RIVILE GAMA VERSIJA 111.0000

2018-12-04
1. Kortelės -> Klientai : padaryta  Klientų Būsenos patvirtinimo sistema.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelių N08_KLIJ struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
2. Kortelės -> Klientai -> Klientų koregavimas : atsirado nauja kliento rūšis  Kontaktas.
3. Kortelės -> Klientai -> Klientų koregavimas : naujas laukas Tipas. Padaryta galimybė nurodyti kokio tipo klientas –  juridinis ar fizinis asmuo.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelių N08_KLIJ struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

4. Pirkimai/Pardavimai -> Formuoti i.SAF S/F registrą:  padaryta galimybė į formuojamą i.SAF S/F registrą įtraukti pardavimo eilutes, kurių suma pagal atitinkamą PVM klasifikatorių yra nuliui. Tam sistemos INIT-e reikia užprogramuoti :
titi_pagr.SS_iSAF_FORMUOTI_NULINES_SUMAS=.t.
5. Padaryta CRM sistema, kurią sudaro:
a) CRM operacijos
b) Užduotys
c) Projektai
d) CRM analizė

6. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti CRM operacijas:  crm_operacijos_numeris=CRM_for(cf_data,cf_kodas_ks,cf_
kodas_ms,cf_kodas_hu,cf_kodas_hp,cf_pastabos,cf_file,cf_
file_nuoroda,cf_rysys_modulis,cf_rysys_operacija,cf_perkelta,cf_kodas_ls_1,cf_kodas_ls_2,cf_kodas_ls_3,cf_kodas_ls_4,cf_aprasymas1,cf_aprasymas2,cf_aprasymas3,cf_aprasymas4,cf_num1,cf_num2,cf_num3,cf_num4,cf_kodas_hv)
kur
crm_operacijos_numeris – jei programa sėkmingai suformuoja CRM operaciją, grąžina suformuotos CRM operacijos numerį
cf_data       – CRM operacijos data (neprivaloma; pagal nutylėjimą sistemos data)
cf_kodas_ks   – kliento kodas (neprivalomas; jei tokio kliento kodo nebus aprašyta Klientų sąraše, programa kliento kodą suformuos tuščią, o nurodytą reikšmę patalpins į CRM operacijos kliento pavadinimą)
cf_kodas_ms   – menedžerio kodas (neprivalomas)
cf_kodas_hu   – užduoties kodas (neprivalomas; jei tokio užduoties kodo nebus aprašyta Užduočių sąraše, programa užduoties kodą suformuos tuščią, o nurodytą reikšmę patalpins į CRM operacijos užduoties pavadinimą)
cf_kodas_hp   – projektos kodas (neprivalomas; jei tokio projekto kodo nebus aprašyta Projektų sąraše, programa projekto kodą suformuos tuščią, o nurodytą reikšmę patalpins į CRM operacijos projekto pavadinimą)
cf_pastabos   – pastabos (neprivalomas)
cf_file       – PDF, DOC, XLS ar kitas failas, kurį norite įkelti prie CRM operacijos (neprivalomas)
cf_file_nuoroda    – jei norite įkelti ne patį PDF, DOC, XLS ar kitą failą, o jo nuorodą, tada reikia nurodyti 1 (neprivalomas, pagal nutylėjimą 0 t.y. bus įkeliamas failas)
cf_rysys_modulis   – jei norite suformuoti informacijos ryšį su suformuotą CRM operacija, reikia nurodyti reikiamą modulį (neprivalomas, privalomas jei nurodomas cf_rysys_operacija)
cf_rysys_operacija – jei norite suformuoti informacijos ryšį su suformuotą CRM operacija, reikia nurodyti reikiamą operacijos numerį (neprivalomas, privalomas jei nurodomas cf_rysys_modulis)
cf_perkelta        – jei norite, kad suformuota CRM operacija butu perkelta, būtina nurodyti 2. Jei norite, kad suformuota CRM operacija butu koreguota, būtina nurodyti 3. (neprivalomas, pagal nutylėjimą 1 – nauja operacija)
cf_kodas_ls_1  – logistikos kodas 1 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_2  – logistikos kodas 2 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_3  – logistikos kodas 3 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_4  – logistikos kodas 4 (neprivalomas)
cf_aprasymas1  – aprašymas 1 (neprivalomas)
cf_aprasymas2  – aprašymas 2(neprivalomas)
cf_aprasymas3  – aprašymas 3 (neprivalomas)
cf_aprasymas4  – aprašymas 4 (neprivalomas)
cf_num1   – reikšmė 1 (neprivalomas)
cf_num2   – reikšmė 2 (neprivalomas)
cf_num3   – reikšmė 3 (neprivalomas)
cf_num4   – reikšmė 4 (neprivalomas)
cf_kodas_hv – kita užduotis (neprivalomas)
7. Padaryta programa, kurios pagalba bet kuriam simboliniam formos laukui, galima priskirti pasirinkimą iš norimo sąrašo: sar_lauk(oad,fs_sar,fs_lauk,fs_kuris,fs_programa</em
kur
oad      – visada konstanta THISFORM (privalomas)
fs_sar   – sąrašo kodas (privalomas)
fs_lauk  – lauko adresas kuriam norite priskirti sąrašą (privalomas).
fs_kuris – lauko numeris, kuris grąžinamas iš sąrašo (neprivalomas, pagal nutylėjimą 1 – grąžinamas kodas)
fs_programa – jūsų programa, kuri pasileis jei bus pasirinktas kodas iš sąrašo (neprivalomas)
PVZ.: Tarkime norite, kad Pardavimų operacijos koregavimo lange, Lapelyje LOGISTIKA, į pirmą aprašymo lauką galima butu įvesti kodą iš Objektų sąrašo. Tam reikia Pardavimo operacijos koregavimo lange užprogramuoti INIT-ą:
sar_lauk(thisform,“OS“,titi_pagr.adf.kor.lapas.page5.aprasymas1)
8. Padaryta galimybė į bet kurį koregavimo langą įkeliant norimą dokumentą, arba nuorodą į dokumentą, nurodyti katalogą pagal nutylėjimą. Tam formos koregavimo lange reikia užprogramuoti INIT-ą :   thisform.dokumentas_kat=“C:\MANO“
kur
„C:\MANO“ -katalogas pagal nutylėjimą.
9. Alga -> Darbuotojų sąrašas : atsirado naujas mygtukas  „Algos servisas“, kurio pagalba galėsite
a) suformuoti  algos mokestinius pakeitimus, kurie įsigalios nuo 2019.01.01
b) dirbantiems darbuotojams suformuoti  Kintamųjų reikšmes
c) dirbantiems darbuotojams suformuoti  Priskaitymus arba Priskaitymų pasiūlymus
d) dirbantiems darbuotojams suformuoti  Atskaitymus arba Atskaitymų pasiūlymus
10. Alga -> Algos dokumentai : padaryti pakeitimai algos vidurkio skaičiavime, atsižvelgiant į  algos
skaičiavimo pakeitimus nuo 2019.01.01

11. Programa FVID() : padaryti pakeitimai algos vidurkio skaičiavime, atsižvelgiant į  algos skaičiavimo
pakeitimus nuo 2019.01.01

12. Alga -> Algos išmokėjimas -> Algos išmokėjimo koregavimas -> Algos skolos: avanso mokėjimui naudojant funkciją MOK(A1), nebus išmokamas avansas darbuotojams, kurie einamajame mėnesyje yra atleisti iš darbo. Jei norite išmokėti avansą neatsižvelgiant į žmogui aprašytus bankus, o tik atsižvelgiant ar jis dirbą einamą mėnesį, naudokite funkciją MOKG(A1).
13. Kortelės -> Prekių sąrašas -> Prekių sąrašo koregavimas: pailginti laukai
Pavadinimas iki 120 simbolių
Pavadinimas kita kalba iki 150 simbolių
Ilgas pavadinimas iki 150 simbolių
Tiekėjo prekių kodai iki 25 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N17_PROD struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

14. Kortelės -> Prekių sąrašas -> Prekių sąrašo koregavimas -> Prekės mat.vnt. koregavimas: pailgintas laukas  Pavadinimas iki 120 simbolių
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N37_PMAT struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

15. Kortelės -> Klientai -> Klientų sąrašo koregavimas : pailginti laukai
Pavadinimas iki 150 simbolių
Adresas iki 150
simbolių Atstovas iki 150
simbolių Elektroninis adresas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N08_KLIJ struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

16. Kortelės -> Klientai -> Klientų sąrašo koregavimas -> Alternatyvaus adreso koregavimas: pailginti laukai  Pavadinimas iki 150 simbolių Adresas iki 150 simbolių Elektroninis adresas iki 150
simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N33_KBAN struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

17. Kortelės -> Asmenys -> Asmens koregavimas : pailginti laukai
Kliento pavadinimas iki 150 simbolių
Adresas iki 150 simbolių
Elektroninis adresas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N60_ASM struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

18. Kortelės -> Menedžeriai -> Menedžerių koregavimas : pailginti laukai
Pavadinimas iki 150 simbolių
Adresas iki 150 simbolių
Elektroninis adresas iki 150 simbolių

Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N15_MEN struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuojainformaciją.

19. Kortelės -> Kodai -> Kodų koregavimas : pailgintas laukas
Pavadinimas iki 150 simbolių
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N20_KOD struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

20. Kortelės -> Logistika -> Logistikos koregavimas : pailgintas laukas
Pavadinimas iki 150simbolių

 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N35_LGST struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
21. Kortelės -> Pranešimai -> Pranešimų koregavimas : pailgintas laukas
Pavadinimas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N48_MESS struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

22. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimas -> Klientų informavimo koregavimas: pailgintas laukas Elektroninis adresas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N78_KM struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

23. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimo operacijos -> Klientų informavimo operacijų koregavimas : pailgintas laukas
Elektroninis adresas iki 150 simbolių
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N79_KW struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

24. POS sistema -> POS operacijos -> POS operacijų koregavimas : pailgintas laukas
Sąskaitos-Faktūros Nr. iki 20 simbolių

 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I61_POSH struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

25. POS sistema -> POS pardavimo taškas -> F4 – importas : padarytas  dalinis POS operacijų importas t.y. bus galimybė suimportuoti tik reikiamų prekių reikiamą kiekį.
26. Padarytos sisteminės ataskaitos:
Forma NP-SD2_01 (Pranešimas išmokai skirti) XML Priskaitymų-atskaitymų detali ataskaita (Excel)
Ilgalaikio turto likutis datai pagal pradinės vertės sąskaitas
Ilgalaikio turto apyvarta pagal pradinės vertės sąskaitas
Suminė ilgalaikio turto apyvarta pagal pradinės vertės sąskaitas

Kitos aktualijos

Nauji Rivile internetiniai produktai naujiems ir esamiems klientams

UAB „Rivilė“ internetinių produktų šeimą papildė Rivile MGAMA. Nuo šiol įmonė klientams siūlo naujus sprendimus debesijoje: Rivile MGAMA – internetinį portalą dirbti su pagrindine sistema Rivile GAMA, orientuotą į esamus ir naujus

Rinkoje – inovatyvi verslo valdymo ir apskaitos sistema „Rivile ERP“ debesijoje

Naujausias UAB „Rivilė“ produktas – „Rivile ERP“ – suteikia galimybę verslą valdyti ir apskaityti inovatyviai debesijoje. Nuo šiol įmonė siūlo du pagrindinius produktus: naują debesų produktą „Rivile ERP“ ir klientų infrastruktūroje diegiamą