RIVILE GAMA VERSIJA 118.0100+DI

2022-06-06
1. Servisas -> Administravimas -> Darbo vietos: padaryta galimybė vartotojui rezervuoti reikiamą darbo vietų skaičių.
Atitinkamai atsirado nauja lentelė R15_VREZ.
Ši lentelė gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).
Atitinkamai pasikeitė lentelės R03_I03 struktūra.
2. Parametrų sąrašas: naujas sisteminis parametras SS_KAINA – Kainos parinkimo funkcija.
Parametro reikšmėje bus galima nurodyti funkcijos (programos) vardą, kuri grąžintų norimą kainą parduodant arba perkant prekę/paslaugą. Savo funkcijoje galėsite naudoti šiuos kintamuosius:
wfor_kodas_ks – kliento kodas
wfor_kodas_ps – prekės/paslaugos kodas
wfor_kodas_is – padalinio kodas
wfor_kodas_os – objekto kodas/rinkinio ID
wfor_serija – serija
wfor_kodas_kt – sutarties kodas
wfor_kodas_k0 – sutarties priedo kodas
wfor_kodas_us – alternatyvus matavimo vienetas
wfor_kodas_vl – dokumento valiutos kodas
wfor_bazine_vl – bazinės valiutos kodas
wfor_kiekis – kiekis pagrindiniu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_kiekis_a – kiekis alternatyviu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_date – operacijos data
3. Parametrų sąrašas: naujas sisteminis parametras SS_NUOLAIDA – Nuolaidos parinkimo funkcija.
Pirmoje parametro reikšmėje bus galima nurodyti funkcijos (programos) vardą, kuri grąžintų norimą nuolaidos procentą parduodant arba perkant prekę/paslaugą. Savo funkcijoje galėsite naudoti šiuos kintamuosius:
wfor_kodas_ks – kliento kodas
wfor_kodas_ps – prekės/paslaugos kodas
wfor_kodas_is – padalinio kodas
wfor_kodas_kt – sutarties kodas
wfor_kodas_k0 – sutarties priedo kodas
wfor_kodas_us – alternatyvus matavimo vienetas
wfor_kiekis – kiekis pagrindiniu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_kiekis_a – kiekis alternatyviu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_date – operacijos data
Antroje parametro reikšmėje bus galima nurodyti funkcijos (programos) vardą, kuri grąžintų maksimaliai galimą nuolaidos procentą parduodant arba perkant prekę/paslaugą. Savo funkcijoje galėsite naudoti šiuos kintamuosius:
wfor_kodas_ps – prekės/paslaugos kodas
wfor_kodas_is – padalinio kodas
wfor_kodas_kt – sutarties kodas
wfor_kodas_k0 – sutarties priedo kodas
wfor_kodas_us – alternatyvus matavimo vienetas
4. Pirkimai/Pardavimai -> Pirkimų/Pardavimų koregavimas -> Lapas ‘Operacijos’ -> Mygtukas ‘Sudėtinė prekė/paslauga’: padaryta galimybė formuojant detalias pardavimo eilutes, neklausti kiekvienos eilutės išsaugojimo. Tam reikia Pirkimų/Pardavimų koregavimo lange užprogramuoti INIT-ą:
THISFORM.KOR.FORMUOTI_SUDETINI_AUTO=.T.
5. Pirkimai/Pardavimai -> Pirkimų/Pardavimų koregavimas: padaryta galimybė pakeitus dokumente Klientą, atjungti klausimą „Pasikeitė klientas.Performuosite mokėjimo terminus?“. Tam reikia Pirkimų/Pardavimų koregavimo lange užprogramuoti INIT-ą:
THISFORM.KOR.MOKEJIMO_TERMINAI=1 && jei norima palikti jau įvestus mokėjimo terminus
THISFORM.KOR.MOKEJIMO_TERMINAI=2 && jei norima automatiškai suformuoti naujus Kliento mokėjimo terminus
6. Alga -> Algos dokumentai -> Algos dokumentų koregavimas -> Vidurkiai: paspaudus mygtuką „Naujas“ ir automatiškai suformavus vidurkius už reikiamą mėnesių kiekį, automatiškai bus paskaičiuota ir Metinė premija. Yra galimybė šią funkciją išjungti. Tam reikia Algos dokumentų koregavimo lange užprogramuoti INIT-ą:
THISFORM.KOR.SKAICIUOTI_METINE_PREMIJA_AUTO=.F.
7. Alga -> Tabelis -> Tabelio koregavimas: padaryti galimybė išmesti norimus darbuotojus iš tabelio, juos pažymėjus laukelyje PŽ ir paspaudus dešinį pelytės klavišą ant mygtuko „Išvalyti“, bei pasirinkus „Išmesti pažymėtus“.
8. Statistika -> Imp./Eksp. operacijos -> Imp./Eksp. operacijos koregavimas: nauji laukai – 4 Logistikos kodai ir 4 Aprašymo laukai.
Atitinkamai pasikeitė lentelės B00_IMP struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
9. i.SAFT operacijos -> i.SAFT operacijos koregavimas: padaryta galimybė formuojant i.SATF, mokesčius formuoti pagal VMI PVM klasifikatorių. Tam reikia formos INIT-e nurodyti:
titi_pagr.SS_ISAF_FOR_PVM_KLASIFIKATORIUS=.T.
P.S. nurodžius šį parametrą ir esant daug Pirkimo/Pardavimo operacijų, gali labai pailgėti i.SAFT formavimo laikas!
10. Perkainavimo operacijos -> Kopijuoti: naujas laukas Zoną formuoti iš naujo padalinio kortelės. Pažymėjus šį lauką, naujoje Perkainavimo operacijoje Zonos laukas bus užpildytas iš Padalinio kortelės.
11. Suminės skolos -> Atsiskaitymo operacijų formavimas: naujas laukas Naudoti mokėjimo datą. Pažymėjus šį lauką, naujai suformuotų Atsiskaitymo operacijų data bus lygi Skolos mokėjimo datai.
12. Pataisytas netikslumas dėl xfrxhyperlink: ataskaitose aktyvavus internetinę nuorodą atidaroma naršyklė pagal nutylėjimą
13. Pridėta funkcija bar_kod_gen_qr_full leidžianti generuoti neriboto ilgio QR kodą
14. V_rest objekto pataisymai:
atsakymas OK yra intervale 200-299 (buvo tik 200)
pridėta papildoma savybė „ignore_cert“ – nereikalauti sertifikato bei ignoruoja SSL sertifikatų klaidas. Pagal nutylėjimą sertifikatai tikrinami.
pridėta papildoma „beforeSend“ – komanda leidžianti atlikti papildomus nustatymus prieš siuntimo komandą (SEND). Pavyzdžiui: loRest.beforeSend=“this.rest.setOption(2,13056)“
15. Padaryta funkcija RAP_SYST leidžianti atsieti ataskaitose naudojamus paveiksliukų kelius. Naudojamo paveiksliuko kelias ištrinamas, todėl spausdinant ataskaitą paveiksliukas yra ieškomas takelių prioriteto tvarka, pradedant nuo įmonės katalogo.
16. Padaryta funkcija EDI_EMAIL leidžianti siųsti el. laiškus pirkimuose ir pardavimuose naudojant WEB eksporto mechanizmą. Taip pridėta papildoma funkcija EDI_EMAIL_NEW suteikianti galimybę ataskaitoje, formuojant PDF dokumentą, nurodyti papildomus laiško parametrus – laiško turinį, papildomus prisegtus failus ir pan.
17. Papildyta funkcija F_MAIL_CHILKAT papildomu parametru – laiko limitas tarp laiškų siuntimo. Pagal Office365 reikalavimus, laiškai negali iškeliauti greičiau nei kas 2 sekundes (30 laiškų / minutę).
18. Padarytos naujos ataskaitos:
SYSTEM001230 – Forma 1-SD, v11 (Pranešimas apie priėmimą į darbą) XML. Formuojama algos dokumentuose.
SYSTEM001230 – Pranešimas apie draudimo pradžią XML (1-SD)- v11. Formuojama personalo operacijose.
SYSTEM001232 – Forma DA-01 K (ketvirtinė) nuo 2022 XML.
Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

Kitos aktualijos

Nauji Rivile internetiniai produktai naujiems ir esamiems klientams

UAB „Rivilė“ internetinių produktų šeimą papildė Rivile MGAMA. Nuo šiol įmonė klientams siūlo naujus sprendimus debesijoje: Rivile MGAMA – internetinį portalą dirbti su pagrindine sistema Rivile GAMA, orientuotą į esamus ir naujus

Rinkoje – inovatyvi verslo valdymo ir apskaitos sistema „Rivile ERP“ debesijoje

Naujausias UAB „Rivilė“ produktas – „Rivile ERP“ – suteikia galimybę verslą valdyti ir apskaityti inovatyviai debesijoje. Nuo šiol įmonė siūlo du pagrindinius produktus: naują debesų produktą „Rivile ERP“ ir klientų infrastruktūroje diegiamą