RIVILE GAMA VERSIJA 121.0100+DI

2024-03-13

1. Personalas : kuriant naują įmonę, visada bus sukuriama Personalo versija v2.

2. Personalas -> Personalo operacijos : atleidimo operacijos perkėlimo metu algos dokumento informaciniame lauke išsaugomas atostogų likutis atleidimo datai.

3. Personalas -> Etatai padaliniuose : sąraše pridėta tiesioginio vadovo reikšmės ir filtras.

4. Alga -> Algos dokumentai -> Algos dokumentų koregavimas : naujas laukas Periodo pradžia. Jei uždėtas požymis Koreguoti tabelį, Tabelis bus koreguojamas atsižvelgiant į Periodo pradžios ir pabaigos datą.
Atitinkamai pasikeitė lentelės A24_LIH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

5. Alga -> Algos dokumentai -> Algos dokumentų koregavimas : jei uždėtas požymis Koreguoti tabelį, nebus leidžiama išsaugoti dokumento jei tame periode jau sukurtas Algos dokumentas su požymiu Koreguoti tabelį. Kad tikrinimas nebūtų vykdomas, reikia Sistemos INIT-e užprogramuoti: 
titi_pagr.SS_PARAM_ALGA_TEST_PERIODAS_LI=.F.

6. Alga -> Algos dokumentai: naujas mygtukas „Vidurkio ir priskaitymų skaičiavimas“:. Padaryta galimybė naujiems pažymėtiems Algos dokumentams paskaičiuoti Vidurkius ir Pirskaitymus.

7. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Algos servisas -> Formuoti darbuotojų priskaitymus/atsiskaitymus : naujas laukas Grupė. Padaryta galimybė suformuoti naujus darbuotojo Priskaitymus/Atsiskaitymus, pagal nurodytą Darbuotojų grupę.

8. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Algos servisas -> Formuoti darbuotojų priskaitymus/atskaitymus : padaryta galimybė suformuoti naujus darbuotojo Atskaitymus, pagal nurodytą pagrindinį darbuotojo padalinį.

9. Alga -> Kalendorius -> Kalendoriaus koregavimas : atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Atitinkamai pasikeitė lentelės A09_KAL struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

10. Alga : papildytas Priskaitymų, Atskaitymų, Priskaitymų pasiūlymų ir Atskaitymų pasiūlymų sumų skaičiavimo funkcijos parametras [KA] kurią sumą grąžinti. Atsirado galimybė grąžinti Vidurkių sumą.
FPRI([PRISKAITYMO NUMERIS],[DATA_UZ_KURI],[TABELINIS NR.],[PADALINYS],[OBJEKTAS],[DATA_KURIAME],[PRISKAITYMO GRUPE],[KA]) – Priskaitymų suma
FPAS([PRISKAITYMO NUMERIS],[DATA_UZ_KURI],[TABELINIS NR.],[PADALINYS],[OBJEKTAS],[DATA_KURIAME],[PRISKAITYMO GRUPE],[KA]) – Priskaitymų pasiūlymų suma
FPASA([ATSKAITYMO NUMERIS],[DATA_UZ_KURI],[TABELINIS NR.],[PADALINYS],[OBJEKTAS],[DATA_KURIAME],ATSKAITYMO GRUPE],[KA]) – Atskaitymų pasiūlymų suma
FATS([ATSKAITYMO NUMERIS],[DATA_UZ_KURI],[TABELINIS NR.],[PADALINYS],[OBJEKTAS],[DATA_KURIAME],[ATSKAITYMO GRUPE],[KA]) – Atskaitymų suma
KA : 0 arba .F.- SUMA
1 – LAIKAS
2 – VIDURKIS

11. Alga : papildyta Priskaitymo nuo nurodyto atskaitymo skaičiavimo funkcija nauju parametru [KA], kuriame bus galima nurodyti kurią sumą grąžinti.
FSPR([ATSKAITYMO NUMERIS],[DATA_UŽ_KURI],[TABELINIS NR.],[PADALINYS],[OBJEKTAS],[DATA_KURIAME],[0 –NEDALINTI ATSKAITYMUS PAGAL OBJEKTUS],[KA])
KA : 0 arba .F.- SUMA
1 – LAIKAS
2 – VIDURKIS

12. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos koregavimas : atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I31_KLH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

13. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos koregavimas -> Operacija su kliento skola : atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I32_KLD struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

14. Gamyba -> Mygtukas „Operacijų koregavimas” -> Gamybos operacijų koregavimas : padarytas naujas Gamybos operacijų koregavimo Metodas „Gaminių kiekis”.

15. Naujas sisteminis parametras titi_pagr.SS_PARAM_VARTOTOJO_LOGAI . Padaryta galimybė kiekvienam GAMA vartotojui įmonės kataloge automatiškai sukurti atskirą logo katalogą …\LOGAI\LOGAI_vartotojas\ PVZ.: …\LOGAI\LOGAI_MASTER\ Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti:
titi_pagr.SS_PARAM_VARTOTOJO_LOGAI=.T.

16. Apie sistemą : naujas mygtukas „Prašymas gauti API raktą”. Padaryta galimybė automatiškai išsiųsti laišką apie norą gauti API raktą duomenų bazei. Jei dėl kažkokių priežasčių negalima iš programos išsiųsti laiško, yra galimybė suformuoti tekstinį TXT failą ir jį kitais būdais persiųsti į elektroninį paštą rivile@rivile.lt

17. Naujas v_riv_sp() specializuotas objektas leidžiantis komunikuoti su Rivile API v2 (užklausos tiesiogiai duomenų bazėje) ir naudoti išplėstinį funkcionalumą.

18. Padarytos naujos ataskaitos :
SYSTEM001257 – Prekių apyvarta įmonės mastu
SYSTEM001258 – Atsargų likučiai datai pagal tiekėjus su serija ir galiojimo data
SYSTEM001259 – Atsargų likučiai datai įmonės mastu
SYSTEM001260 – Atsargų senėjimo analizė pagal grupes ir prekes pagrindiniu matu
SYSTEM001261 – Suminė i.SAF registro informacija pagal klasifikatorius

Šią versiją galima pasiimti:
Atnaujinimas
Instaliacinės

Kitos aktualijos

Nauji Rivile internetiniai produktai naujiems ir esamiems klientams

UAB „Rivilė“ internetinių produktų šeimą papildė Rivile MGAMA. Nuo šiol įmonė klientams siūlo naujus sprendimus debesijoje: Rivile MGAMA – internetinį portalą dirbti su pagrindine sistema Rivile GAMA, orientuotą į esamus ir naujus

Rinkoje – inovatyvi verslo valdymo ir apskaitos sistema „Rivile ERP“ debesijoje

Naujausias UAB „Rivilė“ produktas – „Rivile ERP“ – suteikia galimybę verslą valdyti ir apskaityti inovatyviai debesijoje. Nuo šiol įmonė siūlo du pagrindinius produktus: naują debesų produktą „Rivile ERP“ ir klientų infrastruktūroje diegiamą

Rivile skaitmeniniai sprendimai taupo laiką ir lėšas

Verslo sėkmė reikšminga dalimi priklauso nuo procesų optimizavimo. Daugiau kaip trisdešimt metų verslo valdymo ir buhalterinės apskaitos sistemas kurianti UAB „Rivilė“ nuolat verslui siūlo naujų

Su Rivile EDI (EKO) – efektyvu ir paprasta

Efektyvu ir paprasta – taip dviem žodžiais galima apibūdinti Rivile EDI (EKO) sistemą. UAB „Rivilė“ specialistų sukurtas sprendimas leidžia sklandžiai, greitai ir patikimai keistis dokumentais