klientų koregavimas: naujas laukas Tiesioginis dokumentų apsikeitimas. Šiame lauke bus matoma ar galimas tiesioginis dokumentų apsikeitimas su jūsų įmonės klientais. Tai pirma vykdomo skaitmenizavimo projekto dalis, kuriuo sudarysime palankias sąlygas Rivile GAMA naudotojams tiesiogiai keistis dokumentais (pasiūlymais, užsakymais, važtaraščiais) skaitmeninėje formoje.
Atitinkamai pasikeitė lentelės N08_KLIJ struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
3. Kortelės -> Prekės -> Prekės koregavimas -> Prekės kainos koregavimas: naujas laukas Pardavimo kainos data. Šiame lauke bus užpildoma data, kada buvo atliktas Pardavimo kainos pakeitimas.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I33_PKAI struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
4. Perkainavimo operacijos -> Perkainavimo operacijos koregavimas: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I20_PERH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
5. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo koregavimas -> Darbuotojo padalinio koregavimas: atsirado keturi nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Atitinkamai pasikeitė lentelės A07_TABP struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
6. Alga -> Valandos -> Valandos koregavimas: atsirado keturi nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Atitinkamai pasikeitė lentelės A12_TBL struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
7. Ataskaitos:
SYSTEM000820 – Padaryti pakeitimai ir pataisymai, atitinkantys naujus reikalavimus, Intrastato išvežimo UPS-01 (IDAIS sistemai) formavime.
SYSTEM001229 – Didžiosios knygos operacijose sukurta nauja ataskaita „Buhalterinė pažyma“
8. Balanso formos (SYSTEM001062, SYSTEM001063, SYSTEM001070, SYSTEM001132, SYSTEM001160) papildytos viena eilute:
1.7 Ilgalaikis nematerialus turtas, skirtas perparduoti 207
Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

2022-02-02
1. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Sodros (iš įmonės lėšų) skaičiavimas: padaryta galimybė paskaičiuoti konkrečią Sodros (iš įmonės lėšų) sumą, nepriklausomai nuo darbuotojo priskaitymų sumos. Tam reikia Kortelės -> Sąskaitų ryšys -> Algos sąskaitų ryšys -> Kintamojo tipas – pasirinkti Sistemos(suma) arba Žmogaus(suma).
2. Ataskaitos: SYSTEM000820 – Padaryti pakeitimai, atitinkantys naujus reikalavimus, Intrastato išvežimo UPS-01 (IDAIS sistemai) formavime.
Šią versiją galima pasiimti:
Instaliacinės

2021-12-20
1. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Algos servisas: atsirado naujas mygtukas Algos pakeitimai nuo 2022, kurio pagalba bus suformuoti algos mokestiniai pakeitimai, kurie įsigalios nuo 2022.01.01
2. Padaryta galimybė, bet kuriame koregavimo lange mygtukui Dokumentai, nurodyti koks veiksmas turėtu būti atliktas paspaudus šį mygtuką. Tam reikia formos koregavimo lange užprogramuoti INIT-ą :
a.) įkelti failą:
thisform.dokumentai=.t.
thisform.dokumentai_nut=1
b.) įkelti nuorodą į failą:
thisform.dokumentai=.t.
thisform.dokumentai_nut=2
c.) įkelti nuorodą į katalogą:
thisform.dokumentai=.t.
thisform.dokumentai_nut=3
d.) įkelti internetinę nuorodą:
thisform.dokumentai=.t.
thisform.dokumentai_nut=4
3. Didžioji Knyga -> DK operacijos koregavimas: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I02_DKH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
4. Didžioji Knyga -> DK operacijos koregavimas: padidintas lauko Dokumento numeris ilgis iki 20 simbolių.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I02_DKH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
5. Didžioji Knyga: atsirado naujas DK istorijos sąrašas, kuriame bus galimybė automatiškai formuoti koreguotas DK operacijas.
Atitinkamai atsirado naujos lentelės K08_ZIH ir K09_ZID.
Šios lentelės gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).
6. Parametrai: naujas parametras SS_DK_ISTOR – DK operacijų istorijos formavimas. Parametre bus galima nurodyti ar reikia formuoti DK istoriją.
7. Padarytos naujo dizaino ataskaitos:
SYSTEM001228 PVM Sąskaita-Faktūra su nuolaida (nauja forma)
SYSTEM001224 Atlyginimo išmokėjimo lapelis (nauja forma)
SYSTEM001225 (El. paštu) Atlyginimo išmokėjimo lapelis (nauja forma)
SYSTEM001226 Atlyginimo išmokėjimo lapelis (nauja forma) – su DVS op. formavimu
SYSTEM001227 Atlyginimo išmokėjimo lapelis (nauja forma) (klientų informavimo sistemoje)
Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

2021-12-03
1. Padaryta galimybė išplėsti prekių likučius, skolas, DK sąskaitas laukų rinkiniais. Perėjimą prie šios sistemos bus galima atlikti Servisas -> Administravimas -> Registracija/Darbas su sistema: paspaudus mygtuką ‘Perėjimas prie Rinkinių’. Perėjus prie rinkinių, visoje sistemoje vietoje Objekto lauko atsiras Rinkinio ID laukas.
Parinkus reikiamus Rinkinio laukus įvedamoje operacijoje, Rinkinio ID bus parinktas arba suformuotas automatiškai, pagal įvestus laukus.
Operacijų perkėlimo į DK metu, yra galimybė Rinkinio laukus surišti su jau aprašytais Dimensijų laukais t.y. jei Dimensijos laukas bus neužpildytas, perkėlimo metu jis bus užpildytas nurodytu Rinkinio lauku.
Tam reikia SISTEMOS INIT-e nurodyti:
titi_pagr.dim_yy_rin=“xx“
kur
yy – Dimensijos lauko numeris
xx – Rinkinio lauko numeris
PVZ.: tarkime pas jus SISTEMOS INIT-e jau yra aprašytos Dimensijos ir Rinkiniai:
titi_pagr.dim_01_pav=“Grupė“
titi_pagr.dim_01_pri=.T.
titi_pagr.dim_01_sar=“GS“
titi_pagr.dim_02_pav=“Sutartis“
titi_pagr.dim_02_sar=“KT“
titi_pagr.dim_03_pav=“Projektas“
titi_pagr.dim_03_sar=“PJ“
titi_pagr.rin_02_pav=“Projektas“
titi_pagr.rin_02_pri=.T.
titi_pagr.rin_02_sar=“PJ“
titi_pagr.rin_03_pav=“Partijos Nr.“
titi_pagr.rin_04_pav=“Biudžetas“
titi_pagr.rin_02_sar=“CS“
ir norite Dimensijų projektą sujungti su Rinkinių projektu, tada SISTEMOS INIT-e nurodote dar vieną eilutę:
titi_pagr.dim_03_rin=“02″
Dirbant su Rinkiniais, visada galima grįžti prie darbo su Objektais. Tam reikia Servisas -> Administravimas -> Registracija/Darbas su sistema : paspausti mygtuką ‘Perėjimas prie Objektų’.
P.S. padarius perėjimą prie Rinkinių, arba perėjimą prie Objektų, būtina išeiti ir vėl iš naujo įeiti į programą!
2. Jei perėjote prie Rinkinių ir kurioje nors koregavimo formoje norite nerodyti rinkinio reikšmių, reikia užprogramuoti tos formos INIT-ą:
thisform.rinkinys_ne
P.S. jei šioje formoje dar naudojate ir dimensijas, tada formos INIT-ą reikia užprogramuoti sekančiai:
thisform.rinkinys_ne
thisform.dimensija
3. Darbas su Rinkiniais: padaryta galimybė ne tik SISTEMOS INIT-e nurodyti ar Rinkinio laukas yra privalomas:
titi_pagr.rin_xx_pri=.T. && jei laukas neprivalomas įvesti, reikia nurodyti .F.
bet ir nurodyti kiekvienoje formoje, kurioje naudojami Rinkiniai. Tam reikia tos formos INIT-e užprogramuoti:
thisform.rin.rin_xx_pri=.T. && jei laukas neprivalomas įvesti, reikia nurodyti .F.
kur
xx rinkinio lauko numeris nuo 01 iki 15
4. Padaryta programa, kurios pagalba galima peržiūrėti jau esančio Rinkinio reikšmes arba sukurti naują Rinkinį:
RINKINIAI_OS_INFO(kodas,rez)
kur
kodas – Rinkinio kodas
rez – darbo rėžimas: „I“ – peržiūrėti nurodyto Rinkinio reikšmes
„P“ – peržiūrėti nurodyto ir bet kurio jau sukurto Rinkinio reikšmes, ir jas pasirinkti
„K“ – peržiūrėti nurodyto ir bet kurio jau sukurto Rinkinio reikšmes, ir jei nėra tokio Rinkinio sukurti naują, ir jį pasirinkti
5. Kortelės -> Rinkiniai: padaryta galimybė praplėsti bet kurį Rinkinio lauką iki 250 simbolių. Tam reikia Rinkinių sąraše užprogramuoti klavišą ir jį vieną kartą paleisti:
RINKINIAI_ALTER(Lauko_NR,Lauko_ilgis)
kur
Lauko_NR – Rinkinio lauko numeris nuo 1 iki 15
Lauko_ilgis – naujas Rinkinio lauko ilgis nuo 12 iki 250 simbolių
6. Pirkimai/Pardavimai -> Importas: importuojant Pirkimo/Pardavimo dokumentus bus suimportuota visa informacija, kuri bus importuojamame faile. Jei importo metu bus rastos klaidos, tos eilutės bus suimportuotos, bet jų požymis bus Klaidingas ir tuo pačiu viso dokumento požymis bus Klaidingas. Kol nebus ištaisytos visos dokumento klaidos, su juo nieko daugiau padaryti negalėsite. Klaidingą dokumentą arba to dokumento klaidingas eilutes bus galima išmesti.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I08_PART struktūra.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I13_PAMO struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
7. Pirkimai -> Importas: padaryta galimybė, jei importo metu yra randamos klaidos, kad tos eilutės nebūtų importuojamos (senas importo variantas). Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.SS_PARAM_KLAIDU_IMPORTAS_PO=.F.
8. Pardavimai -> Importas: padaryta galimybė, jei importo metu yra randamos klaidos, kad tos eilutės nebūtų importuojamos (senas importo variantas). Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.SS_PARAM_KLAIDU_IMPORTAS_RO=.F.
9. POS sistema -> POS aprašymas: naujas mygtukas „Kopijuoti“. Padaryta galimybė nukopijuoti jau įvestus Išorinių įrenginių aprašymus.
10. Pirkimai/Pardavimai -> Pirkimų/Pardavimų koregavimas -> Pirkimų/Pardavimų detalus koregavimas: padaryta galimybė pirkti ir parduoti prekes iš Nutolusio padalinio.
11. Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos: padaryta programa, kurios pagalba iš perkeltų Vidinių operacijų galima suformuoti Pardavimo operacijas. Prekės pardavimo kaina bus lygi jos savikainai. Programą reikia paleisti Vidinių operacijų sąraše CTRL+Q pagalba.
VDtoRO(kodas_ks,kodas_is)
kur
kodas_ks – kliento kodas (neprivalomas, nenurodžius paprašys įvesti)
kodas_is – padalinio kodas (neprivalomas, nenurodžius paprašys įvesti)
12. Registracija/Vartotojai -> Vartotojo koregavimas: padaryta galimybė, kad su GAMA programa galėtu dirbti tik DOMAIN (Active Directory) vartotojai. Tam reikia GAMA vartotojui nurodyti AD vartotojo (Active Directory) vardą, kuris susideda iš DOMAIN vardo\ DOMAIN vartotojo vardo.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės R05_USER struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
13. EU PVM mokėtojo tikrinimas EU PVM informacijos mainų sistemoje (VIES).
14. Įmonės rekvizitų bei teisinio statuso neatitikimo ataskaita. Palyginama informacija Rivile GAMA sistemoje su informacija įmonių registre.
15. Palaikoma atnaujinta Chilkat bibliotekos versija (9.5.0.88)
16. Padarytas paketas ataskaitų, kurių rezultatą galima automatiškai perkelti į DVS operacijas.
Susiformavus tokią ataskaitą ir išeksportavus į pasirinkto formato failą, susikuria DVS operacija, kurios rūšis „Ataskaitos“ ir prie jos prisegama nuoroda į suformuotą failą. Patys failai išsaugomi įmonės kataloge.
Tai ataskaitos:
„Pirkimo op.žurnalas – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001206)
„Pardavimo op.žurnalas – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001207)
„Atlyginimo žiniaraštis – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001208)
„Tabelis – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001209)
„Kasos knyga – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001210)
„Avanso apyskaita – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001211)
„Sąskaitų judėjimas – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001212)
„Bandomas balansas – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001213)
„Klientų būklė – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001214)
„IT apyvarta – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001215)
„IT inventorizacinis ap.- DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001216)
„Atsargų likučiai datai – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001217)
„Atsargų lik.pagal DK – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001218)
„Darbuotojų skolos – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001219)
17. Personalo operacijų sąraše padaryta nauja ataskaita:
„Atostogų sąrašas pagal darbuotojus“ (SYSTEM001220).
18. Algos išmokėjimo operacijose išmokama ligos pašalpa gali būti išskiriama priskyrus objektą LIGA.
Tam atvejui GPM312 deklaracijos formavimui sukurta nauja ataskaita:
„Formos GPM312 formavimas (kai mokant išskiriama ligos pašalpa)“ (SYSTEM001221)
19. Papildyta ataskaita:
„Priskaitymų-atskaitymų detali ataskaita (Excel)“ (SYSTEM001102)
Pridėtas stulpelis „Sodra iš įmonės lėšų“.
Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

2021-09-21
1. Kortelės -> Menedžerių sąrašas -> Menedžerio koregavimas: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N15_MEN struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
2. CRM -> CRM operacijos: padaryta galimybė pagrindiniame lange filtruoti informaciją pagal Adresą, Telefoną, Elektroninį adresą.
3. POS sistema -> POS operacijos: padaryta galimybė suformuoti WEB apsikeitimo požymius Pardavimo ir Pirkimo dokumentuose, jei jie yra aprašyti Kliento kortelės Alternatyviuose adresuose. Tam reikia SISTEMOS INIT-e nurodyti:
titi_pagr.SS_PARAM_POS_WEB_KEISTIS=.T.
4. Kortelės -> Rinkiniai: atsirado naujas sąrašas Rinkiniai. Rinkinio laukus bus galima susikurti patiems (iki 15 laukų), juos apsirašyti Sistemos INIT-e:
titi_pagr.rin_xx_pav=“Mano lauko“ && lauko pavadinimas
titi_pagr.rin_xx_pri=.F. && jei laukas privalomas įvesti, reikia nurodyti .T.
titi_pagr.rin_xx_sar=“YY“ && jei laukas sąrašinis, nurodomas sąrašo kodas t.y. vietoje „YY“ nurodoma „PS“,“AS“ ir t.t.
kur
xx – rinkinio lauko numeris nuo 01 iki 15
Pagal nutylėjimą pirmas Rinkinio laukas 01 rezervuotas Objektų sąrašui. Jei jus tai netenkina, galite nurodyti kitą lauką t.y.
titi_pagr.rin_01_pav=“Objektas“
titi_pagr.rin_01_sar=“OS“
Rinkinio ID bus galima nurodyti patiems, arba jis susiformuos pagal Dokumentų skaitliukų sąraše aprašytą maketą, o jei maketas neaprašytas, tada Rinkinio ID bus suformuotas automatiškai.
Ryšium su tuo atsirado nauja lentelė K45_RIN.
Ši lentelė gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).
5. Padaryta nauja MSCAN ataskaita:
Servisas -> Gamyba -> Gamybos operacijos: MSCAN operacijų analitika.
6. Gamyba -> Gamybos operacijos: padaryta funkcija MSCAN_INFO(), kurios pagalba iškviečiama forma parodanti MSCAN aplikacijos informaciją. Formai iškviesti reikia užsiprogramuoti klavišą:
MSCAN_INFO(thisform)
7. Padarytas MSCAN_INFO formos automatinis papildymas stulpeliais, kurie aprašyti naudojant Rivile GAMA sistemos parametrus MSCAN_PAP1, MSCAN_PAP2, MSCAN_PAP3, MSCAN_PAP4, MSCAN_PAP5.
Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

2021-04-28
1. Naujas sistemos parametras titi_pagr.SS_PARAM_DK_NPER_SM – Perkeliant informaciją į DK neperkelti Asmens.
Sistemos INIT-e nurodžius:
titi_pagr.SS_PARAM_DK_NPER_SM=.t.
ir darant informacijos perkėlimą į DK, nebus perkeliama lauke Asmuo esanti informacija.
2. Atsiskaitymai -> Įplaukos/Išmokos -> Įplaukų/Išmokų koregavimas: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I04_ATH struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
3. Statistika -> Einamieji prekių likučiai: padaryta galimybė filtruoti pagal tris prekių tiekėjų ir tris prekių tiekėjų prekių kodus. Tam reikia formos arba Sistemos INIT-e nurodyti
titi_pagr.SS_LIK_NUS_TIEKEJAI=.t.
4. Klientų sąrašas -> Kliento sąrašo koregavimas -> Mygtukas ‘Užpildyti kliento aprašymus’: jei neužpildytas Įmonės kodas, tada bus ieškoma kliento informacijos pagal kliento PVM kodą.
5. POS sistema -> POS pardavimo taškas: padaryti pakeitimai Bankiniame ASPA atsiskaityme, ryšium su naujais bankų reikalavimais. Tam reikia POS aprašymas -> POS aprašymo koregavimas -> POS parametrai -> Mokėjimas kreditu, nurodyti reikiamą Kredito Nr. (suderinus su ASPA) ir pažymėjus lauką Ryšys pasirinkti reikšmę ASPA.
6. POS sistema -> POS pardavimo taškas: dirbant su ASPA fiskaliniu bloku ir ASPA Bankiniu atsiskaitymu, padaryta galimybė paimti Avansą Kreditu (Bankine kortele). Tam reikia POS aprašymas -> POS aprašymo koregavimas -> POS parametrai -> Pinigų įdėjimas, nurodyti Kreditas ir pažymėjus lauką Ryšys pasirinkti reikšmę ASPA.
7. POS sistema -> POS aprašymas -> POS aprašymo koregavimas -> POS parametrai -> Pinigų įdėjimas/išėmimas: atsirado naujas laukas Formuoti mokėjimo Op. Pažymėjus šį lauką ir perkėlus POS pinigų įdėjimo/išėmimo operaciją, bus suformuota atitinkama Mokėjimo operacija.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I63_POSP struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
8. POS sistema -> POS aprašymas -> POS aprašymo koregavimas -> POS parametrai -> Mokėjimas kreditu: pažymėjus lauką Apmokėti, atsirado galimybė nurodyti, jog bus atliekamas POS pardavimo apmokėjimas Avansu.
9. POS sistema -> POS pardavimo taškas -> Apmokėti: trečiame apmokėjimo lauke pasirinkus Avanso apmokėjimą, atsidarys naujas langas, kuriame galėsite nurodyti pagal kokius avansinius dokumentus gali būti apmokėtas šis POS pardavimas.
10. POS sistema -> POS operacijos: atsirado naujas laukas Aprašymas, kuriame bus saugomi avansinio apmokėjimo dokumentų numeriai. Perkėlus tokią POS operaciją, bus suformuotas Pardavimo operacijos Dokumentų sudengimas, pagal nurodytus avansinio apmokėjimo dokumentus.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I61_POSH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
11. POS sistema -> POS pardavimo taškas -> Apmokėti -> Avansinio dokumento numerio įvedimas: padaryta galimybė formos INIT-e nurodyti
a.) netikrinti ar atitinka POS pardavimo taško ir Avansinio mokėjimo kliento kodas. Tam reikia formos INIT-e nurodyti
thisform.test_ks=.F.
b.) netikrinti ar toks Pinigų įdėjimo dokumento numeris yra POS operacijose. Tam reikia formos INIT-e nurodyti
thisform.test_POS_op=.F.
c.) netikrinti ar yra skola pagal nurodytą dokumento numerį Suminėse skolose. Tam reikia formos INIT-e nurodyti
thisform.test_skola=.F.
Bus paprašyta įvesti avanso sumą, jei formos INIT-e bus nurodyta
thisform.test_POS_op=.F.
thisform.test_skola=.F.
arba
thisform.kor_SUMA=.T.
Priešingu atveju avanso suma bus paimta iš POS pinigų įdėjimo operacijos arba iš suminių skolų.
Jei nurodysite
thisform.kor_SUMA=.T.
tada bus tikrinama ar įvesta suma neviršija paimtos sumos iš POS pinigų įdėjimo operacijos arba iš suminių skolų. Tam, kad toks tikrinimas nebutu vykdomas, reikia nurodyti
thisform.kor_SUMA_test=.F.
12. Servisas -> i.SAF-T operacijos -> i.SAF-T operacijos koregavimas: padaryti pakeitimai Ilgalaiko turto kortelių i.SAFT XML duomenų formavime.
13. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Perkelti: padaryta galimybė perkeliant algos darbuotojų Sodros, arba kitus atskaitymus, kuriems nurodytas Kliento kodas ir nenurodytas dokumento numeris, į skolų dokumento numerį vietoje Tabelinio Nr. įrašyti Algos skaičiavimo data (Metai ir Mėnuo). Tam reikia SISTEMOS INIT-e nurodyti :
titi_pagr.SS_ALGA_ATSKS_DOK_NR_MENUO=.T.
14. Padarytos naujos ataskaitos:
Servisas -> Alga -> Priskaitymų-atskaitymų analizė
Forma DA-01 K (ketvirtinė) nuo 2021 XML
Servisas -> Atsargos -> Atsargų operacijų analizė pagal prekes
Atsargų operacijų analizė pagal padalinius ir prekes
Servisas -> Pardavimai -> Prekių pardavimų analizė („v“ – vartotojo programa)
Prekių pardavimų analizė pagal pirkėjus
Servisas -> Debitorinės/ kreditorinės operacijos -> Apyvartos („v“ – vartotojo programa)
Suderinimo aktas angliškai valiuta
15. Dokumentų registras -> Dokumentų registro SS_ISAF koregavimas -> Spausdinti -> i.SAF XML formavimas: padaryta galimybė, kad formuojant XML failą dokumentas būtų pažymėtas jog jam taikoma „Pinigų apskaitos sistema“. Tam reikia apsirašyti norimą detalų logistikos kodą Logistikos sąraše ir jį priskirti Klientų kortelėje bet kuriam logistikos kodui. Taip pat reikia užprogramuoti SISTEMOS INIT-ą:
titi_pagr.SS_ISAF_SPECTAX=“ISAF_SPECTAX“
kur
„ISAF_SPECTAX“ – sukurtas ir priskirtas klientui logistikos kodas.

2021-03-24
1. Registracijos atnaujinimas: turintys galiojančią versijų prieigą ir atsinaujinę versiją, Rivile GAMA+DI programos registraciją galite gauti momentiškai paspaudę programoje „Atnaujinti registraciją“.
2. Sukurtas naujas prognozavimo+DI modulis. Jį sudaro:
a) Fakto aprašymas;
b) Fakto operacijos;
c) Prognozės aprašymas;
d) Prognozės+DI operacijos;
e) Užsakymų aprašymas;
f) Užsakymų parametrai;
g) Užsakymų+DI formavimas;
Atitinkamai atsirado naujos lentelės K35_P1H, K36_P1D, K37_P3H, K38_PFH, K39_PFD, K40_PFO, K46_OFK, K47_P3D, K48_OFH, K49_OFD, K58_UA, K59_URH, K60_URD;
Šios lentelės gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).
3. Atsiskaitymai -> Mokėjimai: vietoje buvusių Mokėjimo išrašų sukurtos Mokėjimo operacijos.
Pasirinkus Mokėjimo operacijos Dokumento tipą Mokėjimas, bus suformuoti atitinkami įrašai DK operacijose. Jei Mokėjimo rūšis Dokumentai, bus suformuota ir Kliento skola. Iš Mokėjimo operacijų bus galima suformuoti Atsiskaitymo operacijas.
Pasirinkus Mokėjimo operacijos Dokumento tipą Atsiskaitymo Op., bus (kaip ir seniau Mokėjimo išrašuose) suformuojamos Įplaukų arba Išmokų operacijos.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I53_ISR struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
4. Atsiskaitymai -> Atsiskaitymo dokumentai -> Atsiskaitymo dokumento koregavimas: naujas laukas Mokėjimo Op. Nr.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I55_MOK struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
5. Administravimas -> Parametrai: sukurtas naujas sisteminis parametras SS_DOK_TIPAS – Dokumento tipas pagal nutylėjimą. Šiame parametre bus galima nurodyti koks Mokėjimo operacijos Dokumento tipas bus pagal nutylėjimą – Atsiskaitymo Op.(1.0000) arba Mokėjimas(2.0000).
6. Didžioji Knyga -> DK žurnalai: sukurtas naujas DK žurnalas SS_MOKEJIMAI – Mokėjimų žurnalas, kuriame bus formuojami Mokėjimo operacijos DK įrašai.
7. Sukurta automatinė skolų sudengimo sistema, kuri leis automatiškai sudengti Klientų skolas perkeliant Pirkimų, Pardavimų arba Mokėjimų operacijas.
Atitinkamai atsirado naujos lentelės K62_SO, K63_SOI.
Šios lentelės gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).
8. Klientų sąrašas -> Klientų sąrašo koregavimas -> Lapas Kita: naujas laukas Automatinis skolų sudengimas. Šiame lauke bus galima nurodyti ar tam klientui yra vykdomas Automatinis skolų sudengimas (pagal nutylėjimą Automatinis skolų sudengimas nevykdomas). Jei vykdomas Automatinis skolų sudengimas, tada bus galima nurodyti ar tam klientui automatiškai sudengiami visi jo dokumentai, ar sudengiami tik tie, kurie bus nurodyti Pirkimo, Pardavimo arba Mokėjimo operacijoje.
Atitinkamai pasikeitė lentelės N08_KLIJ struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
9. Kortelės -> Sąskaitų ryšys -> Sąskaitų ryšio koregavimas -> Kitos: naujas laukas Skolų sudengimas, kuriame bus privaloma nurodyti skolų sudengimo sąskaitą, jei bus naudojama Automatinė skolų sudengimo sistema.
Atitinkamai pasikeitė lentelės N16_DEPT struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
10. Pirkimai/Pardavimai/Mokėjimai -> Pirkimų/Pardavimų/Mokėjimų koregavimas: šalia Dokumento numerio atsirado naujas mygtukas Dokumentų sudengimas. Paspaudus šį mygtuką bus galima nurodyti kokius dokumentus sudengti. Nurodyti dokumentai bus sudengiami tik tuo atveju, jei Kliento kortelėje bus nurodytas Automatinis skolų sudengimas – Parinkti dokumentai. Jei Kliento kortelėje bus nurodytas Automatinis skolų sudengimas – Nenaudoti arba Visi dokumentai, į nurodytus dokumentus nebus atsižvelgiama! Taip pat čia bus galima pamatyti visą šio dokumento sudengimo istoriją.
11. Pirkimai/Pardavimai -> Pirkimų/Pardavimų koregavimas: naujas laukas Pirminis Dok. Nr. Jei Pirkimo/Pardavimo Važtaraštyje šiame lauke nurodysite Dokumento numerį iš kurio buvo suformuotas šis dokumentas (Pasiūlymo, Užsakymo, Rezervavimo dokumento numerį), o Mokėjimuose paspaudę mygtuką Skolų sudengimas nurodysite Pasiūlymo, Užsakymo arba Rezervavimo dokumento numerį, tai perkeliant dokumentus ir atliekant automatinį skolų sudengimą, bus atsižvelgiama tiek į įvestą Pirminio Dok. Nr., tiek į pačio Dokumento Nr.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I06_PARH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
12. Atsiskaitymai -> Mokėjimai: jei Mokėjimo operacijos Dokumento tipas „Atsiskaitymo Op.“ (perkėlus Mokėjimo operaciją bus suformuotos Įplaukų arba Išmokų operacijos) ir Sistemos parametre SS_VAL_PER – Valiutų perskaičiavimas nurodyta reikšmė TAIP, apmokant valiutinį dokumentą, bus suformuotas valiutos perskaičiavimas.
13. Mokėjimo operacijos -> Importas iš XML failo: sukurta galimybė gauti valdymą mokėjimo išrašų iš XML failo importo metu. Tam reikia SISTEMOS INIT-e nurodyti
titi_pagr.SS_MOKEJIMO_ISRASU_IMPORTAS=“MANO_IMP_PROGRAMA()“
kur
MANO_IMP_PROGRAMA() – vartotojo padaryta programa, kuri gali suformuoti arba papildyti formuojamame importo EIP faile reikiamą informaciją.
Ši programa gali suformuoti bet kurį lentelės I53_ISR EIP importo lauką. Taip pat pasinaudodama importuojamo dokumento mokėjimo paskirtimi, gali suformuoti sudengiamus dokumentus.
Programoje galima pasinaudoti sekančiais kintamaisiais:
* m.sk_laukas – nuskaitytas XML dokumentas;
* m.hand2 – EIP formavimo adresas;
* m.imones_banko_saskaita – įmonės banko sąskaita;
* m.kliento_banko_saskaita – kliento banko sąskaita;
* m.ff_kodas_ks – kliento kodas;
* m.ff_kodas_ss – buhalterinės sąskaitos kodas;
* m.ff_kodas_ws – banko kodas;
* m.mok_paskirtis – mokėjimo paskirtis;
* m.ff_pastabos – suformuotos pastabos;
* m.ff_dok_nr – mokėjimo dokumento numeris;
* m.ff_data – mokėjimo data;
* m.ff_valiuta – mokėjimo valiuta
* m.ff_suma – mokėjimo suma;
* m.ff_suma_vl – mokėjimo suma valiuta;
* m.ff_kursas – valiutos kursas;
* m.iras_ID – banko operacijos ID;
* m.mok_imokos_kodas – banko įmokos kodas;
* m.ff_OP_RUSIS – operacijos tipas: 1-įplaukos; 2-išmokos;
* m.ff_MOKETOJAS – operacijos rūšis: 1-dokumentai; 2-sąskaitos.
Programos pvz, kuris užpildo kliento kodą ir sąskaitos kodą reikšmėmis, kurių nepavyko užpildyti pagrindinei programai. Taip pat suformuoja mokėjimo sudengiamus dokumentus:
PROCEDURE MANO_IMP_PROGRAMA
if empty(m.ff_kodas_ss)
fputs(hand2,“+’279’+“)
endif
if empty(m.ff_kodas_ks)
fputs(hand2,“+’K001’+“)
endif
fputs(hand2,“)
*- jei žinome konkrečią sudengiamo dokumento sumą
fputs(hand2,“+’DOK1’+“)
fputs(hand2,“+’100.00’+“)
fputs(hand2,“)
fputs(hand2,“)
*- jei sudengiama visa dokumento suma
fputs(hand2,“+’DOK1’+“)
fputs(hand2,“)
return .t
14. Sukurta programa, kurios pagalba Pirkimų, Pardavimų ir Mokėjimų operacijoms galima suformuoti sudengiamus dokumentus.
SUD_DOK_FOR(m.fd_modul,m.fd_kodas_op,m.fd_dok_nr,m.fd_suma_vl,m.fd_kodas_vl,m.fd_suma,
m.fd_prioritetas,m.fd_pav,m.fd_kodas_ks,m.fd_dok_skyr)
kur
m.fd_modul – modulis ‘PO’ arba ‘RO arba ‘OI’ (privalomas);
m.fd_kodas_op – operacijos nr. (privalomas);
m.fd_dok_nr – sudengiamo dokumento numeris (privalomas);
m.fd_suma_vl – suma valiuta (neprivalomas);
m.fd_kodas_vl – valiuta (neprivalomas);
m.fd_suma – suma bazine valiuta (neprivalomas);
m.fd_prioritetas – dokumento apmokėjimo prioritetas (neprivalomas);
m.fd_pav – aprašymas (neprivalomas);
m.fd_kodas_ks – sudengiamo dokumento kliento kodas (neprivalomas);
m.fd_dok_skyr – dokumentų skyriklis, jei nurodomi keli dokumentai (neprivalomas, pagal nutylėjimą #).
PVZ.:
SUD_DOK_FOR(„OI“,Wi53k.i53_kodas_oi,“DOK1″,100.00)
Vienu programos paleidimu galima nurodyti ir daug sudengiamų dokumentų, jei tie dokumentai yra sudengiami pilnai:
SUD_DOK_FOR(„OI“,Wi53k.i53_kodas_oi,“DOK1#DOK2#DOK3″)
15. Pardavimai: sukurta galimybė, tikrinant kredito limitą, nurodyti ar papildomai į tikrinamus dokumentus įtraukti pardavimo užsakymus, rezervavimus, pasiūlymus. Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.SS_KREDITO_LIMITAS_UZSAKYMAS=.T. && jei norite įtraukti Pardavimų užsakymus;
titi_pagr.SS_KREDITO_LIMITAS_REZERVAVIMAS=.T. && jei norite įtraukti Pardavimų rezervavimus;
titi_pagr.SS_KREDITO_LIMITAS_PASIULYMAS=.T. && jei norite įtraukti Pardavimų pasiūlymus.
16. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas -> Valiutinių skolų perskaičiavimas: bus galima nurodyti kokiai sąskaitai atlikti valiutų perskaičiavimą.
17. Gamyba -> Gamybos operacijos koregavimas; naujas laukas Klientas.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I15_KALH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
18. Sukurta galimybė į bet kurį koregavimo langą įkelti ne tik norimą dokumentą, nuorodą į dokumentą, nuorodą į katalogą, bet ir internetinę nuorodą.
19. Atlikti pakeitimai susiję su V_REST objekto galimybėmis plačiau pasinaudoti integracijomis:
– Įdėtas setRequestHeader metodas, leidžiantis daryti netipines užklausas.
– Galimybė REST užklausomis siųsti ne tik tekstines užklausas, bet ir BINARY tipo failus.
20. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo koregavimas: pailginti laukai:
Vardas iki 100 simbolių;
Pavardė iki 100 simbolių.
Atitinkamai pasikeitė lentelės A06_TAB struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
21. Kortelės -> Klientų sąrašas -> Klientų sąrašo koregavimas: nauji laukai – EORI kodas; 4 aprašymo laukai.
Atitinkamai pasikeitė lentelės N08_KLIJ struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
22. Patalpintos naujos ataskaitos:
Servisas -> Didžioji knyga -> Sąskaitos judėjimo ataskaita („v“ – vartotojo programa):
SYSTEM001183 – „Pajamų / Sąnaudų apyvarta pagal padalinius (EXEL)“;
SYSTEM001184 – „Pajamų / Sąnaudų apyvarta pagal objektus (EXEL)“;
SYSTEM001185 – „Pajamų / Sąnaudų apyvarta pagal centrus (EXEL)“.
Servisas -> Statistika -> Atsargų likučiai:
SYSTEM001186 – „Atsargų senėjimo analizė pagal grupes ir prekes pagrindiniu matu“.
Servisas -> Statistika -> Atsargų likučiai(„v“ – vartotojo programa):
SYSTEM001187 – „Atsargų likučiai datai pagal prekes ir grupes (i)“.
Servisas -> Alga -> Priskaitymų / Atskaitymų analizė:
SYSTEM001188 – „Skolos pagal darbuotojus (sutikrinimui su DK sąskaita)“.
Servisas -> Didžioji knyga -> Pelno ataskaita („v“ – vartotojo programa):
SYSTEM001190 – „PLN už 2 laikotarpius pagal padalinius pamėnesiui palyginimas (EXCEL)“.
SYSTEM001191 – „PLN už 2 laikotarpius pagal objektus pamėnesiui palyginimas (EXCEL)“ .
Servisas -> Alga -> Tabelis ->Tabelio koregavimas:
SYSTEM001189 – „Tabelis (spalvotas) – pagal faktinius žymėjimus“.
23. Papildyta ataskaita SYSTEM001034 – „Klientų būklė suminė sutikrinimui su DK pagal sąskaitą (i)“.

2021-02-17
1. Servisas -> i.SAF-T operacijos -> i.SAF-T operacijos koregavimas: padaryti pakeitimai i.SAFT XML duomenų formavime.

2020-12-08
1. Atsiskaitymai -> Įplaukos/Išmokos -> Įplaukų/Išmokų operacijos koregavimas: padaryti galimybė apmokėti dokumentus juos pažymėjus. Tam reikia ant mygtuko „Apmokėti“ paspausti dešinį pelytės klavišą ir pasirinkti „Apmokėti pažymėtus“.
2. Atsiskaitymai -> Įplaukos/Išmokos -> Įplaukų/Išmokų operacijos koregavimas: padaryti galimybė išmesti reikiamus dokumentų apmokėjimus juos pažymėjus. Tam reikia ant mygtuko „Išmesti“ paspausti dešinį pelytės klavišą ir pasirinkti „Išmesti pažymėtus“.
3. Atsiskaitymai -> Įplaukos/Išmokos -> Įplaukų/Išmokų operacijos koregavimas -> Mokėti sumą: padaryti galimybė apmokėti sumą, pažymėjus reikiamus dokumentus. Tam reikia lauke „Mokėti nuo“ pasirinkti reikšmę „Pažymėtus“.
4. Atsiskaitymai -> Įplaukos/Išmokos -> Įplaukų/Išmokų operacijos koregavimas: padaryti galimybė pažiūrėti pažymėtų dokumentų skolų, apmokėjimo, palūkanų sumą. Tam reikia su pelyte du kartus paspausti ant normos susumuoti kolonėlės pavadinimo.
5. Dokumentų registras: atsirado naujas SS_AKCIJOS – Įmonės akcininkai registras. Užpildžius šį registrą, informacija bus panaudota formuojant i.SAF-T informaciją.
Ryšium su tuo atsirado naujos lentelės F03_S8H, F04_S8D, F05_S8D. Šios lentelės gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).
6. POS sistema -> POS pardavimo taškas: padarytas suderinimas su RASO fiskaliniu bloku, jei POS pardavimo taške yra daroma Pirkimo operacija.
7. Atsargos -> Inventorizacijos operacija: padaryta funkcija MSCAN_INFO(), kurios pagalba iškviečiama forma parodanti MSCAN aplikacijos informaciją. Formai iškviesti reikia užsiprogramuoti klavišą:
MSCAN_INFO(thisform)
8. MSCAN_INFO forma papildyta stulpeliais: „Pastaba“, „Užbaigė vartotojas“, „Užbaigimo laikas“, „Op. pastaba užbaigimo metu“.
9. Pakoreguotos MSCAN ataskaitos: ataskaitose rodoma pastabų lauko informacija.

2020-11-11
1. Servisas -> i.SAF-T operacijos -> i.SAF-T operacijos koregavimas: padaryti pakeitimai i.SAFT XML DK operacijų duomenų formavime.
2. Atsargos -> Inventorizuojamų prekių sąrašas: padaryta Būsenos patvirtinimo sistema.Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I45_IVDH struktūra.Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
3. Atsargos -> Inventorizacijos operacijos: padaryta Būsenos patvirtinimo sistema.Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I47_IVFH struktūra.Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
4. Pasikeitė lentelės N04_GRID struktūra:naujas laukas N04_P_KODAS C(24)pasikeitė PRIMERY KEY N04_KODAS_GR,N04_GRID_NR,N04_P_KODAS.Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
5. Padarytos ataskaitos:Trumpo balanso forma – mažoms įmonėms.Trumpo balanso forma -(be centų) mažoms įmonėms.Trumpa pelno (nuostolių) ataskaita – mažoms įmonėms.Trumpa pelno (nuostolių) ataskaita (be centų) -mažoms įmonėms.Servisas -> Atsargos -> Inventorizacijos operacijos: MSCAN operacijų analitika.
6. Pakeistos siuntimui el. paštu naudojamos ataskaitos:
(El. paštu) Atlyginimo išmokėjimo lapelis (SYSTEM000878)
(El. paštu) PVM Sąskaita-Faktūra (SYSTEM000870)
(El. paštu) PVM S/F ir kliento skolos (SYSTEM001026)Išsiųstų laiškų sąrašas bus formuojamas XFRX formatu, todėl jį bus galima išsieksportuoti į excel ar kitokį failą ir išsisaugoti.

2020-09-29
1. Importas: atsirado galimybė importuoti Būsenas.
2. Transportas -> Kelionės lapai -> Kelionės lapo koregavimas -> Darbai taške -> Darbo taške koregavimas: atsirado 3 aprašymo laukai.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I80_DARB struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
3. Kortelės -> Bankų sąrašas -> Banko koregavimas: naujas laukas Netikrinti Banko operacijos ID. Padaryta galimybė atjungti Banko operacijos ID tikrinimą, suvedant arba importuojant to banko mokėjimo išrašus.
Atitinkamai pasikeitė lentelės N34_BANK struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
4. Pirkimai/Pardavimai/Vidinė apskaita -> Pardavimo/Pirkimo/Vidinių operacijų sąrašas ir Pardavimo/Pirkimo/Vidiniu koregavimas: padaryta funkcija MSCAN_INFO(), kurios pagalba iškviečiama forma parodanti MSCAN aplikacijos informaciją. Formai iškviesti reikia užsiprogramuoti klavišą:
MSCAN_INFO(thisform)
5. Papildytas bei pataisytas el. laiškų siuntimo funkcionalumas:
Nauja siuntimo funkcija f_mail_chilkat leidžianti siųsti per MS Exchange serverį su TLS saugumo reikalavimu.
Papildytos funkcijos f_mail_cdo, f_mail_winsock, kurios reaguoja į naujus sisteminius parametrus
SS_SMTP_SERV, SS_SMTP_VART, SS_SERV_SAUG
6. Naujas parametras SS_RIV_API – „Rivile API (web service) raktas“. Skirtas API raktui saugoti, kuris naudojamas norint pasiekti išplėstinį funkcionalumą realizuotą Rivile API v2 (REST web service) pagrindu.
7. Naujas v_rest objektas leidžiantis atlikti REST užklausas su klaidų apdorojimu.
8. Naujas v_riv_api specializuotas objektas leidžiantis komunikuoti su Rivile API v2 (REST web service) ir naudoti išplėstinį funkcionalumą. Šiam funkcionalumui naudojamas naujas parametras SS_RIV_API – „Rivile API (web service) raktas“.
9. Pakeista ataskaita:
Parametrai (SYSTEM000080) – „Servisas“->“Administravimas“ ->“Parametrai“.
Jeigu parametro reikšmėse įvestas slaptažodis nematomas (rodo ***), tai ir ataskaitoje jis bus atspausdintas ***.
10. Padarytos naujos ataskaitos:
PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos – anglų kalba – „Servisas“-> „Pardavimai“-> „Pardavimo koregavimas“.
Balanso forma – anglų kalba – „Servisas“ –>“Didžioji knyga“-> „Balansas“ („v“- vartotojo programa).
Sutrumpinto balanso forma – anglų kalba – „Servisas“ –>“Didžioji knyga“->“Balansas“ („v“- vartotojo programa).
Pelno (nuostolių) ataskaita – anglų kalba – „Servisas“ –>“Didžioji knyga“-> „Pelno ataskaita“ („v“- vartotojo programa).
MSCAN operacijų analitika – „Servisas“-> „Pirkimai“ , „Pardavimai“, „Vidinė apskaita“.

2020-09-10
1. Kortelės -> Klientai -> Kliento koregavimas: naujas laukas Pastabos.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N08_KLIJ struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
2. Kaupikliai -> Kaupiklio operacijos: sukurta Būsenos patvirtinimo sistema.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I51_KPH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
3. Vartotojų funkcijų sąrašas (klavišas CTRL+Q) -> Vartotojo funkcijos koregavimas: naujas laukas Nevykdyti paspaudus klavišą. Pažymėjus šį lauką, funkcija bus vykdoma tik paspaudus dešinį pelytės klavišą ir ją pasirinkus meniu juostoje.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės L16_VKMD struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
4. Transporto važtaraščiai -> Transporto važtaraščio koregavimas: pailginti laukai
Siuntėjo pavadinimas iki 150 simbolių
Siuntėjo adresas iki 150 simbolių
Išrašymo vieta iki 150 simbolių
Pakrovimo vieta iki 150 simbolių
Išdavė iki 150 simbolių
Gavėjo pavadinimas iki 150 simbolių
Gavėjo adresas iki 150 simbolių
Iškrovimo adresas iki 150 simbolių
Gavo iki 150 simbolių
Vežėjo pavadinimas iki 150 simbolių
Vežėjo adresas iki 150 simbolių
Automobilio pavadinimas iki 60 simbolių
Vairuotojas iki 150 simbolių
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I30_TRAH struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
5. Personalas -> Personalo operacijos: sukurta nauja ataskaita Darbuotojų sąrašas datai.

2020-07-02
1. Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai -> Mokėjimo išrašo koregavimas: naujas laukas Banko operacijos ID. Jei mokėjimo išraše bus nurodytas Banko kodas ir Banko operacijos ID, tada bus tikrinama ar toks Banko operacijos ID jau egzistuoja, jei taip – operacijos nebus galima išsaugoti.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I53_ISR struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
2. Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai -> Importas iš XML failo: importuojant iš XML failo, bus importuojama ir Banko operacijos (tranzakcijos) ID. Jei toks Banko operacijos (tranzakcijos) ID jau bus įvestas, antrą kartą jis nebus importuojamas.
3. Atsiskaitymai -> Įplaukos/Išmokos -> Kopijuoti: kopijuojant sąskaitos tipo valiutinius dokumentus bus galima parinkti naują valiutų kursą, pagal formuojamos operacijos datą. Tam SISTEMOS INIT-e reikia nurodyti: titi_pagr.SS_CICH_KOP_KURSAS_KOR=.T.
4. Pirkimai -> Pirkimo koregavimas -> Grąžinimai: darant Pirkimo grąžinimus, atsirado galimybė sąraše nurodyti Objektą.
5. Kortelės -> Automobilių sąrašas: padarytas Importas/Eksportas.
6. CRM -> CRM analizė: padarytas galimybė filtruoti pagal CRM operacijos Planuojamas ir Įvykdymo datas.
7. Padaryta nauja ataskaita: Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo-priėmimo aktas.
8. Kortelės -> Klientai -> Klientų koregavimas: padaryta galimybė, įvedant naują klientą, netestuoti norimo kliento įmonės kodo. Tam reikia Sistemos INIT-e titi_pagr.SS_NO_TEST_IMONES_KODAS priskirti reikiamą įmonės kodą. PVZ.: titi_pagr.SS_NO_TEST_IMONES_KODAS=“ND“
9. Padaryta BDAR (Bendras duomenų apsaugos reglamentas) sistema, kurią sudaro:
a) BDAR subjektų kategorijos
b) BDAR duomenų saugyklos
c) BDAR sutikimai
d) BDAR užklausos
e) BDAR saugumo pažeidimai
f) BDAR analizė

2020-04-28
1. Padaryta galimybė į bet kurio koregavimo lango Dokumentų sąrašą įkelti failą, nuorodą į failą arba nuorodą į katalogą, tik paspaudus dešinį pelytės klavišą ant mygtuko Dokumentai.
2. Alga -> Tabelis -> Tabelio koregavimas -> Mygtukai ‘Papildyti iš algos dokumentų visiems’ ir ‘Papildyti iš algos dokumentų“: padaryta galimybė nurodyti kokie tabelio laukai bus užpildomi reikšmėmis iš Algos dokumentų. Tam reikia Tabelio koregavimo lange užprogramuoti INIT-ą: thisform.kor.papildyti_is_dokumentu=’DKP’, kur „DKP“ – užpildomi tabelio laukai. Pagal nutylėjimą thisform.kor.papildyti_is_dokumentu=’D’
3. POS sistema -> POS pardavimo taškas: padarytas sujungimas su ASPA pinigų priėmimo/išdavimo mašina. Tam reikia POS aprašymas -> POS aprašymo koregavimas -> POS informacija pažymėti lauką ‘Pajungtas pinigų aparatas’.
4. Greita paieška (GRPAJ): papildyta galimybe taikyti funkcionalumą DVS rūšių sąrašui, CRM užduočių sąrašui, CRM projektų sąrašui.
Taip pat atsirado galimybė užprogramuoti ir prijungti bet kokį sąrašą suformuojant SQL select sakinį.
5. Padarytos naujos ataskaitos:
Forma DA-01K (ketvirtine) nuo 2020 XML
Išankstinio apmokėjimo sąskaita
Komercinis pasiūlymas.
6. Pakoreguota ataskaita: Forma FR0564 v4(Prekių tiekimo į kitas valstybes ataskaita) XML – buvo Forma FR0564 v3(Prekių tiekimo į kitas valstybes ataskaita) XML.

2020-02-13
1. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Perkėlimas į DK: padaryta galimybė į DK operacijas neperkelti darbuotojo Tabelinio numerio, vardo, pavardės. Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti: titi_pagr.SS_PARAM_ALGA_DK_TBNE=.t.
2. Servisas -> i.SAF-T operacijos -> i.SAF-T operacijos koregavimas: padaryti pakeitimai i.SAFT XML duomenų formavime.
3. Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai -> Mokėjimų išrašų koregavimas: naujas laukas Banko sąskaita. Atliekant Importą iš XML failo, jei pagal importuojamą banko sąskaitą nebus surastas kliento kodas iš Klientų sąrašo, tada bus bandoma surasti klientą pagal Banko sąskaitą iš jau įvestų mokėjimo išrašų.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I53_ISR struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
4. Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai -> Mokėjimų išrašų koregavimas: nauji laukai Sudengimo Padalinys, Sudengimo Objektas, Sudengimo Centras, Sudengimo Menedžeris. Įvedus bet kurį iš šių laukų ir atliekant Išrašo operacijos perkėlimą, bus sudengiami tiktai tie dokumentai, kurie turi nurodytas laukų reikšmes.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I53_ISR struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
5. DVS -> DVS operacijos: nuo 10 iki 12 simbolių pailgintas lentelės K42_OD laukas K42_KODAS_RD
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės K42_OD struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2020-02-06
1. Alga -> Algos dokumentai: padaryta Būsenos patvirtinimo sistema.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A24_LIH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
2. Personalas -> Personalo operacijos: padaryta Būsenos patvirtinimo sistema.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės K16_OPH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
3. Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai -> Importas iš XML failo: padaryta galimybė importuoti mokėjimo išrašus pagal Mokėjimo įmokos kodą. Tam reikia faile SEPA_IMOKOS_TIPAI.TXT įvesti eilutę, kurioje reikia nurodyti:
70440*PMNT*ICDT*BOOK*6104*MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS*1001
kur
70440 – banko kodas GAMA programoje
PMNT – DOMAIN kodas
ICDT – FAMILY kodas
BOOK – SUBFAMILY kodas
6104 – GAMA buhalterinė sąskaita
MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS – konstanta
1001 – mokėjimo įmokos kodas
4. POS sistema -> POS pardavimo taškas -> F9-ataskaitos: padaryta galimybė nurodyti vartotojo lygį (pagal nutylėjimą 9), kuris gali įeiti ir atlikti POS ataskaitas. Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti: titi_pagr.SS_POS_Z_LYGIS=9
5. Padaryta Dokumentų valdymo sistema (DVS), kurią sudaro:
a) DVS operacijos
b) DVS rūšys
c) DVS analizė
6. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti DVS operacijas:
dvs_operacijos_numeris=DVS_for(cf_kodas_rd,cf_data,cf_pav,cf_kodas_ks,cf_kodas_ms,cf_kodas_is,
cf_kodas_tb,cf_kodas_4a,cf_pastabos,cf_file,cf_file_nuoroda,cf_rysys_modulis,cf_rysys_operacija,
cf_kodas_ls_1,cf_kodas_ls_2,cf_kodas_ls_3,cf_kodas_ls_4,cf_aprasymas1,
cf_aprasymas2,cf_aprasymas3,cf_aprasymas4, cf_tevas,cf_dok_nr,cf_dok_reg,cf_arch_nr,cf_dok_data,cf_kodas_rs)
kur
dvs_operacijos_numeris – jei programa sėkmingai suformuoja DVS operaciją, grąžina suformuotos DVS operacijos numerį
cf_kodas_rd – DVS rūšies kodas (privalomas)
cf_data – operacijos data (neprivaloma; pagal nutylėjimą sistemos data)
cf_pav – operacijos pavadinimas (neprivalomas)
cf_kodas_ks – kliento kodas (neprivalomas)
cf_kodas_ms – menedžerio kodas (neprivalomas)
cf_kodas_is – padalinio kodas (neprivalomas)
cf_kodas_tb – tabelinis numeris (neprivalomas)
cf_kodas_4a – personalo kodas (neprivalomas)
cf_pastabos – pastabos (neprivalomas)
cf_file – PDF, DOC, XLS ar kitas failas, kurį norite įkelti prie DVS operacijos (neprivalomas)
cf_file_nuoroda – jei norite įkelti ne patį PDF, DOC, XLS ar kitą failą, o jo nuorodą, tada reikia nurodyti 1 (neprivalomas, pagal nutylėjimą 0 t.y. bus įkeliamas failas)
cf_rysys_modulis – jei norite suformuoti informacijos ryšį su suformuotą DVS operacija, reikia nurodyti reikiamą modulį (neprivalomas, privalomas jei nurodomas cf_rysys_operacija)
cf_rysys_operacija – jei norite suformuoti informacijos ryšį su suformuotą DVS operacija, reikia nurodyti reikiamą operacijos numerį (neprivalomas, privalomas jei nurodomas cf_rysys_modulis)
cf_kodas_ls_1 – logistikos kodas 1 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_2 – logistikos kodas 2 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_3 – logistikos kodas 3 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_4 – logistikos kodas 4 (neprivalomas)
cf_aprasymas1 – aprašymas 1 (neprivalomas)
cf_aprasymas2 – aprašymas 2(neprivalomas)
cf_aprasymas3 – aprašymas 3 (neprivalomas)
cf_aprasymas4 – aprašymas 4 (neprivalomas)
cf_tevas – tėvinės DVS operacijos numeris (neprivalomas)
cf_dok_nr – dokumento numeris (neprivalomas)
cf_dok_reg – registracijos numeris (neprivalomas)
cf_arch_nr – archyvo numeris (neprivalomas)
cf_dok_data – dokumento data (neprivaloma; pagal nutylėjimą sistemos data)
cf_kodas_rs – vartotojas (neprivalomas)
7. Padaryta programa, kurios pagalba galima automatiškai iš Microsoft Outlook pašto programos suformuoti DVS operacijas ir prikabinti PDF, DOC, XLS failus.
DVS_for_Outlook(fs_kodas_rd,fs_arcyvo_katalogas,fs_gavimo_email,fs_gavimo_katalogas,
fs_laukimas,fs_fklientas,fs_fpastabos)
kur
fs_kodas_rd – DVS rūšies kodas (privalomas)
fs_arcyvo_katalogas – failų katalogas į kurį bus patalpinti gauti PDF, DOC, XLS failai (privalomas)
fs_gavimo_email – laiškų gavimo pašto adresas (privalomas)
fs_gavimo_katalogas – laiškų katalogas (privalomas)
fs_laukimas – laiškų nuskaitymo laiko intervalas (neprivalomas, pagal nutylėjimą 3 sekundės)
fs_kodas_ks – kliento kodas (neprivalomas)
fs_pastabos – pastabos (neprivalomas)
8. Padarytos ataskaitos, kurias vykdant, galima suformuoti DVS operaciją ir prie jos prisegti suformuotą failą (PDF, XLS ar kito formato):
Bandomas balansas – su DVS operacijos formavimu (SYSTEM001131)
Balanso forma – su DVS operacijos formavimu (SYSTEM001132)
Pelno (nuostolių) ataskaita – su DVS operacijos formavimu (SYSTEM001133)
9. Padaryta programa, kurios pagalba galima automatiškai sukurti arba išmesti sandėlio operacijas.
SYS_SVS_FOR_OP(modul_,op_nr_,rez_)
kur
modul_ – programos modulis, iš kurio paleidžiama programa („PO“-pirkimai; „RO“-pardavimai; „VD“-vidiniai; „IN“-atsargos; „KA“-gamyba)
op_nr_ – operacijos numeris, iš kurio paleidžiama programa
rez_ – „F“ – formuoti operacija (pagal nutylėjimą), „I“ -išmesti operaciją
10. Pakoreguotos sąskaitų faktūrų formos. Pakeista prekės pavadinimo parinkimo logika. Jeigu detalioje eilutėje rodomas pavadinimas sutampa su prekės kortelėje įvestu pavadinimu, tik yra trumpesnis, tai spausdinime imamas pavadinimas iš prekės kortelės.
Jeigu detalioje eilutėje pavadinimo lauke bent kažkas pakeista, tai spausdinama, kaip ir anksčiau, detalioje eilutėje esanti reikšmė.
Lygiai taip pat su paslaugų ir kodų pavadinimais.
11. Pakoreguota ataskaita: „Forma FR0564 v3(Prekių tiekimo į kitas valstybes ataskaita) XML“ (SYSTEM000931) – pakeistas identifikacinis numeris.

2019-12-16
Naudotojams skirtas platesnis patobulinimų aprašymas pateikiamas internetiniame gide skiltyje „Aktualijos“: Aktualijos
1. POS sistema -> POS pardavimo taškas: padaryta galimybė atjungti stalčiaus atidarymą prieš pradedant spausdinti kvitą. Stalčiaus atidarymą atliks fiskalinis blokas, jei jame tokia funkcija yra palaikoma. Tam reikia POS pardavimo taške užprogramuoti INIT-ą: thisform.atidaryti_stalciu=.f.
P.S. Dirbant su ASPA fiskaliniu bloku, ši funkciją bus įjungta automatiškai! Norint ją atjungti, reikia POS pardavimo taško INIT-e užprogramuoti: thisform.atidaryti_stalciu=.t.
2. Kortelės -> Sąskaitų ryšys -> Sąskaitų ryšio koregavimas -> Alga: nauji laukai – Sodros Kintamojo tipas. Padaryta galimybė nurodyti Sodros (iš įmonės lėšų) procentus naudojant Sistemos arba Žmogaus kintamuosius, t.y. padaryta galimybė turėti procentų reikšmes kiekviename mėnesyje pagal kiekvieną žmogų skirtingas.
3. Vidinė apskaita -> Perkėlimas: pataisyti netikslumai papildomų išlaidų išskaidyme.
4. Personalo operacijų sąrašas -> Spausdinti: padarytos naujos ataskaitos „(Word) Darbo sutartis nuo 2017.07.01“ ir „(Word) Darbo sutartis nuo 2017.07.01 su prisegta nuoroda“.
5. Didžioji knyga -> Sąskaitų judėjimo ataskaitos -> Spausdinti: padaryta nauja ataskaita (užsidėjus „v“ vartotojo programa) „(Excel) Įvestų operacijų kiekis“.
6. Didžioji knyga -> Sąskaitų judėjimo ataskaitos -> Spausdinti: padaryta nauja ataskaita „Avanso apyskaita pagal asmenis“.

2019-11-14
1. Kortelės -> Prekės/Paslaugos -> Prekės/Paslaugos koregavimas -> Gaminio komplektavimo koregavimas: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N26_KOMP struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
2. Kortelės -> Vietovės -> Vietovės koregavimas: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N09_VIET struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
3. Kortelės -> Klientai -> Kliento koregavimas -> Puslapis Pirkėjų/Tiekėjų inf.: atsirado nauji laukai PVM įtraukti į skolą pirkėjui ir PVM įtraukti į skolą tiekėjui.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N08_KLIJ struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
4. Kortelės -> Padaliniai -> Padalinio koregavimas: atsirado nauji laukai – Vadovas, Telefonas, Faksas, papildomi trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
5. Krovinių pervežimas -> Kroviniai -> Krovinio koregavimas -> Puslapis Važtaraštis: atsirado naujas laukas PVM įtraukti į skolą.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I86_KROV struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
6. Krovinių pervežimas -> Pervežimai -> Pervežimo koregavimas -> Puslapis Važtaraštis: atsirado naujas laukas PVM įtraukti į skolą.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I87_VEZI struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
7. Gamyba -> Gamybos operacijos -> Gamybos operacijos koregavimas -> Puslapis Logistika: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I15_KALH struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
8. Gamyba -> Gamybos operacijos -> Gamybos operacijos koregavimas -> Detalus gamybos operacijos koregavimas: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I15_KALD struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
9. i.SAF S/F registras: padarytos 2 naujos ataskaitos
i.SAF registro informacija pagal klasifikatorius
i.SAF registro informacija – tik neužpildytas klasifikatorius
10. Mokėjimo išrašai -> Importas iš XML failo: padaryti pakeitimai, jei klientas atsiskaito pagal DK sąskaitas. Tokiu atveju Mokėjimo išrašo Rūšis bus Sąskaitos.
11. Naujas sistemos parametras titi_pagr.SS_FORMULES_VYKDYMAS_ERROR: SISTEMOS INIT-e nurodžius titi_pagr.SS_FORMULES_VYKDYMAS_ERROR=.t. ir įvairiose programos vietose vykdant formules, bus išduodamas standartinis Visual FoxPro klaidos kodas. Šį parametrą patartina naudoti, kada yra testuojamos naujai padarytos formulės.

2019-10-21

1. POS sistema -> POS aprašymo koregavimas -> POS parametrų koregavimas: padarytas Pinigų įdėjimo/išėmimo tipas „Kreditu“, dirbant su „ASPA“ fiskaliniu bloku.

2. Pakoreguota ataskaita: SYSTEM000143 – „Pardavimo operacijų žurnalas pagal dokumentus“

3. Pakoreguota ataskaita: SYSTEM000111 – „Pirkimo operacijų žurnalas pagal dokumentus“

4. Alga -> Algos išmokėjimo analizė: padaryta ataskaita GPM312 formavimui „Formos GPM312 formavimas (NUO 2019)“

5. Alga -> Algos išmokėjimo analizė: padaryta ataskaita GPM312 formavimui už 2018 metais paskaičiuotas ir 2019 metais išmokėtas sumas „Formos GPM312 formavimas (NUO 2019 už 2018)“

6. Atsiskaitymai -> Išmokos: padaryta ataskaita „GPM312 duomenų formavimas – B klasės pajamos -(NUO 2019)“

2019-10-03
1. Gamybos operacijos -> Gamybos operacijos koregavimas -> Komponentės: padaryta galimybė „Gamybos operacijoje“ formuoti eilutes su nuliniu kiekiu. Tam „SISTEMOS INIT-e“ reikia nurodyti „titi_pagr.SS_KA_FORMUOTI_NULINES_KOMPONENTES=.t.“
2. Servisas -> i.SAF-T operacijos -> i.SAF-T operacijos koregavimas: ryšium su pakeitimais atliktais VMI importuojant i.SAFT XML duomenis, padaryti atitinkami pakeitimai i.SAFT XML failo formavime.
3. Padarytos naujos programos spalvų gamos:
„F2.1“ – šviesi spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
„F3.1“ – tamsus naktinis rėžimas ir mygtukai su rėmeliais
4. Padarytas sisteminis pakeitimas procedūrų, funkcijų ar trigerių atnaujinime: jei randamas failiukas VfoxPro funkcijos File() pagalba, vardu usr_sql_{SYB/MS}_{procedūros/funkcijos/trigerio vardas}.txt, kur
{SYB/MS} – Sybase duomenų bazė – SYB, Microsofto SQL bazė – MS
{procedūros/funkcijos/trigerio vardas} – nurodomas procedūros arba funkcijos arba trigerio vardas.
Tai to failiuko turinys yra užkeičiamas vietoje sisteminio procedūros, funkcijos ar trigerio turinio.
Tarkime reikia užkelti savo gama_bak procedūros versiją vietoje sisteminės:
Sybase bazei reiktų sukurti failiuką:
usr_sql_SYB_gama_bak.txt su turiniu:
create PROCEDURE „dbo“.“Gama_Bak“(@destination varchar(250))
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON
BACKUP DATABASE TO @destination
END
Microsoft SQL bazei reiktų sukurti failiuką:
usr_sql_MS_gama_bak.txt su turiniu:
Create PROCEDURE [dbo].[Gama_bak] @db varchar(128),@destination varchar(250) AS
begin
SET NOCOUNT ON
BACKUP DATABASE @db TO DISK = @destination WITH checksum, COMPRESSION
end

2019-09-18
1. Įmonės pasirinkimas: atsirado naujas mygtukas „Kopijuoti duomenis“. Padaryta galimybė nukopijuoti duomenų bazę ir programinę įrangą. Tam reikia Įmonių pasirinkimo koregavimo lange užpildyti reikiamą informaciją.
Ryšium su tuo pasikeitė Visual FoxPro lentelės S02_SYST struktūra.
2. Padaryta galimybė paleisti automatinį duomenų kopijavimą per Microsoft Windows užduočių tvarkyklę (Scheduled Tasks).
RIV_GAMA.EXE reikia paleisti nurodžius sekančius parametrus:
RIV_GAMA.EXE .F. .F. 1 MASTER 1234 XXBAK
P.S. kur
.F. – konstantos
1 – konstanta
ART – vartotojo vardas
1234 – vartotojo slaptažodis
XXBAK – darbo rėžimas

2019-08-29
1. Padaryta nauja programos spalvų gama. Norint sugrįžti prie senos spalvų gamos, reikia CONFIG.FPW faile įvesti eilutę:
programos_fonas=“F1″   – sena spalvų gama ir mygtukai be rėmelių
arba
programos_fonas=“F1.1″ – sena spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
arba
programos_fonas=“F2″   – nauja spalvų gama (šviesus dieninis rėžimas)
arba
programos_fonas=“F3″   – nauja spalvų gama (tamsus naktinis rėžimas)
arba SISTEMOS INIT-e nurodyti:
titi_pagr.ss_fonas_for(„F1“)   – sena spalvų gama ir mygtukai be rėmelių
arba
titi_pagr.ss_fonas_for(„F1.1“) – sena spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
arba
titi_pagr.ss_fonas_for(„F2“)   – nauja spalvų gama (šviesus dieninis rėžimas)
arba
titi_pagr.ss_fonas_for(„F3“)   – nauja spalvų gama (tamsus naktinis rėžimas)
2. Padaryta galimybė išsaugoti lango padėti ir dydį. Tam reikia, norimame lange, ant pagalbos mygtuko paspausti dešinį pelytės klavišą ir pasirinkti „Išsaugoti lango padėtį ir dydį“.
3. Servisas -> Administravimas -> Dokumentų skaitliukai:  padaryta galimybė nurodyti Tabelinių numerių skaitliuką.
4. Kortelės -> Objektų sąrašas -> Objekto koregavimas: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N06_OBJ struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją / naudoja trigerius.
5. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo koregavimas: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A06_TAB struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją / naudoja trigerius.
6. Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto sąrašas -> Ilgalaikio turto sąrašo koregavimas: atsirado du papildomi laukai – formulė skaičiuojant nusidėvėjimą ir formulė skaičiuojant nusidėvėjimą pagal VAS. Jų paskirtis praplėsti nusidėvėjimo skaičiavimą nestandartiniais metodais, kurie gali būti vykdomi pagal nurodytas formules.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N39_PPK struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją / naudoja trigerius.
7. Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos -> Ilgalaikio turto operacijos koregavimas: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I25_PPH struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją / naudoja trigerius.
8. Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos -> Ilgalaikio turto operacijos koregavimas -> Operacija su ilgalaikiu turtu: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I26_PPD struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją / naudoja trigerius.
9. Pirkimai/Pardavimai -> Pirkimų/Pardavimų koregavimas -> Detalus Pirkimų/Pardavimų koregavimas: naujas laukas PVM įtraukti į skolą. Pažymėjus šį lauką, nepriklausomai dokumentas valiutinis ar ne, PVM bus įtraukiamas į skolą.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I07_PARD struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją / naudoja trigerius.
10. Pirkimai/Pardavimai -> Pirkimų/Pardavimų koregavimas : naujas laukas Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą. Pažymėjus šį lauką, automatiškai ta reikšme bus užpildomas Detalaus Pirkimo/Pardavimo koregavimo laukas PVM įtraukti į skolą, kurį detalioje eilutėje galėsite pasikeisti.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I06_PARH struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją / naudoja trigerius.
11. Pirkimai/Pardavimai -> Pirkimų/Pardavimų koregavimas: Nebeliko lauko PVM traukti į skolą, jei dokumentas yra valiutinis.
Prašome atkreipti visų dėmesį, jei šį lauką eksportuodavote ar importuodavote!
12. Pagalba: atsirado nauja internetinė pagalbos sistema Gidas (pagal nutylėjimą). Norint, kad pagal nutylėjimą būtų lokali pagalbos sistema Žinynas, reikia Sistemos INIT-e nurodyti: titi_pagr.SS_HELP_NUT=2
13. Servisas -> i.SAF-T operacijos -> i.SAF-T operacijos koregavimas: ryšium su pakeitimais atliktais VMI importuojant i.SAFT XML duomenis, padaryti atitinkami pakeitimai i.SAFT XML failo formavime.
14. Padarytos naujos ataskaita: Forma DA-01 K (ketvirtinė) nuo 2019 XML.
15. Padarytos naujos ataskaita: PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos (atv. apmok.)
16. Pakoreguota ataskaita SYSTEM001047. Dabar ją bus galima atspausdinti tik kai visose eilutėse nuimtas požymis PVM įtraukti į skolą.

2019-06-27
1. Atsargos -> Atsargų operacijos : padarytas naujas mygtukas „Kopijavimas“.
2. POS sistema -> POS pardavimo taškas : padaryta galimybė, pardavus prekę arba paslaugą, atjungti maksimalios nuolaidos testavimą. Tai negalios, jei nuolaida suteikiama klavišų F6 arba F7 pagalba, arba yra panaudojama lojalumo nuolaida.
Tam POS pardavimo taško INIT-e reikia nurodyti THISFORM.NO_TEST_NUOLAIDA_MAX=.T.
3. POS sistema -> POS pardavimo taškas : padaryta galimybė, dirbant su ASHBURN bankiniu atsiskaitymu, spausdinti vieną bankinį kvitą.
Tam POS pardavimo taško INIT-e reikia nurodyti THISFORM.BANKINIS_VIENAS_KVITAS=.T.
4. POS sistema -> POS pardavimo taškas : padarytas naujas pardavimo grąžinimo kvitas dirbant su RASO fiskaliniu bloku, jei fiskalinio bloko versija yra 30 arba aukštesnė.
5. Padaryta galimybė į bet kurį koregavimo langą įkelti norimą dokumentų sąrašą (PDF,DOC,XLS,TXT ir t.t.) ar norimą paveikslėlių sąrašą (JPG,BMP ir t.t.). Tam formos koregavimo lange reikia užprogramuoti INIT-ą  thisform.dokumentai=.t.
Atidarius koregavimo langą, formos viršutiniame kampe atsiras mygtukas Dokumentai.
Ryšium su tuo atsirado nauja lentelė K00_DOKF. Ši lentelė gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).
6. Padaryta funkcija F_PDF_DOKS(failas,modulis,raktas1,raktas2,raktas3,raktas4,raktas5,tipas,aprasymas), kurios pagalba į norimą dokumentą ar normatyvą galima įdėta reikiamą jums dokumentą, kuris atsiras to dokumento ar normatyvo sąraše.
Funkcijos parametrai:
failas  – pilnas norimo įkelti failo pavadinimas;
modulis – modulis į kurį norite įkelti failą;
raktas1 – įrašo adresas modulyje;
raktas2 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro dvi dalys;
raktas3 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro trys dalys;
raktas4 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro keturios dalys;
raktas5 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro penkios dalys;
tipas   – 1 failas; 2 nuorododą į faila; 3 nuorodą į katalogą;
aprasymas – aprašymas.
7. Padaryta funkcija  F_PDF_FILES(modulis,raktas,failas,kuris), kurios pagalba galima gauti dokumentą iš įvesto operacijos dokumentų sąrašo.
Funkcija grąžina failo vardą.
Funkcijos parametrai:
modulis – modulis ;
raktas – įrašo adresas modulyje;
failas – failo vardas (neprivalomas). Nenurodžius bus suformuotas ir grąžintas laikinas failo vardas.
kuris  – kurį failą iš Operacijos sąrašo grąžinti. Galima nurodyti skaičių, kuris failas 1 arba 2 arba 3 arba t.t., arba galima nurodyti Dokumento operacijos numerį.
8. Padaryta funkcija  F_PDF_DOKS_DEL(modulis,raktas1,raktas2,raktas3,raktas4,raktas5,kuris), kurios pagalba galima išvalyti dokumentą iš įvesto operacijos dokumentų sąrašo.
Funkcijos parametrai:
modulis – modulis ;
raktas1 – įrašo adresas modulyje;
raktas2 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro dvi dalys;
raktas3 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro trys dalys;
raktas4 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro keturios dalys;
raktas5 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro penkios dalys;
kuris  – kurį failą iš Operacijos sąrašo išvalyti. Galima nurodyti skaičių, kuris failas 1 arba 2 arba 3 arba t.t., arba galima nurodyti Dokumento operacijos numerį. Jei parametras bus neužpildytas, bus išvalyti visi operacijos dokumentai.
9. Pirkimai/Pardavimai/CRM operacijos/Sutartys/Prekės/Paslaugos -> Importas : padaryta galimybė suimportuoti įvairių dokumentų sąrašą (PDF, DOC, XlS ir t.t.)
Tam EIP faile būtina nurodyti:
failo_vardas,importo_tipas,pavadinimas;
kur
failo_vardas  – pilnas importuojamo failo vardas
importo_tipas – 1 failas; 2 nuoroda į failą; 3 nuoroda į katalogą
pavadinimas   – pavadinimas
PVZ.:           
C:\DOK\mano_sutartis.pdf,1,Sutartis;
 C:\DOK\mano_saskaita.pdf,1,Sąskaita;
C:\DOK\mano_mokėjimo_pavedimas.jpg,2,Mokėjimo pavedimo kopija;
10. Ataskaitų spausdinimas : pataisytas XFRX tipo ataskaitų peržiūros netikslumas, kuomet būdavo nukerpami ataskaitos kraštai dėl didelės raiškos ekranų ar Windows „Display scaling“ nustatymo kai būdavo parinka 125% ar didesnis didinimas.
Jeigu reiktų išjungti naują pataisymą, galima Sistemos INIT-e nurodyti  titi_pagr.ss_param_xfrx_dpi_scaling =
.F.
11. Būsenos -> Būsenų sąrašas -> Būsenos koregavimas : naujas laukas „Registruoti patvirtinimus“. Pažymėjus šį lauką Būsenos patvirtinimo arba atšaukimo metu bus registruojama kada ir kas atliko operacijos patvirtinimą arba atšaukimą. Be to bus galima nurodyti ar operacijos būseną užteka patvirtinti/atšaukti vienam vartotojui, ar tai privalo atlikti visi.
Ryšium su tuo atsirado nauja lentelė L21_BUSP. Ši lentelė gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės L19_BUS struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
12. Būsenos -> Būsenų sąrašas -> Būsenos koregavimas : naujas laukas „Reikalinga atšaukimo priežastis“. Atšaukiant būseną bus galima nurodyti būsenos atšaukimo priežastį.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės L19_BUS struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
13. Būsenos : tam kad pamatyti kas ir kada patvirtino arba atšaukė operacijos būseną, reikia operacijų sąraše, būsenos laukelyje paspausti „Enter“ arba du kartus paspausti pelytės klavišą. Tam, kad norimas vartotojas to nematytu, reikia operacijos formos sąraše užprogramuoti INIT-ą thisform.busenos_patvirtinimo_sarasas=.f.
14. Kortelės -> Pranešimai : padaryta Pranešimų Būsenos patvirtinimo sistema.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N48_MESS struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
15. Kortelės -> Pranešimai -> Pranešimo koregavimas : naujas laukas Pastabos.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N48_MESS struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
16. Kortelės -> Pranešimai : padaryta Importas/Eksportas.
17. Servisas : padarytas naujas punktas Administravimas, kurį pasirinkus, bus galima pasirinkti punktus Registracija/Darbas su sistema, Vartotojai, Darbo vietos, Laiškai, Ataskaitos, Formos, Dokumentų skaitliukai, Parametrai.
18. Servisas -> i.SAF-T operacijos : padarytos i.SAF-T operacijos, kurių pagalba bus galima suformuoti reikiamus XML failus.
Ryšium su tuo atsirado naujos lentelė K06_SAH ir K07_SAD.
Šios lentelės gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).
19. Servisas -> i.SAF-T operacijos -> i.SAF-T operacijos koregavimas : formos INIT-e galima nurodyti informaciją apie akcininkus, kuri bus suformuoja XML faile:
m.i_kkac=1&& akcininkų kiekis
dimension titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_kkac,13)&& i.SAF-T akcininkai
m.i_nrac=1&& akcininko numeris
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,1)=“12345378901″&&(privalomas) Savininko, akcininko unikalus identifikacinis kodas (Juridiniu asmenu registro kodas arba kodas užsienio valstybėje, Fizinio asmens kodas).
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,2)=“Jonas Jonaitis“&&(privalomas) Savininko, akcininko pavadinimas arba vardas, pavardė
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,3)=“D“&&(privalomas) Didžiosios Knygos sąskaitos kodas.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,4)=“Vilnius“&&(privalomas) Miestas.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,5)=“12356″&&(privalomas) Pašto kodas.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,6)=“LT“&&(privalomas) Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą. Pavyzdžui, NL –Nyderlandai.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,7)=“BA“&&(privalomas) Adreso tipas. Galima pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas).
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,8)=“Miško 5-48, Vilnius“&&(privalomas) Adresas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,9)=“45.00″&&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų kiekis, vnt.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,10)=““&&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų suma.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,11)=““&&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomu dalių, akcijų rūšis. Pasirinkimai: „PP“ (Paprastosios), „PRV“ (Privilegijuotos).
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,12)=“2000-01-01″&&(neprivalomas) Savininko, akcininko dalių, akcijų įsigijimo data.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,13)=““&&(neprivalomas) Savininko, akcininko dalių, akcijų perleidimo data.
20. Servisas -> Administravimas -> Parametrai : atsirado nauji parametrai ISAFT_KONT1 – I.SAF-T kontaktas ir ISAFT_KONT2 – I.SAF-T kontakto duomenys, kuriuos reikės užpildyti jei formuosite i.SAFT operacijas.
21. Ataskaita „Darbo sutartis nuo 2017.07.01“ papildyta nauju punktu: Darbdavys darbuotojo asmens duomenis tvarko darbdavio teisinių prievolių vykdymo tikslu ir užtikrina, kad darbdavio vykdomas darbuotojo asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.
22. Padaryta nauja ataskaita „(Excel) Pelno (nuostolio) ataskaita pagal padalinius pamėnesiui“, pagal visas aktyvias užduoto laikotarpio sąskaitas.
23. POS sistema -> POS operacijos -> Kvito koregavimas : padaryta galimybė, koreguojant kvitą, nurodyti tuščią dokumento numerį. Tam reikia šios formos INIT-e nurodyti thisform.dok_nr_nera=.t.

2019-02-06
1. Apie sistemą -> Atnaujinti registraciją : atnaujinant registraciją, jei programos versija nesutaps su paruoštos registracijos versija, bus parodomas pranešimas jog jos nesutampa, o paruoštos registracijos statusas nepasikeis t.y. bus galima dar kartą atnaujinti registraciją.
2. Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai -> Importas iš XML failo : padaryti pakeitimai ir priderinimai, importui iš formuojamo AB ŠIAULIŲ BANKAS XML failo.
3. Alga -> Algos formos -> Forma GPM312 : forma papildyta naujais laukais Indentifikacinio numerio (kodo) rūšis ir Užsienio valstybės kodas. Padarytas naujas Formos GPM312 duomenų, bei XML failo formavimas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A31_FAD struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
4. Padarytos naujos ataskaitos :
4210 – Sodros „Forma SAM-07“ (už mėnesį) XML – formavimas
424 – Forma 1-SD, v10 (Pranešimas apie priėmimą į darbą) XML
424 – Forma 9_SD, v06 (Atostogų suteikimas vaiko priežiūrai) XML
424 – Forma 12_SD, v05 (Pranešimas apie nedraudiminį laikotarpį) XML
616 – Pranešimas apie draudimo pradžią XML (1-SD)- v10
616 – Pranešimas apie atostogas vaiko priežiūrai XML (9-SD)- v06
616 – Pranešimas apie nedraudiminį laikotarpį XML (12-SD)- v05
422 – Forma 13-SD, v07 (Pranešimas apie autorines sutartis) XML
4231 – Forma 13-SD, v07 (Pranešimas apie autorines sutartis) XML

2019-01-04
1. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Algos servisas : naujas laukas „Apvalinti tik į didesnę pusę“. Pažymėjus šį lauką ir formuojant naujas kintamųjų reikšmes, apvalinas bus atliekamas į didesnį skaičių.
PVZ.: jei paskaičiuota reikšmė bus 450.01, o apvalinima iki Euro ir pažymėtas laukas “ Apvalinti tik į didesnę pusę „, nauja reikšmė bus 451.00
jei paskaičiuota reikšmė bus 450.01, o apvalinima iki Euro ir nepažymėtas laukas “ Apvalinti tik į didesnę pusę „, nauja reikšmė bus 450.000
2. Alga -> Algos dokumentai -> Spausdinti : padarytas Sodros formos „Forma 2-SD, v09 (Pranešimas apie atleidimą iš darbo) XML“ formavimas.
3. Servisas -> Registracija : pataisyti netikslumai įvedant naują vartotoją.
4. Įeinat į GAMA programą ir pritrūkus darbo vietų, programa automatiškai parodys kokie vartotojai šiuo metu dirba su programa.

2018-12-10
1. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti WORD dokumentą, pasinaudojus suformuotu WORD šabloniniu failu, kuris randasi kataloge
 f_word_file(lcWord,lcFile)
kur
lcWord   – WORD šabloninis failas, kuris randasi kataloge (privalomas)
lcFile   – suformuoto WORD failo vardas (neprivalomas, nenurodžius sukuriamas failo vardas)
Jei WORD failas sėkmingai suformuotas, gražinamas failo vardas. Priešingu atveju gražinama tuščia reikšmė.
PVZ.:
  f_word_file(„C:\sablonai\sutarties_sablonas.doc“,“C:\sutartys\sutartis_00001.doc“)
2. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti WORD dokumentą, pasinaudojus dokumentų šablonų sąraše prisegtu šablonu
 f_word_sabl(lcKodas_js,lcFile)
kur
lcKodas_js – dokumentų šablono kodas (privalomas)
lcFile     – suformuoto WORD failo vardas (neprivalomas, nenurodžius sukuriamas failo vardas)
Jei WORD failas sėkmingai suformuotas, gražinamas failo vardas. Priešingu atveju gražinama tuščia reikšmė.
PVZ.:
  f_word_sabl(„DOK_SUT001“,“C:\sutartys\sutartis_00001.doc“)
3. Padaryta programa, kurios pagalba galima prie operacijos arba kortelės prikabinti dokumentą
 f_file_dok(m.dd_nuoroda,m.dd_file,m.modul_nr,m.kodas1_,m.kodas2_,m.kodas3_,m.kodas4_,m.kodas5_)
kur
m.dd_nuoroda – 0-prikabinti failą (pagal nutylėjimą); 1-prikabinti failo nuorodą
m.dd_file    – prikabinamas failas (privalomas)
m.modul_nr  – modulis  (privalomas)
m.kodas1_  – operacijos arba kortelės raktas 1 (privalomas)
m.kodas2_  – operacijos arba kortelės raktas 2 (neprivalomas)
m.kodas3_  – operacijos arba kortelės raktas 3 (neprivalomas)
m.kodas4_  – operacijos arba kortelės raktas 4 (neprivalomas)
m.kodas5_  – operacijos arba kortelės raktas 5 (neprivalomas)
Jei dokumentas sėkmingai prikabintas grąžinama .T., priešingu atveju grąžinama .F.
PVZ.:
prikabinti failo nuorodą prie sutarties
  f_file_dok(1,“C:\sutartys\sutartis_00001.doc“,“KT“,“SUT000001″)
prikabinti failą prie sutarties
  f_file_dok(0,“C:\sutartys\sutartis_00002.doc“,“KT“,“SUT000002″)
4. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti failą iš prie operacijos arba kortelės prikabinto dokumento
 f_file_rdok(m.dd_file,m.modul_nr,m.kodas1_,m.kodas2_,m.kodas3_,m.kodas4_,m.kodas5_)
kur
m.dd_file    – failo vardas (neprivalomas, nenurodžius sukuriamas failo vardas)
m.modul_nr  – modulis  (privalomas)
m.kodas1_  – operacijos arba kortelės raktas 1 (privalomas)
m.kodas2_  – operacijos arba kortelės raktas 2 (neprivalomas)
m.kodas3_  – operacijos arba kortelės raktas 3 (neprivalomas)
m.kodas4_  – operacijos arba kortelės raktas 4 (neprivalomas)
m.kodas5_  – operacijos arba kortelės raktas 5 (neprivalomas)
Jei failas sėkmingai suformuotas, gražinamas failo vardas. Priešingu atveju gražinama tuščia reikšmė.
PVZ.:
  f_file_rdok(„C:\sutartys\sutartis_00001.doc“,“KT“,“SUT000001″)
5. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti informacijos ryšį tarp operacijų ar kortelių
 f_rysys(m.p_tipas,m.mod1,m.kod1,m.mod2,m.kod2,m.p_data,m.p_pav,m.p_apras,m.p_pastabos)
kur
m.p_tipas – ryšio tipas (1-surišimas;2-kopijavimas;3-keitimas;4-importas) (neprivalomas, pagal nutylėjimą 1)
m.mod1   – pirminis modulis (privalomas)
m.kod1   – pirminis kodas (privalomas)
m.mod2   – antrinis modulis (privalomas)
m.kod2   – antrinis kodas (privalomas)
m.p_data  – data (neprivalomas, pagal nutylėjimą šios dienos data)
m.p_pav   – pavadinimas (neprivalomas)
m.p_apras      – aprašymas (neprivalomas)
m.p_pastabos – pastabos (neprivalomas)
Jei ryšys sėkmingai suformuotas grąžinama .T., priešingu atveju grąžinama .F.
PVZ.:
  f_rysys(1,“KS“,“IMONE001″,“KT“,“SUT000001″)
6. Padaryta programa, kurios pagalba galima išvalyti suformuotą informacijos ryšį tarp operacijų ar kortelių
 f_drysys(m.p_tipas,m.mod1,m.kod1,m.mod2,m.kod2)

kur
m.p_tipas – ryšio tipas (1-surišimas;2-kopijavimas;3-keitimas;4-importas) (neprivalomas, pagal nutylėjimą 1)
m.mod1   – pirminis modulis (privalomas)
m.kod1   – pirminis kodas (privalomas)
m.mod2   – antrinis modulis (privalomas)
m.kod2   – antrinis kodas (privalomas)
Jei ryšys sėkmingai išvalytas grąžinama .T., priešingu atveju grąžinama .F.
PVZ.:
 f_drysys(1,“KS“,“IMONE001″,“KT“,“SUT000001″)

2018-12-04
1. Kortelės -> Klientai : padaryta  Klientų Būsenos patvirtinimo sistema.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelių N08_KLIJ struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
2. Kortelės -> Klientai -> Klientų koregavimas : atsirado nauja kliento rūšis  Kontaktas.
3. Kortelės -> Klientai -> Klientų koregavimas : naujas laukas Tipas. Padaryta galimybė nurodyti kokio tipo klientas –  juridinis ar fizinis asmuo.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelių N08_KLIJ struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

4. Pirkimai/Pardavimai -> Formuoti i.SAF S/F registrą:  padaryta galimybė į formuojamą i.SAF S/F registrą įtraukti pardavimo eilutes, kurių suma pagal atitinkamą PVM klasifikatorių yra nuliui. Tam sistemos INIT-e reikia užprogramuoti :
titi_pagr.SS_iSAF_FORMUOTI_NULINES_SUMAS=.t.
5. Padaryta CRM sistema, kurią sudaro:
a) CRM operacijos
b) Užduotys
c) Projektai
d) CRM analizė

6. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti CRM operacijas:  crm_operacijos_numeris=CRM_for(cf_data,cf_kodas_ks,cf_
kodas_ms,cf_kodas_hu,cf_kodas_hp,cf_pastabos,cf_file,cf_
file_nuoroda,cf_rysys_modulis,cf_rysys_operacija,cf_perkelta,cf_kodas_ls_1,cf_kodas_ls_2,cf_kodas_ls_3,cf_kodas_ls_4,cf_aprasymas1,cf_aprasymas2,cf_aprasymas3,cf_aprasymas4,cf_num1,cf_num2,cf_num3,cf_num4,cf_kodas_hv)
kur
crm_operacijos_numeris – jei programa sėkmingai suformuoja CRM operaciją, grąžina suformuotos CRM operacijos numerį
cf_data       – CRM operacijos data (neprivaloma; pagal nutylėjimą sistemos data)
cf_kodas_ks   – kliento kodas (neprivalomas; jei tokio kliento kodo nebus aprašyta Klientų sąraše, programa kliento kodą suformuos tuščią, o nurodytą reikšmę patalpins į CRM operacijos kliento pavadinimą)
cf_kodas_ms   – menedžerio kodas (neprivalomas)
cf_kodas_hu   – užduoties kodas (neprivalomas; jei tokio užduoties kodo nebus aprašyta Užduočių sąraše, programa užduoties kodą suformuos tuščią, o nurodytą reikšmę patalpins į CRM operacijos užduoties pavadinimą)
cf_kodas_hp   – projektos kodas (neprivalomas; jei tokio projekto kodo nebus aprašyta Projektų sąraše, programa projekto kodą suformuos tuščią, o nurodytą reikšmę patalpins į CRM operacijos projekto pavadinimą)
cf_pastabos   – pastabos (neprivalomas)
cf_file       – PDF, DOC, XLS ar kitas failas, kurį norite įkelti prie CRM operacijos (neprivalomas)
cf_file_nuoroda    – jei norite įkelti ne patį PDF, DOC, XLS ar kitą failą, o jo nuorodą, tada reikia nurodyti 1 (neprivalomas, pagal nutylėjimą 0 t.y. bus įkeliamas failas)
cf_rysys_modulis   – jei norite suformuoti informacijos ryšį su suformuotą CRM operacija, reikia nurodyti reikiamą modulį (neprivalomas, privalomas jei nurodomas cf_rysys_operacija)
cf_rysys_operacija – jei norite suformuoti informacijos ryšį su suformuotą CRM operacija, reikia nurodyti reikiamą operacijos numerį (neprivalomas, privalomas jei nurodomas cf_rysys_modulis)
cf_perkelta        – jei norite, kad suformuota CRM operacija butu perkelta, būtina nurodyti 2. Jei norite, kad suformuota CRM operacija butu koreguota, būtina nurodyti 3. (neprivalomas, pagal nutylėjimą 1 – nauja operacija)
cf_kodas_ls_1  – logistikos kodas 1 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_2  – logistikos kodas 2 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_3  – logistikos kodas 3 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_4  – logistikos kodas 4 (neprivalomas)
cf_aprasymas1  – aprašymas 1 (neprivalomas)
cf_aprasymas2  – aprašymas 2(neprivalomas)
cf_aprasymas3  – aprašymas 3 (neprivalomas)
cf_aprasymas4  – aprašymas 4 (neprivalomas)
cf_num1   – reikšmė 1 (neprivalomas)
cf_num2   – reikšmė 2 (neprivalomas)
cf_num3   – reikšmė 3 (neprivalomas)
cf_num4   – reikšmė 4 (neprivalomas)
cf_kodas_hv – kita užduotis (neprivalomas)
7. Padaryta programa, kurios pagalba bet kuriam simboliniam formos laukui, galima priskirti pasirinkimą iš norimo sąrašo: sar_lauk(oad,fs_sar,fs_lauk,fs_kuris,fs_programa</em
kur
oad      – visada konstanta THISFORM (privalomas)
fs_sar   – sąrašo kodas (privalomas)
fs_lauk  – lauko adresas kuriam norite priskirti sąrašą (privalomas).
fs_kuris – lauko numeris, kuris grąžinamas iš sąrašo (neprivalomas, pagal nutylėjimą 1 – grąžinamas kodas)
fs_programa – jūsų programa, kuri pasileis jei bus pasirinktas kodas iš sąrašo (neprivalomas)
PVZ.: Tarkime norite, kad Pardavimų operacijos koregavimo lange, Lapelyje LOGISTIKA, į pirmą aprašymo lauką galima butu įvesti kodą iš Objektų sąrašo. Tam reikia Pardavimo operacijos koregavimo lange užprogramuoti INIT-ą:
sar_lauk(thisform,“OS“,titi_pagr.adf.kor.lapas.page5.aprasymas1)
8. Padaryta galimybė į bet kurį koregavimo langą įkeliant norimą dokumentą, arba nuorodą į dokumentą, nurodyti katalogą pagal nutylėjimą. Tam formos koregavimo lange reikia užprogramuoti INIT-ą :   thisform.dokumentas_kat=“C:\MANO“
kur
„C:\MANO“ -katalogas pagal nutylėjimą.
9. Alga -> Darbuotojų sąrašas : atsirado naujas mygtukas  „Algos servisas“, kurio pagalba galėsite
a) suformuoti  algos mokestinius pakeitimus, kurie įsigalios nuo 2019.01.01
b) dirbantiems darbuotojams suformuoti  Kintamųjų reikšmes
c) dirbantiems darbuotojams suformuoti  Priskaitymus arba Priskaitymų pasiūlymus
d) dirbantiems darbuotojams suformuoti  Atskaitymus arba Atskaitymų pasiūlymus
10. Alga -> Algos dokumentai : padaryti pakeitimai algos vidurkio skaičiavime, atsižvelgiant į  algos
skaičiavimo pakeitimus nuo 2019.01.01

11. Programa FVID() : padaryti pakeitimai algos vidurkio skaičiavime, atsižvelgiant į  algos skaičiavimo
pakeitimus nuo 2019.01.01

12. Alga -> Algos išmokėjimas -> Algos išmokėjimo koregavimas -> Algos skolos: avanso mokėjimui naudojant funkciją MOK(A1), nebus išmokamas avansas darbuotojams, kurie einamajame mėnesyje yra atleisti iš darbo. Jei norite išmokėti avansą neatsižvelgiant į žmogui aprašytus bankus, o tik atsižvelgiant ar jis dirbą einamą mėnesį, naudokite funkciją MOKG(A1).
13. Kortelės -> Prekių sąrašas -> Prekių sąrašo koregavimas: pailginti laukai
Pavadinimas iki 120 simbolių
Pavadinimas kita kalba iki 150 simbolių
Ilgas pavadinimas iki 150 simbolių
Tiekėjo prekių kodai iki 25 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N17_PROD struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

14. Kortelės -> Prekių sąrašas -> Prekių sąrašo koregavimas -> Prekės mat.vnt. koregavimas: pailgintas laukas  Pavadinimas iki 120 simbolių
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N37_PMAT struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

15. Kortelės -> Klientai -> Klientų sąrašo koregavimas : pailginti laukai
Pavadinimas iki 150 simbolių
Adresas iki 150
simbolių Atstovas iki 150
simbolių Elektroninis adresas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N08_KLIJ struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

16. Kortelės -> Klientai -> Klientų sąrašo koregavimas -> Alternatyvaus adreso koregavimas: pailginti laukai  Pavadinimas iki 150 simbolių Adresas iki 150 simbolių Elektroninis adresas iki 150
simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N33_KBAN struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

17. Kortelės -> Asmenys -> Asmens koregavimas : pailginti laukai
Kliento pavadinimas iki 150 simbolių
Adresas iki 150 simbolių
Elektroninis adresas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N60_ASM struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

18. Kortelės -> Menedžeriai -> Menedžerių koregavimas : pailginti laukai
Pavadinimas iki 150 simbolių
Adresas iki 150 simbolių
Elektroninis adresas iki 150 simbolių

Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N15_MEN struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuojainformaciją.

19. Kortelės -> Kodai -> Kodų koregavimas : pailgintas laukas
Pavadinimas iki 150 simbolių
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N20_KOD struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

20. Kortelės -> Logistika -> Logistikos koregavimas : pailgintas laukas
Pavadinimas iki 150simbolių

 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N35_LGST struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
21. Kortelės -> Pranešimai -> Pranešimų koregavimas : pailgintas laukas
Pavadinimas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N48_MESS struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

22. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimas -> Klientų informavimo koregavimas: pailgintas laukas Elektroninis adresas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N78_KM struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

23. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimo operacijos -> Klientų informavimo operacijų koregavimas : pailgintas laukas
Elektroninis adresas iki 150 simbolių
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N79_KW struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

24. POS sistema -> POS operacijos -> POS operacijų koregavimas : pailgintas laukas
Sąskaitos-Faktūros Nr. iki 20 simbolių

 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I61_POSH struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

25. POS sistema -> POS pardavimo taškas -> F4 – importas : padarytas  dalinis POS operacijų importas t.y. bus galimybė suimportuoti tik reikiamų prekių reikiamą kiekį.
26. Padarytos sisteminės ataskaitos:
Forma NP-SD2_01 (Pranešimas išmokai skirti) XML Priskaitymų-atskaitymų detali ataskaita (Excel)
Ilgalaikio turto likutis datai pagal pradinės vertės sąskaitas
Ilgalaikio turto apyvarta pagal pradinės vertės sąskaitas
Suminė ilgalaikio turto apyvarta pagal pradinės vertės sąskaitas

2018–08-30
1. Padaryta galimybė į bet kurį koregavimo langą įkelti ne tik norimą dokumentą, bet ir nuorodą į dokumentą, arba nuorodą į katalogą. Tam formos koregavimo lange reikia užprogramuoti INIT-ą :
a.) įkelti nuorodą į failą:

thisform.dokumentas=.t.
thisform.dokumentas_nut=2

b.) įkelti nuorodą į katalogą:
  thisform.dokumentas=.t.
thisform.dokumentas_nut=3

arba paspaudus dešinį pelytės klavišą ant mygtuko  „Dokumentas“, pasirinkti reikiamą variantą.
Šiais atvejais duomenų bazėje bus saugoma tik nuoroda, o ne pats dokumentas.
2. POS sistema -> POS aprašymas -> POS informacija : naujas laukas  Pranešimas kasininkui Nusiuntus į fiskalą. Šiame lauke galite nurodyti formulę, į kurią galite įrašyti savo programos pavadinimą. Tokiu atveju jūsų programa sudirbs po kiekvienos prekės nusiuntimo į fiskalinį bloką t.y. jūs galėsite fiskaliniame čekyje po kiekvienos prekės atspausdinti jums reikalingą informaciją. Spausdinimui savo programoje galite naudoti funkciją FISKAL_SP_TXT(„Norimas tekstas“).
Taip pat savo programoje galite naudoti šiuos kintamuosius:
ss_posf_op_tipas – operacijos tipas 0-pardavimas; 1-grąžinimas; 2-pirkimas
ss_posf_kodas_is – padalinys
ss_posf_kodas_ks – klientas
ss_posf_laikas  – laikas
ss_posf_kodas_sm – asmuo
ss_posf_bar_kodas – barkodas
ss_posf_kodas_ps – prekės kodas
ss_posf_kiekis  – kiekis
ss_posf_nuolaida_p – nuolaidos procentas
ss_posf_nuolaida – nuolaidos suma
ss_posf_suma  – pardavimo suma (su PVM)
ss_posf_mokestis_p – PVM procentas
ss_posf_kodas_dl – lojalumo kortelės numeris
3. Statistika -> Imp./Eks.operacijos : padaryta programa <bIMP_B00(m.modulis,m.data,m.pavadinimas,m.informacija,m.logas,m.failas,m.failo_poz), kurios pagalba galima importuoti informaciją į  Imp./Eks.operacijas. Jei importas pavyko sėkmingai, funkcija grąžina suimportuotos operacijos numerį. Programos parametrai:
m.modulis     – modulis (neprivalomas)
m.data        – data (neprivalomas)
m.pavadinimas – pavadinimas (neprivalomas)
m.informacija – EIP informacija. Galima nurodyti pačią informaciją, arba failą kuriame ta informacija yra suformuota (neprivalomas)
m.logas       – klaidų logo informacija. Galima nurodyti pačią informaciją, arba failą kuriame ta informaciją yra suformuota (neprivalomas)
m.failas      – PDF,JPG,TXT ar kitas failas (neprivalomas)
m.failo_poz   – jei norite importuoti ne patį PDF,JPG,TXT ar kitą failą, o tik nuorodą į failą, tada reikia nurodyti simbolį „/“ (neprivalomas)
PVZ.:
IMP_B00(„PO“,“2018.08.27″,“Importas iš EIP failo“,“C:\000001.EIP“,“EIP operacija importuota sėkmingai.“,“C:\000001.PDF“)  && su failo C:\000001.PDF importu
IMP_B00(„PO“,“2018.08.27″,“Importas iš EIP failo“,“C:\000001.EIP“,“EIP operacija importuota sėkmingai.“,“C:\000001.PDF“,“/“)  && su failo C:\000001.PDF nuorodos importu

2018-06-20
1. Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai -> Mokėjimo išrašo koregavimas : atsirado naujas laukas Sudengiamo dokumento Nr. Įvedus šį lauką, bus sudengiamas tik nurodytas dokumentas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I53_ISR struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
2. Padaryta galimybė eksportuoti duomenis į GPAIS sistemą.

2018-04-24
1. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Suminės skolos -> Atsiskaitymo operacijų formavimas:
naujas laukas  „Formuoti atskiras operacijas pagal kiekvieną skolą“. Pažymėjus šį lauką bus suformuotos atsiskaitymo operacijos pagal kiekvieną skolą, priešingu atveju visos kliento skolos bus suformuotos vienoje atsiskaitymo operacijoje.

2018-04-03
1. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo atskaitymai -> Darbuotojo atskaitymo koregavimas : atsirado nauji laukai Sąskaitą ir Kliento kodas. Padidintas lauko Dokumento numeris ilgis iki 20 simblolių.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A11_PATB struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
2. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo koregavimas -> Darbuotojo priskaičiuoto priskaitymo/atskaitymo koregavimas : padidintas lauko Dokumento numeris ilgis iki 20 simblolių.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A20_PA struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
3. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo koregavimas -> Darbuotojo banko koregavimas : padidinti laukų Filialo kodas ir Indėlio rūšis laukų ilgiai iki 20 simblolių.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A08_TABB struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
4. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo koregavimas : padidinti laukų Paso Nr. ir Sodros Nr. laukų ilgiai iki 20 simblolių. Padidinti 3 aprašymo laukų ilgiai iki 70 simbolių.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A06_TAB struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
5. Kortelės -> Padalinių sąrašas -> Padalinių sąrašo koregavimas : atsirado naujas laukas GLN kodas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N07_IMON struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2018-01-31
1. Alga -> Algos formos : padaryta nauja GPM313 forma.
2. Alga -> Algos išmokėjimo analizė : padarytas GPM313 formos formavimas.
3. Alga -> Valandos -> Valandos koregavimas : atsirado naujas laukas „Užpildyti pagal nutylėjimą naudojant kalendoriaus valandos kodą“. Padaryta galimybė, kad Tabelyje automatiškai užpildytų valandų reikšmė iš kitos valandos suvestos Kalendoriuje.
Pvz. Tabelyje Atostogų valandos užpildytų pagal Kalendoriuje suvestas Darbo valandas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A12_TBL struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2018-01-12
1. Kortelės -> Bankų sąrašas -> Bankų sąrašo koregavimas : naujai laukai Adresas ir Šalies kodas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N34_BANK struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
2. Kortelės -> Sąskaitų ryšys -> Sąskaitų ryšio koregavimas : Algos sąskaitų ryšyje atsirado nauja sąskaita ‘Ateinančių laikų Sodros sąnaudos’. Padaryta galimybė DK operacijose, atskirti darbuotojų ateinančių laikų Sodros sąnaudas.
3. Alga -> Algos išmokėjimas -> Algos išmokėjimo koregavimas -> Algos išmokėjimo detalus koregavimas : naujas laukas Gavėjo bankas. Padaryta galimybė, vienoje Algos išmokėjimo operacijoje, suvesti išmokėjimus į skirtingus bankus.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A23_MOKD struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
4. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas -> Valiutinių skolų perskaičiavimas : padaryta galimybė, perskaičiuojant valiutines skolas, skaičiuoti be mokestinių reikalavimų.
5. POS sistema -> POS pardavimo taškas : padaryta galimybė suderinti GAMA PVM mokesčius  su fiskalinio bloko PVM mokesčiais. Tam reikia POS pardavimo taške užprogramuoti INIT-ą, kuriame reikia nurodyti kuris fiskalinio bloko PVM mokesčio numeris atitinka GAMA PVM mokestį arba GAMA PVM mokesčio tipą.
PVZ.:
dimension titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(4,2)
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(1,1)=1  && PVM mokesčio numeris fiskale
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(1,2)=21.00 && GAMA programos PVM procentas arba apmokestinimo tipas(A,B,C,D,E,F,G,H)
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(2,1)=2  && PVM mokesčio numeris fiskale
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(2,2)=“B“   && GAMA programos PVM procentas arba apmokestinimo tipas(A,B,C,D,E,F,G,H)
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(3,1)=3  && PVM mokesčio numeris fiskale
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(3,2)=5.00  && GAMA programos PVM procentas arba apmokestinimo tipas(A,B,C,D,E,F,G,H)
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(4,1)=4  && PVM mokesčio numeris fiskale
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(4,2)=0.00  && GAMA programos PVM procentas arba apmokestinimo tipas(A,B,C,D,E,F,G,H)
6. Perdarytos inventorizacijos ataskaitos inventorizuojamų prekių sąraše (dabar XFRX) : SYSTEM000750 – SYSTEM000752 ir inventorizacinis apyrašas  atsargų likučiuose SYSTEM000588.
7. Ataskaitoje „Forma 2-SD, v08 (Pranešimas apie atleidimą iš darbo) XML“ (SYSTEM000859) pakeistas sodros procentas iš įmonės lėšų terminuotoms sutartims. m.sodros_procentas=32.58  (buvo 32.78)

Rivile GAMA programų versijų numeriai sudaromi pagal tam tikrą schemą:

  • jei keičiasi skaičiai PRIEŠ kablelį, reiškia keitėsi esančios duomenų bazės lentelės;
  • jei keičiasi pirmi du skaičiai PO kablelio – atsirado nauja lentelė;
  • jei keičiasi du paskutiniai skaičiai PO kablelio – tiesiog ištaisyti netikslumai arba atsirado naujovės, pakeitimai, neliečiantys duomenų bazės struktūros;


*Jei jūsų įmonė naudoja duomenų replikavimą, ypač atsargiai darykite atnaujinimus, kai keičiasi esančios lentelės.