RIVILE GAMA VERSIJA 116.0000+DI

2021-03-24
1. Registracijos atnaujinimas: turintys galiojančią versijų prieigą ir atsinaujinę versiją, Rivile GAMA+DI programos registraciją galite gauti momentiškai paspaudę programoje „Atnaujinti registraciją“.
2. Sukurtas naujas prognozavimo+DI modulis. Jį sudaro:
a) Fakto aprašymas;
b) Fakto operacijos;
c) Prognozės aprašymas;
d) Prognozės+DI operacijos;
e) Užsakymų aprašymas;
f) Užsakymų parametrai;
g) Užsakymų+DI formavimas;
Atitinkamai atsirado naujos lentelės K35_P1H, K36_P1D, K37_P3H, K38_PFH, K39_PFD, K40_PFO, K46_OFK, K47_P3D, K48_OFH, K49_OFD, K58_UA, K59_URH, K60_URD;
Šios lentelės gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).
3. Atsiskaitymai -> Mokėjimai: vietoje buvusių Mokėjimo išrašų sukurtos Mokėjimo operacijos.
Pasirinkus Mokėjimo operacijos Dokumento tipą Mokėjimas, bus suformuoti atitinkami įrašai DK operacijose. Jei Mokėjimo rūšis Dokumentai, bus suformuota ir Kliento skola. Iš Mokėjimo operacijų bus galima suformuoti Atsiskaitymo operacijas.
Pasirinkus Mokėjimo operacijos Dokumento tipą Atsiskaitymo Op., bus (kaip ir seniau Mokėjimo išrašuose) suformuojamos Įplaukų arba Išmokų operacijos.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I53_ISR struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
4. Atsiskaitymai -> Atsiskaitymo dokumentai -> Atsiskaitymo dokumento koregavimas: naujas laukas Mokėjimo Op. Nr.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I55_MOK struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
5. Administravimas -> Parametrai: sukurtas naujas sisteminis parametras SS_DOK_TIPAS – Dokumento tipas pagal nutylėjimą. Šiame parametre bus galima nurodyti koks Mokėjimo operacijos Dokumento tipas bus pagal nutylėjimą – Atsiskaitymo Op.(1.0000) arba Mokėjimas(2.0000).
6. Didžioji Knyga -> DK žurnalai: sukurtas naujas DK žurnalas SS_MOKEJIMAI – Mokėjimų žurnalas, kuriame bus formuojami Mokėjimo operacijos DK įrašai.
7. Sukurta automatinė skolų sudengimo sistema, kuri leis automatiškai sudengti Klientų skolas perkeliant Pirkimų, Pardavimų arba Mokėjimų operacijas.
Atitinkamai atsirado naujos lentelės K62_SO, K63_SOI.
Šios lentelės gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).
8. Klientų sąrašas -> Klientų sąrašo koregavimas -> Lapas Kita: naujas laukas Automatinis skolų sudengimas. Šiame lauke bus galima nurodyti ar tam klientui yra vykdomas Automatinis skolų sudengimas (pagal nutylėjimą Automatinis skolų sudengimas nevykdomas). Jei vykdomas Automatinis skolų sudengimas, tada bus galima nurodyti ar tam klientui automatiškai sudengiami visi jo dokumentai, ar sudengiami tik tie, kurie bus nurodyti Pirkimo, Pardavimo arba Mokėjimo operacijoje.
Atitinkamai pasikeitė lentelės N08_KLIJ struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
9. Kortelės -> Sąskaitų ryšys -> Sąskaitų ryšio koregavimas -> Kitos: naujas laukas Skolų sudengimas, kuriame bus privaloma nurodyti skolų sudengimo sąskaitą, jei bus naudojama Automatinė skolų sudengimo sistema.
Atitinkamai pasikeitė lentelės N16_DEPT struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
10. Pirkimai/Pardavimai/Mokėjimai -> Pirkimų/Pardavimų/Mokėjimų koregavimas: šalia Dokumento numerio atsirado naujas mygtukas Dokumentų sudengimas. Paspaudus šį mygtuką bus galima nurodyti kokius dokumentus sudengti. Nurodyti dokumentai bus sudengiami tik tuo atveju, jei Kliento kortelėje bus nurodytas Automatinis skolų sudengimas – Parinkti dokumentai. Jei Kliento kortelėje bus nurodytas Automatinis skolų sudengimas – Nenaudoti arba Visi dokumentai, į nurodytus dokumentus nebus atsižvelgiama! Taip pat čia bus galima pamatyti visą šio dokumento sudengimo istoriją.
11. Pirkimai/Pardavimai -> Pirkimų/Pardavimų koregavimas: naujas laukas Pirminis Dok. Nr. Jei Pirkimo/Pardavimo Važtaraštyje šiame lauke nurodysite Dokumento numerį iš kurio buvo suformuotas šis dokumentas (Pasiūlymo, Užsakymo, Rezervavimo dokumento numerį), o Mokėjimuose paspaudę mygtuką Skolų sudengimas nurodysite Pasiūlymo, Užsakymo arba Rezervavimo dokumento numerį, tai perkeliant dokumentus ir atliekant automatinį skolų sudengimą, bus atsižvelgiama tiek į įvestą Pirminio Dok. Nr., tiek į pačio Dokumento Nr.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I06_PARH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
12. Atsiskaitymai -> Mokėjimai: jei Mokėjimo operacijos Dokumento tipas „Atsiskaitymo Op.“ (perkėlus Mokėjimo operaciją bus suformuotos Įplaukų arba Išmokų operacijos) ir Sistemos parametre SS_VAL_PER – Valiutų perskaičiavimas nurodyta reikšmė TAIP, apmokant valiutinį dokumentą, bus suformuotas valiutos perskaičiavimas.
13. Mokėjimo operacijos -> Importas iš XML failo: sukurta galimybė gauti valdymą mokėjimo išrašų iš XML failo importo metu. Tam reikia SISTEMOS INIT-e nurodyti
titi_pagr.SS_MOKEJIMO_ISRASU_IMPORTAS=“MANO_IMP_PROGRAMA()“
kur
MANO_IMP_PROGRAMA() – vartotojo padaryta programa, kuri gali suformuoti arba papildyti formuojamame importo EIP faile reikiamą informaciją.
Ši programa gali suformuoti bet kurį lentelės I53_ISR EIP importo lauką. Taip pat pasinaudodama importuojamo dokumento mokėjimo paskirtimi, gali suformuoti sudengiamus dokumentus.
Programoje galima pasinaudoti sekančiais kintamaisiais:
* m.sk_laukas – nuskaitytas XML dokumentas;
* m.hand2 – EIP formavimo adresas;
* m.imones_banko_saskaita – įmonės banko sąskaita;
* m.kliento_banko_saskaita – kliento banko sąskaita;
* m.ff_kodas_ks – kliento kodas;
* m.ff_kodas_ss – buhalterinės sąskaitos kodas;
* m.ff_kodas_ws – banko kodas;
* m.mok_paskirtis – mokėjimo paskirtis;
* m.ff_pastabos – suformuotos pastabos;
* m.ff_dok_nr – mokėjimo dokumento numeris;
* m.ff_data – mokėjimo data;
* m.ff_valiuta – mokėjimo valiuta
* m.ff_suma – mokėjimo suma;
* m.ff_suma_vl – mokėjimo suma valiuta;
* m.ff_kursas – valiutos kursas;
* m.iras_ID – banko operacijos ID;
* m.mok_imokos_kodas – banko įmokos kodas;
* m.ff_OP_RUSIS – operacijos tipas: 1-įplaukos; 2-išmokos;
* m.ff_MOKETOJAS – operacijos rūšis: 1-dokumentai; 2-sąskaitos.
Programos pvz, kuris užpildo kliento kodą ir sąskaitos kodą reikšmėmis, kurių nepavyko užpildyti pagrindinei programai. Taip pat suformuoja mokėjimo sudengiamus dokumentus:
PROCEDURE MANO_IMP_PROGRAMA
if empty(m.ff_kodas_ss)
fputs(hand2,“+’279’+“)
endif
if empty(m.ff_kodas_ks)
fputs(hand2,“+’K001’+“)
endif
fputs(hand2,“)
*- jei žinome konkrečią sudengiamo dokumento sumą
fputs(hand2,“+’DOK1’+“)
fputs(hand2,“+’100.00’+“)
fputs(hand2,“)
fputs(hand2,“)
*- jei sudengiama visa dokumento suma
fputs(hand2,“+’DOK1’+“)
fputs(hand2,“)
return .t
14. Sukurta programa, kurios pagalba Pirkimų, Pardavimų ir Mokėjimų operacijoms galima suformuoti sudengiamus dokumentus.
SUD_DOK_FOR(m.fd_modul,m.fd_kodas_op,m.fd_dok_nr,m.fd_suma_vl,m.fd_kodas_vl,m.fd_suma,
m.fd_prioritetas,m.fd_pav,m.fd_kodas_ks,m.fd_dok_skyr)
kur
m.fd_modul – modulis ‘PO’ arba ‘RO arba ‘OI’ (privalomas);
m.fd_kodas_op – operacijos nr. (privalomas);
m.fd_dok_nr – sudengiamo dokumento numeris (privalomas);
m.fd_suma_vl – suma valiuta (neprivalomas);
m.fd_kodas_vl – valiuta (neprivalomas);
m.fd_suma – suma bazine valiuta (neprivalomas);
m.fd_prioritetas – dokumento apmokėjimo prioritetas (neprivalomas);
m.fd_pav – aprašymas (neprivalomas);
m.fd_kodas_ks – sudengiamo dokumento kliento kodas (neprivalomas);
m.fd_dok_skyr – dokumentų skyriklis, jei nurodomi keli dokumentai (neprivalomas, pagal nutylėjimą #).
PVZ.:
SUD_DOK_FOR(„OI“,Wi53k.i53_kodas_oi,“DOK1″,100.00)
Vienu programos paleidimu galima nurodyti ir daug sudengiamų dokumentų, jei tie dokumentai yra sudengiami pilnai:
SUD_DOK_FOR(„OI“,Wi53k.i53_kodas_oi,“DOK1#DOK2#DOK3″)
15. Pardavimai: sukurta galimybė, tikrinant kredito limitą, nurodyti ar papildomai į tikrinamus dokumentus įtraukti pardavimo užsakymus, rezervavimus, pasiūlymus. Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.SS_KREDITO_LIMITAS_UZSAKYMAS=.T. && jei norite įtraukti Pardavimų užsakymus;
titi_pagr.SS_KREDITO_LIMITAS_REZERVAVIMAS=.T. && jei norite įtraukti Pardavimų rezervavimus;
titi_pagr.SS_KREDITO_LIMITAS_PASIULYMAS=.T. && jei norite įtraukti Pardavimų pasiūlymus.
16. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas -> Valiutinių skolų perskaičiavimas: bus galima nurodyti kokiai sąskaitai atlikti valiutų perskaičiavimą.
17. Gamyba -> Gamybos operacijos koregavimas; naujas laukas Klientas.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I15_KALH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
18. Sukurta galimybė į bet kurį koregavimo langą įkelti ne tik norimą dokumentą, nuorodą į dokumentą, nuorodą į katalogą, bet ir internetinę nuorodą.
19. Atlikti pakeitimai susiję su V_REST objekto galimybėmis plačiau pasinaudoti integracijomis:
– Įdėtas setRequestHeader metodas, leidžiantis daryti netipines užklausas.
– Galimybė REST užklausomis siųsti ne tik tekstines užklausas, bet ir BINARY tipo failus.
20. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo koregavimas: pailginti laukai:
Vardas iki 100 simbolių;
Pavardė iki 100 simbolių.
Atitinkamai pasikeitė lentelės A06_TAB struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
21. Kortelės -> Klientų sąrašas -> Klientų sąrašo koregavimas: nauji laukai – EORI kodas; 4 aprašymo laukai.
Atitinkamai pasikeitė lentelės N08_KLIJ struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
22. Patalpintos naujos ataskaitos:
Servisas -> Didžioji knyga -> Sąskaitos judėjimo ataskaita („v“ – vartotojo programa):
SYSTEM001183 – „Pajamų / Sąnaudų apyvarta pagal padalinius (EXEL)“;
SYSTEM001184 – „Pajamų / Sąnaudų apyvarta pagal objektus (EXEL)“;
SYSTEM001185 – „Pajamų / Sąnaudų apyvarta pagal centrus (EXEL)“.
Servisas -> Statistika -> Atsargų likučiai:
SYSTEM001186 – „Atsargų senėjimo analizė pagal grupes ir prekes pagrindiniu matu“.
Servisas -> Statistika -> Atsargų likučiai(„v“ – vartotojo programa):
SYSTEM001187 – „Atsargų likučiai datai pagal prekes ir grupes (i)“.
Servisas -> Alga -> Priskaitymų / Atskaitymų analizė:
SYSTEM001188 – „Skolos pagal darbuotojus (sutikrinimui su DK sąskaita)“.
Servisas -> Didžioji knyga -> Pelno ataskaita („v“ – vartotojo programa):
SYSTEM001190 – „PLN už 2 laikotarpius pagal padalinius pamėnesiui palyginimas (EXCEL)“.
SYSTEM001191 – „PLN už 2 laikotarpius pagal objektus pamėnesiui palyginimas (EXCEL)“ .
Servisas -> Alga -> Tabelis ->Tabelio koregavimas:
SYSTEM001189 – „Tabelis (spalvotas) – pagal faktinius žymėjimus“.
23. Papildyta ataskaita SYSTEM001034 – „Klientų būklė suminė sutikrinimui su DK pagal sąskaitą (i)“.

Kitos aktualijos

Nauji Rivile internetiniai produktai naujiems ir esamiems klientams

UAB „Rivilė“ internetinių produktų šeimą papildė Rivile MGAMA. Nuo šiol įmonė klientams siūlo naujus sprendimus debesijoje: Rivile MGAMA – internetinį portalą dirbti su pagrindine sistema Rivile GAMA, orientuotą į esamus ir naujus

Rinkoje – inovatyvi verslo valdymo ir apskaitos sistema „Rivile ERP“ debesijoje

Naujausias UAB „Rivilė“ produktas – „Rivile ERP“ – suteikia galimybę verslą valdyti ir apskaityti inovatyviai debesijoje. Nuo šiol įmonė siūlo du pagrindinius produktus: naują debesų produktą „Rivile ERP“ ir klientų infrastruktūroje diegiamą