RIVILE GAMA VERSIJA 114.0000

2020-02-06
1. Alga -> Algos dokumentai: padaryta Būsenos patvirtinimo sistema.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A24_LIH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
2. Personalas -> Personalo operacijos: padaryta Būsenos patvirtinimo sistema.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės K16_OPH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
3. Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai -> Importas iš XML failo: padaryta galimybė importuoti mokėjimo išrašus pagal Mokėjimo įmokos kodą. Tam reikia faile SEPA_IMOKOS_TIPAI.TXT įvesti eilutę, kurioje reikia nurodyti:
70440*PMNT*ICDT*BOOK*6104*MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS*1001
kur
70440 – banko kodas GAMA programoje
PMNT – DOMAIN kodas
ICDT – FAMILY kodas
BOOK – SUBFAMILY kodas
6104 – GAMA buhalterinė sąskaita
MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS – konstanta
1001 – mokėjimo įmokos kodas
4. POS sistema -> POS pardavimo taškas -> F9-ataskaitos: padaryta galimybė nurodyti vartotojo lygį (pagal nutylėjimą 9), kuris gali įeiti ir atlikti POS ataskaitas. Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti: titi_pagr.SS_POS_Z_LYGIS=9
5. Padaryta Dokumentų valdymo sistema (DVS), kurią sudaro:
a) DVS operacijos
b) DVS rūšys
c) DVS analizė
6. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti DVS operacijas:
dvs_operacijos_numeris=DVS_for(cf_kodas_rd,cf_data,cf_pav,cf_kodas_ks,cf_kodas_ms,cf_kodas_is,
cf_kodas_tb,cf_kodas_4a,cf_pastabos,cf_file,cf_file_nuoroda,cf_rysys_modulis,cf_rysys_operacija,
cf_kodas_ls_1,cf_kodas_ls_2,cf_kodas_ls_3,cf_kodas_ls_4,cf_aprasymas1,
cf_aprasymas2,cf_aprasymas3,cf_aprasymas4, cf_tevas,cf_dok_nr,cf_dok_reg,cf_arch_nr,cf_dok_data,cf_kodas_rs)
kur
dvs_operacijos_numeris – jei programa sėkmingai suformuoja DVS operaciją, grąžina suformuotos DVS operacijos numerį
cf_kodas_rd – DVS rūšies kodas (privalomas)
cf_data – operacijos data (neprivaloma; pagal nutylėjimą sistemos data)
cf_pav – operacijos pavadinimas (neprivalomas)
cf_kodas_ks – kliento kodas (neprivalomas)
cf_kodas_ms – menedžerio kodas (neprivalomas)
cf_kodas_is – padalinio kodas (neprivalomas)
cf_kodas_tb – tabelinis numeris (neprivalomas)
cf_kodas_4a – personalo kodas (neprivalomas)
cf_pastabos – pastabos (neprivalomas)
cf_file – PDF, DOC, XLS ar kitas failas, kurį norite įkelti prie DVS operacijos (neprivalomas)
cf_file_nuoroda – jei norite įkelti ne patį PDF, DOC, XLS ar kitą failą, o jo nuorodą, tada reikia nurodyti 1 (neprivalomas, pagal nutylėjimą 0 t.y. bus įkeliamas failas)
cf_rysys_modulis – jei norite suformuoti informacijos ryšį su suformuotą DVS operacija, reikia nurodyti reikiamą modulį (neprivalomas, privalomas jei nurodomas cf_rysys_operacija)
cf_rysys_operacija – jei norite suformuoti informacijos ryšį su suformuotą DVS operacija, reikia nurodyti reikiamą operacijos numerį (neprivalomas, privalomas jei nurodomas cf_rysys_modulis)
cf_kodas_ls_1 – logistikos kodas 1 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_2 – logistikos kodas 2 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_3 – logistikos kodas 3 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_4 – logistikos kodas 4 (neprivalomas)
cf_aprasymas1 – aprašymas 1 (neprivalomas)
cf_aprasymas2 – aprašymas 2(neprivalomas)
cf_aprasymas3 – aprašymas 3 (neprivalomas)
cf_aprasymas4 – aprašymas 4 (neprivalomas)
cf_tevas – tėvinės DVS operacijos numeris (neprivalomas)
cf_dok_nr – dokumento numeris (neprivalomas)
cf_dok_reg – registracijos numeris (neprivalomas)
cf_arch_nr – archyvo numeris (neprivalomas)
cf_dok_data – dokumento data (neprivaloma; pagal nutylėjimą sistemos data)
cf_kodas_rs – vartotojas (neprivalomas)
7. Padaryta programa, kurios pagalba galima automatiškai iš Microsoft Outlook pašto programos suformuoti DVS operacijas ir prikabinti PDF, DOC, XLS failus.
DVS_for_Outlook(fs_kodas_rd,fs_arcyvo_katalogas,fs_gavimo_email,fs_gavimo_katalogas,
fs_laukimas,fs_fklientas,fs_fpastabos)
kur
fs_kodas_rd – DVS rūšies kodas (privalomas)
fs_arcyvo_katalogas – failų katalogas į kurį bus patalpinti gauti PDF, DOC, XLS failai (privalomas)
fs_gavimo_email – laiškų gavimo pašto adresas (privalomas)
fs_gavimo_katalogas – laiškų katalogas (privalomas)
fs_laukimas – laiškų nuskaitymo laiko intervalas (neprivalomas, pagal nutylėjimą 3 sekundės)
fs_kodas_ks – kliento kodas (neprivalomas)
fs_pastabos – pastabos (neprivalomas)
8. Padarytos ataskaitos, kurias vykdant, galima suformuoti DVS operaciją ir prie jos prisegti suformuotą failą (PDF, XLS ar kito formato):
Bandomas balansas – su DVS operacijos formavimu (SYSTEM001131)
Balanso forma – su DVS operacijos formavimu (SYSTEM001132)
Pelno (nuostolių) ataskaita – su DVS operacijos formavimu (SYSTEM001133)
9. Padaryta programa, kurios pagalba galima automatiškai sukurti arba išmesti sandėlio operacijas.
SYS_SVS_FOR_OP(modul_,op_nr_,rez_)
kur
modul_ – programos modulis, iš kurio paleidžiama programa („PO“-pirkimai; „RO“-pardavimai; „VD“-vidiniai; „IN“-atsargos; „KA“-gamyba)
op_nr_ – operacijos numeris, iš kurio paleidžiama programa
rez_ – „F“ – formuoti operacija (pagal nutylėjimą), „I“ -išmesti operaciją
10. Pakoreguotos sąskaitų faktūrų formos. Pakeista prekės pavadinimo parinkimo logika. Jeigu detalioje eilutėje rodomas pavadinimas sutampa su prekės kortelėje įvestu pavadinimu, tik yra trumpesnis, tai spausdinime imamas pavadinimas iš prekės kortelės.
Jeigu detalioje eilutėje pavadinimo lauke bent kažkas pakeista, tai spausdinama, kaip ir anksčiau, detalioje eilutėje esanti reikšmė.
Lygiai taip pat su paslaugų ir kodų pavadinimais.
11. Pakoreguota ataskaita: „Forma FR0564 v3(Prekių tiekimo į kitas valstybes ataskaita) XML“ (SYSTEM000931) – pakeistas identifikacinis numeris.

Kitos aktualijos

Nauji Rivile internetiniai produktai naujiems ir esamiems klientams

UAB „Rivilė“ internetinių produktų šeimą papildė Rivile MGAMA. Nuo šiol įmonė klientams siūlo naujus sprendimus debesijoje: Rivile MGAMA – internetinį portalą dirbti su pagrindine sistema Rivile GAMA, orientuotą į esamus ir naujus

Rinkoje – inovatyvi verslo valdymo ir apskaitos sistema „Rivile ERP“ debesijoje

Naujausias UAB „Rivilė“ produktas – „Rivile ERP“ – suteikia galimybę verslą valdyti ir apskaityti inovatyviai debesijoje. Nuo šiol įmonė siūlo du pagrindinius produktus: naują debesų produktą „Rivile ERP“ ir klientų infrastruktūroje diegiamą