RIVILE GAMA VERSIJA 117.0000+DI

2021-12-03
1. Padaryta galimybė išplėsti prekių likučius, skolas, DK sąskaitas laukų rinkiniais. Perėjimą prie šios sistemos bus galima atlikti Servisas -> Administravimas -> Registracija/Darbas su sistema: paspaudus mygtuką ‘Perėjimas prie Rinkinių’. Perėjus prie rinkinių, visoje sistemoje vietoje Objekto lauko atsiras Rinkinio ID laukas.
Parinkus reikiamus Rinkinio laukus įvedamoje operacijoje, Rinkinio ID bus parinktas arba suformuotas automatiškai, pagal įvestus laukus.
Operacijų perkėlimo į DK metu, yra galimybė Rinkinio laukus surišti su jau aprašytais Dimensijų laukais t.y. jei Dimensijos laukas bus neužpildytas, perkėlimo metu jis bus užpildytas nurodytu Rinkinio lauku.
Tam reikia SISTEMOS INIT-e nurodyti:
titi_pagr.dim_yy_rin=“xx“
kur
yy – Dimensijos lauko numeris
xx – Rinkinio lauko numeris
PVZ.: tarkime pas jus SISTEMOS INIT-e jau yra aprašytos Dimensijos ir Rinkiniai:
titi_pagr.dim_01_pav=“Grupė“
titi_pagr.dim_01_pri=.T.
titi_pagr.dim_01_sar=“GS“
titi_pagr.dim_02_pav=“Sutartis“
titi_pagr.dim_02_sar=“KT“
titi_pagr.dim_03_pav=“Projektas“
titi_pagr.dim_03_sar=“PJ“
titi_pagr.rin_02_pav=“Projektas“
titi_pagr.rin_02_pri=.T.
titi_pagr.rin_02_sar=“PJ“
titi_pagr.rin_03_pav=“Partijos Nr.“
titi_pagr.rin_04_pav=“Biudžetas“
titi_pagr.rin_02_sar=“CS“
ir norite Dimensijų projektą sujungti su Rinkinių projektu, tada SISTEMOS INIT-e nurodote dar vieną eilutę:
titi_pagr.dim_03_rin=“02″
Dirbant su Rinkiniais, visada galima grįžti prie darbo su Objektais. Tam reikia Servisas -> Administravimas -> Registracija/Darbas su sistema : paspausti mygtuką ‘Perėjimas prie Objektų’.
P.S. padarius perėjimą prie Rinkinių, arba perėjimą prie Objektų, būtina išeiti ir vėl iš naujo įeiti į programą!
2. Jei perėjote prie Rinkinių ir kurioje nors koregavimo formoje norite nerodyti rinkinio reikšmių, reikia užprogramuoti tos formos INIT-ą:
thisform.rinkinys_ne
P.S. jei šioje formoje dar naudojate ir dimensijas, tada formos INIT-ą reikia užprogramuoti sekančiai:
thisform.rinkinys_ne
thisform.dimensija
3. Darbas su Rinkiniais: padaryta galimybė ne tik SISTEMOS INIT-e nurodyti ar Rinkinio laukas yra privalomas:
titi_pagr.rin_xx_pri=.T. && jei laukas neprivalomas įvesti, reikia nurodyti .F.
bet ir nurodyti kiekvienoje formoje, kurioje naudojami Rinkiniai. Tam reikia tos formos INIT-e užprogramuoti:
thisform.rin.rin_xx_pri=.T. && jei laukas neprivalomas įvesti, reikia nurodyti .F.
kur
xx rinkinio lauko numeris nuo 01 iki 15
4. Padaryta programa, kurios pagalba galima peržiūrėti jau esančio Rinkinio reikšmes arba sukurti naują Rinkinį:
RINKINIAI_OS_INFO(kodas,rez)
kur
kodas – Rinkinio kodas
rez – darbo rėžimas: „I“ – peržiūrėti nurodyto Rinkinio reikšmes
„P“ – peržiūrėti nurodyto ir bet kurio jau sukurto Rinkinio reikšmes, ir jas pasirinkti
„K“ – peržiūrėti nurodyto ir bet kurio jau sukurto Rinkinio reikšmes, ir jei nėra tokio Rinkinio sukurti naują, ir jį pasirinkti
5. Kortelės -> Rinkiniai: padaryta galimybė praplėsti bet kurį Rinkinio lauką iki 250 simbolių. Tam reikia Rinkinių sąraše užprogramuoti klavišą ir jį vieną kartą paleisti:
RINKINIAI_ALTER(Lauko_NR,Lauko_ilgis)
kur
Lauko_NR – Rinkinio lauko numeris nuo 1 iki 15
Lauko_ilgis – naujas Rinkinio lauko ilgis nuo 12 iki 250 simbolių
6. Pirkimai/Pardavimai -> Importas: importuojant Pirkimo/Pardavimo dokumentus bus suimportuota visa informacija, kuri bus importuojamame faile. Jei importo metu bus rastos klaidos, tos eilutės bus suimportuotos, bet jų požymis bus Klaidingas ir tuo pačiu viso dokumento požymis bus Klaidingas. Kol nebus ištaisytos visos dokumento klaidos, su juo nieko daugiau padaryti negalėsite. Klaidingą dokumentą arba to dokumento klaidingas eilutes bus galima išmesti.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I08_PART struktūra.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I13_PAMO struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
7. Pirkimai -> Importas: padaryta galimybė, jei importo metu yra randamos klaidos, kad tos eilutės nebūtų importuojamos (senas importo variantas). Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.SS_PARAM_KLAIDU_IMPORTAS_PO=.F.
8. Pardavimai -> Importas: padaryta galimybė, jei importo metu yra randamos klaidos, kad tos eilutės nebūtų importuojamos (senas importo variantas). Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.SS_PARAM_KLAIDU_IMPORTAS_RO=.F.
9. POS sistema -> POS aprašymas: naujas mygtukas „Kopijuoti“. Padaryta galimybė nukopijuoti jau įvestus Išorinių įrenginių aprašymus.
10. Pirkimai/Pardavimai -> Pirkimų/Pardavimų koregavimas -> Pirkimų/Pardavimų detalus koregavimas: padaryta galimybė pirkti ir parduoti prekes iš Nutolusio padalinio.
11. Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos: padaryta programa, kurios pagalba iš perkeltų Vidinių operacijų galima suformuoti Pardavimo operacijas. Prekės pardavimo kaina bus lygi jos savikainai. Programą reikia paleisti Vidinių operacijų sąraše CTRL+Q pagalba.
VDtoRO(kodas_ks,kodas_is)
kur
kodas_ks – kliento kodas (neprivalomas, nenurodžius paprašys įvesti)
kodas_is – padalinio kodas (neprivalomas, nenurodžius paprašys įvesti)
12. Registracija/Vartotojai -> Vartotojo koregavimas: padaryta galimybė, kad su GAMA programa galėtu dirbti tik DOMAIN (Active Directory) vartotojai. Tam reikia GAMA vartotojui nurodyti AD vartotojo (Active Directory) vardą, kuris susideda iš DOMAIN vardo\ DOMAIN vartotojo vardo.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės R05_USER struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
13. EU PVM mokėtojo tikrinimas EU PVM informacijos mainų sistemoje (VIES).
14. Įmonės rekvizitų bei teisinio statuso neatitikimo ataskaita. Palyginama informacija Rivile GAMA sistemoje su informacija įmonių registre.
15. Palaikoma atnaujinta Chilkat bibliotekos versija (9.5.0.88)
16. Padarytas paketas ataskaitų, kurių rezultatą galima automatiškai perkelti į DVS operacijas.
Susiformavus tokią ataskaitą ir išeksportavus į pasirinkto formato failą, susikuria DVS operacija, kurios rūšis „Ataskaitos“ ir prie jos prisegama nuoroda į suformuotą failą. Patys failai išsaugomi įmonės kataloge.
Tai ataskaitos:
„Pirkimo op.žurnalas – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001206)
„Pardavimo op.žurnalas – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001207)
„Atlyginimo žiniaraštis – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001208)
„Tabelis – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001209)
„Kasos knyga – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001210)
„Avanso apyskaita – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001211)
„Sąskaitų judėjimas – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001212)
„Bandomas balansas – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001213)
„Klientų būklė – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001214)
„IT apyvarta – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001215)
„IT inventorizacinis ap.- DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001216)
„Atsargų likučiai datai – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001217)
„Atsargų lik.pagal DK – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001218)
„Darbuotojų skolos – DVS operac.su NUORODA į failą formavimas“ (SYSTEM001219)
17. Personalo operacijų sąraše padaryta nauja ataskaita:
„Atostogų sąrašas pagal darbuotojus“ (SYSTEM001220).
18. Algos išmokėjimo operacijose išmokama ligos pašalpa gali būti išskiriama priskyrus objektą LIGA.
Tam atvejui GPM312 deklaracijos formavimui sukurta nauja ataskaita:
„Formos GPM312 formavimas (kai mokant išskiriama ligos pašalpa)“ (SYSTEM001221)
19. Papildyta ataskaita:
„Priskaitymų-atskaitymų detali ataskaita (Excel)“ (SYSTEM001102)
Pridėtas stulpelis „Sodra iš įmonės lėšų“.
Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

Kitos aktualijos

Nauji Rivile internetiniai produktai naujiems ir esamiems klientams

UAB „Rivilė“ internetinių produktų šeimą papildė Rivile MGAMA. Nuo šiol įmonė klientams siūlo naujus sprendimus debesijoje: Rivile MGAMA – internetinį portalą dirbti su pagrindine sistema Rivile GAMA, orientuotą į esamus ir naujus

Rinkoje – inovatyvi verslo valdymo ir apskaitos sistema „Rivile ERP“ debesijoje

Naujausias UAB „Rivilė“ produktas – „Rivile ERP“ – suteikia galimybę verslą valdyti ir apskaityti inovatyviai debesijoje. Nuo šiol įmonė siūlo du pagrindinius produktus: naują debesų produktą „Rivile ERP“ ir klientų infrastruktūroje diegiamą