RIVILE GAMA VERSIJA 112.0000

2019-06-27
1. Atsargos -> Atsargų operacijos : padarytas naujas mygtukas „Kopijavimas“.
2. POS sistema -> POS pardavimo taškas : padaryta galimybė, pardavus prekę arba paslaugą, atjungti maksimalios nuolaidos testavimą. Tai negalios, jei nuolaida suteikiama klavišų F6 arba F7 pagalba, arba yra panaudojama lojalumo nuolaida.
Tam POS pardavimo taško INIT-e reikia nurodyti THISFORM.NO_TEST_NUOLAIDA_MAX=.T.
3. POS sistema -> POS pardavimo taškas : padaryta galimybė, dirbant su ASHBURN bankiniu atsiskaitymu, spausdinti vieną bankinį kvitą.
Tam POS pardavimo taško INIT-e reikia nurodyti THISFORM.BANKINIS_VIENAS_KVITAS=.T.
4. POS sistema -> POS pardavimo taškas : padarytas naujas pardavimo grąžinimo kvitas dirbant su RASO fiskaliniu bloku, jei fiskalinio bloko versija yra 30 arba aukštesnė.
5. Padaryta galimybė į bet kurį koregavimo langą įkelti norimą dokumentų sąrašą (PDF,DOC,XLS,TXT ir t.t.) ar norimą paveikslėlių sąrašą (JPG,BMP ir t.t.). Tam formos koregavimo lange reikia užprogramuoti INIT-ą  thisform.dokumentai=.t.
Atidarius koregavimo langą, formos viršutiniame kampe atsiras mygtukas Dokumentai.
Ryšium su tuo atsirado nauja lentelė K00_DOKF. Ši lentelė gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).
6. Padaryta funkcija F_PDF_DOKS(failas,modulis,raktas1,raktas2,raktas3,raktas4,raktas5,tipas,aprasymas), kurios pagalba į norimą dokumentą ar normatyvą galima įdėta reikiamą jums dokumentą, kuris atsiras to dokumento ar normatyvo sąraše.
Funkcijos parametrai:
failas  – pilnas norimo įkelti failo pavadinimas;
modulis – modulis į kurį norite įkelti failą;
raktas1 – įrašo adresas modulyje;
raktas2 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro dvi dalys;
raktas3 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro trys dalys;
raktas4 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro keturios dalys;
raktas5 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro penkios dalys;
tipas   – 1 failas; 2 nuorododą į faila; 3 nuorodą į katalogą;
aprasymas – aprašymas.
7. Padaryta funkcija  F_PDF_FILES(modulis,raktas,failas,kuris), kurios pagalba galima gauti dokumentą iš įvesto operacijos dokumentų sąrašo.
Funkcija grąžina failo vardą.
Funkcijos parametrai:
modulis – modulis ;
raktas – įrašo adresas modulyje;
failas – failo vardas (neprivalomas). Nenurodžius bus suformuotas ir grąžintas laikinas failo vardas.
kuris  – kurį failą iš Operacijos sąrašo grąžinti. Galima nurodyti skaičių, kuris failas 1 arba 2 arba 3 arba t.t., arba galima nurodyti Dokumento operacijos numerį.
8. Padaryta funkcija  F_PDF_DOKS_DEL(modulis,raktas1,raktas2,raktas3,raktas4,raktas5,kuris), kurios pagalba galima išvalyti dokumentą iš įvesto operacijos dokumentų sąrašo.
Funkcijos parametrai:
modulis – modulis ;
raktas1 – įrašo adresas modulyje;
raktas2 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro dvi dalys;
raktas3 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro trys dalys;
raktas4 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro keturios dalys;
raktas5 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro penkios dalys;
kuris  – kurį failą iš Operacijos sąrašo išvalyti. Galima nurodyti skaičių, kuris failas 1 arba 2 arba 3 arba t.t., arba galima nurodyti Dokumento operacijos numerį. Jei parametras bus neužpildytas, bus išvalyti visi operacijos dokumentai.
9. Pirkimai/Pardavimai/CRM operacijos/Sutartys/Prekės/Paslaugos -> Importas : padaryta galimybė suimportuoti įvairių dokumentų sąrašą (PDF, DOC, XlS ir t.t.)
Tam EIP faile būtina nurodyti:
failo_vardas,importo_tipas,pavadinimas;
kur
failo_vardas  – pilnas importuojamo failo vardas
importo_tipas – 1 failas; 2 nuoroda į failą; 3 nuoroda į katalogą
pavadinimas   – pavadinimas
PVZ.:           
C:\DOK\mano_sutartis.pdf,1,Sutartis;
 C:\DOK\mano_saskaita.pdf,1,Sąskaita;
C:\DOK\mano_mokėjimo_pavedimas.jpg,2,Mokėjimo pavedimo kopija;
10. Ataskaitų spausdinimas : pataisytas XFRX tipo ataskaitų peržiūros netikslumas, kuomet būdavo nukerpami ataskaitos kraštai dėl didelės raiškos ekranų ar Windows „Display scaling“ nustatymo kai būdavo parinka 125% ar didesnis didinimas.
Jeigu reiktų išjungti naują pataisymą, galima Sistemos INIT-e nurodyti  titi_pagr.ss_param_xfrx_dpi_scaling =
.F.
11. Būsenos -> Būsenų sąrašas -> Būsenos koregavimas : naujas laukas „Registruoti patvirtinimus“. Pažymėjus šį lauką Būsenos patvirtinimo arba atšaukimo metu bus registruojama kada ir kas atliko operacijos patvirtinimą arba atšaukimą. Be to bus galima nurodyti ar operacijos būseną užteka patvirtinti/atšaukti vienam vartotojui, ar tai privalo atlikti visi.
Ryšium su tuo atsirado nauja lentelė L21_BUSP. Ši lentelė gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės L19_BUS struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
12. Būsenos -> Būsenų sąrašas -> Būsenos koregavimas : naujas laukas „Reikalinga atšaukimo priežastis“. Atšaukiant būseną bus galima nurodyti būsenos atšaukimo priežastį.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės L19_BUS struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
13. Būsenos : tam kad pamatyti kas ir kada patvirtino arba atšaukė operacijos būseną, reikia operacijų sąraše, būsenos laukelyje paspausti „Enter“ arba du kartus paspausti pelytės klavišą. Tam, kad norimas vartotojas to nematytu, reikia operacijos formos sąraše užprogramuoti INIT-ą thisform.busenos_patvirtinimo_sarasas=.f.
14. Kortelės -> Pranešimai : padaryta Pranešimų Būsenos patvirtinimo sistema.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N48_MESS struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
15. Kortelės -> Pranešimai -> Pranešimo koregavimas : naujas laukas Pastabos.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N48_MESS struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
16. Kortelės -> Pranešimai : padaryta Importas/Eksportas.
17. Servisas : padarytas naujas punktas Administravimas, kurį pasirinkus, bus galima pasirinkti punktus Registracija/Darbas su sistema, Vartotojai, Darbo vietos, Laiškai, Ataskaitos, Formos, Dokumentų skaitliukai, Parametrai.
18. Servisas -> i.SAF-T operacijos : padarytos i.SAF-T operacijos, kurių pagalba bus galima suformuoti reikiamus XML failus.
Ryšium su tuo atsirado naujos lentelė K06_SAH ir K07_SAD.
Šios lentelės gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).
19. Servisas -> i.SAF-T operacijos -> i.SAF-T operacijos koregavimas : formos INIT-e galima nurodyti informaciją apie akcininkus, kuri bus suformuoja XML faile:
m.i_kkac=1&& akcininkų kiekis
dimension titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_kkac,13)&& i.SAF-T akcininkai
m.i_nrac=1&& akcininko numeris
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,1)=“12345378901″&&(privalomas) Savininko, akcininko unikalus identifikacinis kodas (Juridiniu asmenu registro kodas arba kodas užsienio valstybėje, Fizinio asmens kodas).
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,2)=“Jonas Jonaitis“&&(privalomas) Savininko, akcininko pavadinimas arba vardas, pavardė
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,3)=“D“&&(privalomas) Didžiosios Knygos sąskaitos kodas.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,4)=“Vilnius“&&(privalomas) Miestas.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,5)=“12356″&&(privalomas) Pašto kodas.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,6)=“LT“&&(privalomas) Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą. Pavyzdžui, NL –Nyderlandai.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,7)=“BA“&&(privalomas) Adreso tipas. Galima pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas).
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,8)=“Miško 5-48, Vilnius“&&(privalomas) Adresas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,9)=“45.00″&&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų kiekis, vnt.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,10)=““&&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų suma.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,11)=““&&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomu dalių, akcijų rūšis. Pasirinkimai: „PP“ (Paprastosios), „PRV“ (Privilegijuotos).
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,12)=“2000-01-01″&&(neprivalomas) Savininko, akcininko dalių, akcijų įsigijimo data.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,13)=““&&(neprivalomas) Savininko, akcininko dalių, akcijų perleidimo data.
20. Servisas -> Administravimas -> Parametrai : atsirado nauji parametrai ISAFT_KONT1 – I.SAF-T kontaktas ir ISAFT_KONT2 – I.SAF-T kontakto duomenys, kuriuos reikės užpildyti jei formuosite i.SAFT operacijas.
21. Ataskaita „Darbo sutartis nuo 2017.07.01“ papildyta nauju punktu: Darbdavys darbuotojo asmens duomenis tvarko darbdavio teisinių prievolių vykdymo tikslu ir užtikrina, kad darbdavio vykdomas darbuotojo asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.
22. Padaryta nauja ataskaita „(Excel) Pelno (nuostolio) ataskaita pagal padalinius pamėnesiui“, pagal visas aktyvias užduoto laikotarpio sąskaitas.
23. POS sistema -> POS operacijos -> Kvito koregavimas : padaryta galimybė, koreguojant kvitą, nurodyti tuščią dokumento numerį. Tam reikia šios formos INIT-e nurodyti thisform.dok_nr_nera=.t.

Kitos aktualijos

Nauji Rivile internetiniai produktai naujiems ir esamiems klientams

UAB „Rivilė“ internetinių produktų šeimą papildė Rivile MGAMA. Nuo šiol įmonė klientams siūlo naujus sprendimus debesijoje: Rivile MGAMA – internetinį portalą dirbti su pagrindine sistema Rivile GAMA, orientuotą į esamus ir naujus

Rinkoje – inovatyvi verslo valdymo ir apskaitos sistema „Rivile ERP“ debesijoje

Naujausias UAB „Rivilė“ produktas – „Rivile ERP“ – suteikia galimybę verslą valdyti ir apskaityti inovatyviai debesijoje. Nuo šiol įmonė siūlo du pagrindinius produktus: naują debesų produktą „Rivile ERP“ ir klientų infrastruktūroje diegiamą