RIVILE GAMA VERSIJA 120.0000+DI

2023-07-20
1. Nauja Personalo versija v2: realizuota nauja personalo versija, kurioje iš esmės pakeistas atostogų skaičiavimo funkcionalumas.
Sąrašą „Atostogų likučiai“ pakeitė nekoreguojamas sąrašas „Atostogų detali informacija“.
Atostogų likučio koregavimas atliekamas Personalo operacijų pagalba.
„Atostogų formulės“ bei „Atostogų skaičius“ dienomis pakeitė „Atostogų lentelės“.
Versijos keitimo metu kiekvienai pagrindinei personalo priėmimo operacijai susigeneruoja „Versijos atnaujinimo“ personalo operacija. Šias reikia perkelti, tokiu principu užbaigiant versijos keitimo procesą. Kol versijos atnaujinimo operacija nebus perkelta, su šia konkrečia priėmimo operacija dirbti nebus galima (įvesti ar perkelti naujų operacijų). Atitinkamai pasikeitė lentelių K11_NORM, K12_ETP, K14_ASM, K16_OPH struktūra.
Atsirado naujos lentelės K13_ATKL, K80_ATLH, K81_ATLD.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2. Servisas -> Administravimas -> Registracija/Darbas su sistema: atsirado naujas mygtukas ‘Perėjimas prie Personalo v2’. Paspaudus šį mygtuką, bus galimybė pereiti prie naujos Personalo versijos v2.
3. Administravimas -> Parametrai: naujas parametras SS_PER_VERS – Personalo versija, kuriame bus nurodyta su kuria personalo versija yra dirbama.
4. Galimybė Rivile GAMA praplėsti internetiniu MGAMA sprendimu. MGAMA veikia tik nuo Rivile GAMA 120 versijos.
MGAMA – Galimybė internetinės naršyklės pagalba pasiekti tam tikras funkcijas: darbuotojai patys gali teikti atostogų prašymus, peržiūrėti atostogų likučius bei atostogų istoriją, tvirtinti priklausančius dokumentus: atostogų prašymus, pirkimo dokumentus, įmonės vidaus taisykles ir pan. MGAMA funkcionalumas palaipsniui bus plečiamas.
5. Būsenų sąrašas -> Būsenos koregavimas: nauji laukai naudoja programa. Bus galima nurodyti kokia programa gali dirbti su šia būsena GAMA, MGAMA, GAMA ir MGAMA.
MGAMA siųsti email. Bus galima pažymėti ar MGAMA programa privalo siųsti elektroninį laišką.
Šablonas. Bus galima nurodyti kokio formato elektroninis laiškas privalo būti išsiųstas.Atitinkamai pasikeitė lentelės L19_BUS struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

6. Būsenos patvirtinimai -> Būsenos patvirtinimo koregavimas:nauji laukai MGAMA email. Šiame lauke bus rodoma ar MGAMA privalo siųsti elektroninį ir tas laiškas jau išsiųstas.
Šablonas. Elektroninis laiško siuntimo formatas.
4 Aprašymo laukai, kuriuos naudos MGAMA programa. Atitinkamai pasikeitė lentelės L21_BUSP struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

7. Administravimas -> Vartotojų sąrašas -> Vartotojo sąrašo koregavimas: naujas laukas MGAMA vartotojas. Pažymėjus šį lauką, bus automatiškai sukurtas analogiškas MGAMA vartotojas. Atitinkamai pasikeitė lentelės R05_USER struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

8. POS sistema -> POS aprašymas -> POS aprašymo koregavimas:naujas laukas Išmanusis elektroninis kasos aparatas (i.EKA). Padarytas sujungimas su ASPA POS išmaniuoju elektroniniu kasos aparatu.
9. POS sistema -> POS pardavimo taškas -> Pinigų įdėjimas/išėmimas: padaryta galimybė, formuojant Mokėjimo operacijas, nurodyti ne tik Kliento kodą, bet ir POS operacijos kvito numerį, bei dokumentus kuriuos reikėtų sudengti perkeliant suformuotą Mokėjimo operaciją.
10. Mokėjimai -> Importas: importuojant Mokėjimo dokumentus bus suimportuota visa informacija, kuri bus importuojamame EIP faile. Jei importo metu bus rastos klaidos, tos eilutės bus suimportuotos, bet jų požymis bus Klaidingas. Kol nebus ištaisytos visos dokumento klaidos, su juo nieko daugiau padaryti negalėsite. Klaidingą dokumentą bus galima išmesti.
11. Mokėjimai -> Importas: padaryta galimybė, jei importo metu yra randamos klaidos, kad tos eilutės nebūtų importuojamos (senas importo variantas). Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.SS_PARAM_KLAIDU_IMPORTAS_OI=.F.
12. POS sistema -> POS aprašymas -> POS aprašymo koregavimas -> POS parametrų koregavimas: bus galima nurodyti ne tik Vartotoją, kuris gali dirbti su šiuo POS, bet ir Vartotojų grupę.
13. Padaryta galimybė nurodyti Log-ų rodymo laiką (sekundėmis). Pasibaigus nurodytam laikui, pati programa paspaus mygtuką, kuris yra nurodytas pagal nutylėjimą. Tam reikia Log-ų rodymo lange užprogramuoti INIT-ą : thisform.ATSAKYMO_LAUKIMO_LAIKAS=10
kur
10 – pranešimo rodymo laikas (sekundėmis)
Užprogramuodami galite naudoti ir sistemos pranešimų rodymo laiką. Tam reikia Log-ų rodymo lange užprogramuoti INIT-ą : thisform.ATSAKYMO_LAUKIMO_LAIKAS=titi_pagr.SS_PRANESIMO_ATSAKYMO_LAUKIMO_LAIKAS
14. Pirkimai -> Pirkimo operacijos: padaryta galimybė Kopijuoti/Keisti pažymėtą operacijų paketą.
15. Statistika -> Kodų keitimas: padarytas Klientų kodų apjungimas.
16. Mygtukas ‘Rūšiuoti (Shift+R)’ -> Informacijos rūšiavimas: nauji laukai Rūšiuoti didėjimo tvarka ir Rūšiuoti mažėjimo tvarka. Padaryta galimybė rūšiuoti nuskaitytą informaciją didėjimo arba mažėjimo tvarka.
17. Įmonės pasirinkimas: naujas informacinis laukas Pastabos.Atitinkamai pasikeitė lentelės S02_SYST struktūra.
18. Papildyta funkcija PS_KOD nauju parametru:
padaryta galimybė, suformuoti norimus pasirinkimui laukus. Tam reikia 6 funkcijos PS_KOD parametre nurodyti lauko tipą P ir 10 funkcijos PS_KOD parametre nurodyti jūsų suformuotą masyvą.
PVZ.
Dimension mano_pasirinimo_masyvas(3)
mano_pasirinimo_masyvas(1)=“Pirma reikšmė“
mano_pasirinimo_masyvas(2)=“Antra reikšmė“
mano_pasirinimo_masyvas(3)=“Trečia reikšmė“
mano_pasirinkta_reiksme=ps_kod(,“Pasirinkite reikiamą reikšmę“,,,,“P“,,,,@mano_pasirinimo_masyvas)
wait window iif(mano_pasirinkta_reiksme>0,mano_pasirinimo_masyvas(mano_pasirinkta_reiksme),“Reikšmės neparinkote“)
Fukcijos PS_KOD galimi parametrai:
PS_KOD(ss_tip,ss_lpav,ss_kod,ss_ilg,ss_ilgt,ss_ltip,ss_med_tik,ss_srit,ss_tarpas,ss_masyvas)
kur
ss_tip – sąrašo tipas
ss_lpav – lauko pavadinimas
ss_kod – kodas jau rodomas pasirinkimo lange
ss_ilg – lauko ilgis (pagal nutylėjimą 12)
ss_ilgt – lauko ilgis po kablelio jei laukas Numeric t.y. ss_ltip=“N“
ss_ltip – lauko tipas C,N,D,T,P-pasirinkimo laukas iš masyvo (pagal nutylėjimą „C“)
ss_med_tik – jei .t. medžio tipo sąrašuose netikrinti ar įvestas laukas detalus ar ne
ss_srit – norint kad tikrintu ar yra toks kodas sąraše, reikia nurodyti lentelės pirmus tris ženklus
ss_tarpas – jei .t., tarpo klavišas ne dirbs kaip pasirinkimo klavišas ir jį bus galima įvesti į tekstą.
ss_masyvas – jei lauko tipas P t.y. ss_ltip=“P“ , tada pasirinkimas iš suformuoto masyvo SS_MASYVAS(x)=“…“
19. Pakoreguota „Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį 2023m.“ (SYSTEM000754)
20. Papildyta „Forma DA-01 K (ketvirtinė) nuo 2023“ (SYSTEM001232) – pildomas laukas „Pajamos natūra“ (priskaitymai 910, 913, 915)
21. Pakoreguotos pelno ataskaitos (SYSTEM001115, SYSTEM001190, SYSTEM001191), kad sąskaitos būtų išdėstytos pagal sąskaitų plano „medį“
Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

Kitos aktualijos

Nauji Rivile internetiniai produktai naujiems ir esamiems klientams

UAB „Rivilė“ internetinių produktų šeimą papildė Rivile MGAMA. Nuo šiol įmonė klientams siūlo naujus sprendimus debesijoje: Rivile MGAMA – internetinį portalą dirbti su pagrindine sistema Rivile GAMA, orientuotą į esamus ir naujus

Rinkoje – inovatyvi verslo valdymo ir apskaitos sistema „Rivile ERP“ debesijoje

Naujausias UAB „Rivilė“ produktas – „Rivile ERP“ – suteikia galimybę verslą valdyti ir apskaityti inovatyviai debesijoje. Nuo šiol įmonė siūlo du pagrindinius produktus: naują debesų produktą „Rivile ERP“ ir klientų infrastruktūroje diegiamą