Versijų aprašymai

Rivile zalias laiskas

Užsiregistravę gauti naujienlaiškius vartotojai apie kiekvieną programų atnaujinimą bus informuoti el. paštu.

rivile zalia popierinio lektuvelio ikona

Jeigu nenorite gauti naujienų el. paštu, programų versijų pasikeitimus galite sekti šiame puslapyje.

2020-09-29

1. Importas: atsirado galimybė importuoti Būsenas.

2. Transportas -> Kelionės lapai -> Kelionės lapo koregavimas -> Darbai taške -> Darbo taške koregavimas: atsirado 3 aprašymo laukai.
Atitinkamai pasikeitė lentelės I80_DARB struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

3. Kortelės -> Bankų sąrašas -> Banko koregavimas: naujas laukas Netikrinti Banko operacijos ID. Padaryta galimybė atjungti Banko operacijos ID tikrinimą, suvedant arba importuojant to banko mokėjimo išrašus.
Atitinkamai pasikeitė lentelės N34_BANK struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

4. Pirkimai/Pardavimai/Vidinė apskaita -> Pardavimo/Pirkimo/Vidinių operacijų sąrašas ir Pardavimo/Pirkimo/Vidiniu koregavimas: padaryta funkcija MSCAN_INFO(), kurios pagalba iškviečiama forma parodanti MSCAN aplikacijosinformaciją. Formai iškviesti reikia užsiprogramuoti klavišą:
MSCAN_INFO(thisform)

5. Papildytas bei pataisytas el. laiškų siuntimo funkcionalumas:
Nauja siuntimo funkcijaf_mail_chilkatleidžianti siųsti per MS Exchange serverį su TLS saugumo reikalavimu.
Papildytos funkcijosf_mail_cdo, f_mail_winsock, kurios reaguoja į naujus sisteminius parametrusSS_SMTP_SERV, SS_SMTP_VART, SS_SERV_SAUG

6. Naujas parametras SS_RIV_API – “Rivile API (web service) raktas”. Skirtas API raktui saugoti, kuris naudojamas norint pasiekti išplėstinį funkcionalumą realizuotąRivile API v2 (REST web service)pagrindu.

7. Naujas v_rest objektas leidžiantis atlikti REST užklausas su klaidų apdorojimu.

8. Naujas v_riv_api specializuotas objektas leidžiantis komunikuoti su Rivile API v2 (REST web service) ir naudoti išplėstinį funkcionalumą. Šiam funkcionalumui naudojamas naujas parametrasSS_RIV_API – “Rivile API (web service) raktas”.

9. Pakeista ataskaita:
Parametrai (SYSTEM000080) – “Servisas”->”Administravimas” ->”Parametrai”.
Jeigu parametro reikšmėse įvestas slaptažodis nematomas (rodo ***), tai ir ataskaitoje jis bus atspausdintas ***.

10. Padarytos naujos ataskaitos:
PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos – anglų kalba – “Servisas”-> “Pardavimai”-> “Pardavimo koregavimas”.
Balanso forma – anglų kalba – “Servisas” –>”Didžioji knyga”-> “Balansas” (“v”- vartotojo programa).
Sutrumpinto balanso forma – anglų kalba – “Servisas” –>”Didžioji knyga”->”Balansas” (“v”- vartotojo programa).
Pelno (nuostolių) ataskaita – anglų kalba – “Servisas” –>”Didžioji knyga”-> “Pelno ataskaita” (“v”- vartotojo programa).
MSCAN operacijų analitika – “Servisas”-> “Pirkimai” , “Pardavimai”, “Vidinė apskaita”.

2020-09-10

1. Kortelės -> Klientai -> Kliento koregavimas: naujas laukas Pastabos.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N08_KLIJ struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2. Kaupikliai -> Kaupiklio operacijos: sukurta Būsenos patvirtinimo sistema.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I51_KPH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

3. Vartotojų funkcijų sąrašas (klavišas CTRL+Q) -> Vartotojo funkcijos koregavimas: naujas laukas Nevykdyti paspaudus klavišą. Pažymėjus šį lauką, funkcija bus vykdoma tik paspaudus dešinį pelytės klavišą ir ją pasirinkus meniu juostoje.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės L16_VKMD struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

4. Transporto važtaraščiai -> Transporto važtaraščio koregavimas: pailginti laukai
Siuntėjo pavadinimas iki 150 simbolių
Siuntėjo adresas iki 150 simbolių
Išrašymo vieta iki 150 simbolių
Pakrovimo vieta iki 150 simbolių
Išdavė iki 150 simbolių
Gavėjo pavadinimas iki 150 simbolių
Gavėjo adresas iki 150 simbolių
Iškrovimo adresas iki 150 simbolių
Gavo iki 150 simbolių
Vežėjo pavadinimas iki 150 simbolių
Vežėjo adresas iki 150 simbolių
Automobilio pavadinimas iki 60 simbolių
Vairuotojas iki 150 simbolių
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I30_TRAH struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

5. Personalas -> Personalo operacijos: sukurta nauja ataskaita Darbuotojų sąrašas datai.

2020-07-02

1. Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai -> Mokėjimo išrašo koregavimas: naujas laukas Banko operacijos ID. Jei mokėjimo išraše bus nurodytas Banko kodas ir Banko operacijos ID, tada bus tikrinama ar toks Banko operacijos ID jau egzistuoja, jei taip – operacijos nebus galima išsaugoti.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I53_ISR struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2. Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai -> Importas iš XML failo: importuojant iš XML failo, bus importuojama ir Banko operacijos (tranzakcijos) ID. Jei toks Banko operacijos (tranzakcijos) ID jau bus įvestas, antrą kartą jis nebus importuojamas.

3. Atsiskaitymai -> Įplaukos/Išmokos -> Kopijuoti: kopijuojant sąskaitos tipo valiutinius dokumentus bus galima parinkti naują valiutų kursą, pagal formuojamos operacijos datą. Tam SISTEMOS INIT-e reikia nurodyti: titi_pagr.SS_CICH_KOP_KURSAS_KOR=.T.

4. Pirkimai -> Pirkimo koregavimas -> Grąžinimai: darant Pirkimo grąžinimus, atsirado galimybė sąraše nurodyti Objektą.

5. Kortelės -> Automobilių sąrašas: padarytas Importas/Eksportas.

6. CRM -> CRM analizė: padarytas galimybė filtruoti pagal CRM operacijos Planuojamas ir Įvykdymo datas.

7. Padaryta nauja ataskaita: Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo-priėmimo aktas.

8. Kortelės -> Klientai -> Klientų koregavimas: padaryta galimybė, įvedant naują klientą, netestuoti norimo kliento įmonės kodo. Tam reikia Sistemos INIT-e titi_pagr.SS_NO_TEST_IMONES_KODAS priskirti reikiamą įmonės kodą. PVZ.: titi_pagr.SS_NO_TEST_IMONES_KODAS=”ND”

9. Padaryta BDAR (Bendras duomenų apsaugos reglamentas) sistema, kurią sudaro:
a) BDAR subjektų kategorijos
b) BDAR duomenų saugyklos
c) BDAR sutikimai
d) BDAR užklausos
e) BDAR saugumo pažeidimai
f) BDAR analizė

2020-04-28

1. Padaryta galimybė į bet kurio koregavimo lango Dokumentų sąrašą įkelti failą, nuorodą į failą arba nuorodą į katalogą, tik paspaudus dešinį pelytės klavišą ant mygtuko Dokumentai.

2. Alga -> Tabelis -> Tabelio koregavimas -> Mygtukai ‘Papildyti iš algos dokumentų visiems’ ir ‘Papildyti iš algos dokumentų”: padaryta galimybė nurodyti kokie tabelio laukai bus užpildomi reikšmėmis iš Algos dokumentų. Tam reikia Tabelio koregavimo lange užprogramuoti INIT-ą: thisform.kor.papildyti_is_dokumentu=’DKP’, kur “DKP” – užpildomi tabelio laukai. Pagal nutylėjimą thisform.kor.papildyti_is_dokumentu=’D’

3. POS sistema -> POS pardavimo taškas: padarytas sujungimas su ASPA pinigų priėmimo/išdavimo mašina. Tam reikia POS aprašymas -> POS aprašymo koregavimas -> POS informacija pažymėti lauką ‘Pajungtas pinigų aparatas’.

4. Greita paieška (GRPAJ): papildyta galimybe taikyti funkcionalumą DVS rūšių sąrašui, CRM užduočių sąrašui, CRM projektų sąrašui.
Taip pat atsirado galimybė užprogramuoti ir prijungti bet kokį sąrašą suformuojant SQL select sakinį.

5. Padarytos naujos ataskaitos:
Forma DA-01K (ketvirtine) nuo 2020 XML
Išankstinio apmokėjimo sąskaita
Komercinis pasiūlymas.

6. Pakoreguota ataskaita: Forma FR0564 v4(Prekių tiekimo į kitas valstybes ataskaita) XML – buvo Forma FR0564 v3(Prekių tiekimo į kitas valstybes ataskaita) XML.

2020-02-13

1. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Perkėlimas į DK: padaryta galimybė į DK operacijas neperkelti darbuotojo Tabelinio numerio, vardo, pavardės. Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti: titi_pagr.SS_PARAM_ALGA_DK_TBNE=.t.

2. Servisas -> i.SAF-T operacijos -> i.SAF-T operacijos koregavimas: padaryti pakeitimai i.SAFT XML duomenų formavime.

3. Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai -> Mokėjimų išrašų koregavimas: naujas laukas Banko sąskaita. Atliekant Importą iš XML failo, jei pagal importuojamą banko sąskaitą nebus surastas kliento kodas iš Klientų sąrašo, tada bus bandoma surasti klientą pagal Banko sąskaitą iš jau įvestų mokėjimo išrašų.

Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I53_ISR struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

4. Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai -> Mokėjimų išrašų koregavimas: nauji laukai Sudengimo Padalinys, Sudengimo Objektas, Sudengimo Centras, Sudengimo Menedžeris. Įvedus bet kurį iš šių laukų ir atliekant Išrašo operacijos perkėlimą, bus sudengiami tiktai tie dokumentai, kurie turi nurodytas laukų reikšmes.

Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I53_ISR struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

5. DVS -> DVS operacijos: nuo 10 iki 12 simbolių pailgintas lentelės K42_OD laukas K42_KODAS_RD

Ryšium su tuo pasikeitė lentelės K42_OD struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2020-02-06

1. Alga -> Algos dokumentai: padaryta Būsenos patvirtinimo sistema.

Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A24_LIH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2. Personalas -> Personalo operacijos: padaryta Būsenos patvirtinimo sistema.

Ryšium su tuo pasikeitė lentelės K16_OPH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

3. Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai -> Importas iš XML failo: padaryta galimybė importuoti mokėjimo išrašus pagal Mokėjimo įmokos kodą. Tam reikia faile SEPA_IMOKOS_TIPAI.TXT įvesti eilutę, kurioje reikia nurodyti:

70440*PMNT*ICDT*BOOK*6104*MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS*1001
kur
70440 – banko kodas GAMA programoje
PMNT – DOMAIN kodas
ICDT – FAMILY kodas
BOOK – SUBFAMILY kodas
6104 – GAMA buhalterinė sąskaita
MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS – konstanta
1001 – mokėjimo įmokos kodas

4. POS sistema -> POS pardavimo taškas -> F9-ataskaitos: padaryta galimybė nurodyti vartotojo lygį (pagal nutylėjimą 9), kuris gali įeiti ir atlikti POS ataskaitas. Tam reikia SISTEMOS INIT-e užprogramuoti: titi_pagr.SS_POS_Z_LYGIS=9

5. Padaryta Dokumentų valdymo sistema (DVS), kurią sudaro:

a) DVS operacijos
b) DVS rūšys
c) DVS analizė

6. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti DVS operacijas:

dvs_operacijos_numeris=DVS_for(cf_kodas_rd,cf_data,cf_pav,cf_kodas_ks,cf_kodas_ms,cf_kodas_is,cf_kodas_tb,cf_kodas_4a,cf_pastabos,cf_file,cf_file_nuoroda,cf_rysys_modulis,cf_rysys_operacija,cf_kodas_ls_1,cf_kodas_ls_2,cf_kodas_ls_3,cf_kodas_ls_4,cf_aprasymas1,cf_aprasymas2,cf_aprasymas3,cf_aprasymas4,cf_tevas,cf_dok_nr,cf_dok_reg,cf_arch_nr,cf_dok_data,cf_kodas_rs)

kur

dvs_operacijos_numeris – jei programa sėkmingai suformuoja DVS operaciją, grąžina suformuotos DVS operacijos numerį
cf_kodas_rd – DVS rūšies kodas (privalomas)
cf_data – operacijos data (neprivaloma; pagal nutylėjimą sistemos data)
cf_pav – operacijos pavadinimas (neprivalomas)
cf_kodas_ks – kliento kodas (neprivalomas)
cf_kodas_ms – menedžerio kodas (neprivalomas)
cf_kodas_is – padalinio kodas (neprivalomas)
cf_kodas_tb – tabelinis numeris (neprivalomas)
cf_kodas_4a – personalo kodas (neprivalomas)
cf_pastabos – pastabos (neprivalomas)
cf_file – PDF, DOC, XLS ar kitas failas, kurį norite įkelti prie DVS operacijos (neprivalomas)
cf_file_nuoroda – jei norite įkelti ne patį PDF, DOC, XLS ar kitą failą, o jo nuorodą, tada reikia nurodyti 1 (neprivalomas, pagal nutylėjimą 0 t.y. bus įkeliamas failas)
cf_rysys_modulis – jei norite suformuoti informacijos ryšį su suformuotą DVS operacija, reikia nurodyti reikiamą modulį (neprivalomas, privalomas jei nurodomas cf_rysys_operacija)
cf_rysys_operacija – jei norite suformuoti informacijos ryšį su suformuotą DVS operacija, reikia nurodyti reikiamą operacijos numerį (neprivalomas, privalomas jei nurodomas cf_rysys_modulis)
cf_kodas_ls_1 – logistikos kodas 1 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_2 – logistikos kodas 2 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_3 – logistikos kodas 3 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_4 – logistikos kodas 4 (neprivalomas)
cf_aprasymas1 – aprašymas 1 (neprivalomas)
cf_aprasymas2 – aprašymas 2(neprivalomas)
cf_aprasymas3 – aprašymas 3 (neprivalomas)
cf_aprasymas4 – aprašymas 4 (neprivalomas)
cf_tevas – tėvinės DVS operacijos numeris (neprivalomas)
cf_dok_nr – dokumento numeris (neprivalomas)
cf_dok_reg – registracijos numeris (neprivalomas)
cf_arch_nr – archyvo numeris (neprivalomas)
cf_dok_data – dokumento data (neprivaloma; pagal nutylėjimą sistemos data)
cf_kodas_rs – vartotojas (neprivalomas)

7. Padaryta programa, kurios pagalba galima automatiškai iš Microsoft Outlook pašto programos suformuoti DVS operacijas ir prikabinti PDF, DOC, XLS failus.

DVS_for_Outlook(fs_kodas_rd,fs_arcyvo_katalogas,fs_gavimo_email,fs_gavimo_katalogas,fs_laukimas,fs_fklientas,fs_fpastabos)

kur

fs_kodas_rd – DVS rūšies kodas (privalomas)
fs_arcyvo_katalogas – failų katalogas į kurį bus patalpinti gauti PDF, DOC, XLS failai (privalomas)
fs_gavimo_email – laiškų gavimo pašto adresas (privalomas)
fs_gavimo_katalogas – laiškų katalogas (privalomas)
fs_laukimas – laiškų nuskaitymo laiko intervalas (neprivalomas, pagal nutylėjimą 3 sekundės)
fs_kodas_ks – kliento kodas (neprivalomas)
fs_pastabos – pastabos (neprivalomas)

8. Padarytos ataskaitos, kurias vykdant, galima suformuoti DVS operaciją ir prie jos prisegti suformuotą failą (PDF, XLS ar kito formato):

Bandomas balansas – su DVS operacijos formavimu (SYSTEM001131)
Balanso forma – su DVS operacijos formavimu (SYSTEM001132)
Pelno (nuostolių) ataskaita – su DVS operacijos formavimu (SYSTEM001133)

9. Padaryta programa, kurios pagalba galima automatiškai sukurti arba išmesti sandėlio operacijas.

SYS_SVS_FOR_OP(modul_,op_nr_,rez_)

kur

modul_ – programos modulis, iš kurio paleidžiama programa (“PO”-pirkimai; “RO”-pardavimai; “VD”-vidiniai; “IN”-atsargos; “KA”-gamyba)
op_nr_ – operacijos numeris, iš kurio paleidžiama programa
rez_ – “F” – formuoti operacija (pagal nutylėjimą), “I” -išmesti operaciją

10. Pakoreguotos sąskaitų faktūrų formos. Pakeista prekės pavadinimo parinkimo logika. Jeigu detalioje eilutėje rodomas pavadinimas sutampa su prekės kortelėje įvestu pavadinimu, tik yra trumpesnis, tai spausdinime imamas pavadinimas iš prekės kortelės.
Jeigu detalioje eilutėje pavadinimo lauke bent kažkas pakeista, tai spausdinama, kaip ir anksčiau, detalioje eilutėje esanti reikšmė.
Lygiai taip pat su paslaugų ir kodų pavadinimais.

11. Pakoreguota ataskaita: “Forma FR0564 v3(Prekių tiekimo į kitas valstybes ataskaita) XML” (SYSTEM000931) – pakeistas identifikacinis numeris.

2019-12-16

Naudotojams skirtas platesnis patobulinimų aprašymas pateikiamas internetiniame gide skiltyje „Aktualijos“: https://gidas.rivile.lt/aktualijos.

1. POS sistema -> POS pardavimo taškas: padaryta galimybė atjungti stalčiaus atidarymą prieš pradedant spausdinti kvitą. Stalčiaus atidarymą atliks fiskalinis blokas, jei jame tokia funkcija yra palaikoma. Tam reikia POS pardavimo taške užprogramuoti INIT-ą: thisform.atidaryti_stalciu=.f.
P.S. Dirbant su ASPA fiskaliniu bloku, ši funkciją bus įjungta automatiškai! Norint ją atjungti, reikia POS pardavimo taško INIT-e užprogramuoti: thisform.atidaryti_stalciu=.t.

2. Kortelės -> Sąskaitų ryšys -> Sąskaitų ryšio koregavimas -> Alga: nauji laukai – Sodros Kintamojo tipas. Padaryta galimybė nurodyti Sodros (iš įmonės lėšų) procentus naudojant Sistemos arba Žmogaus kintamuosius, t.y. padaryta galimybė turėti procentų reikšmes kiekviename mėnesyje pagal kiekvieną žmogų skirtingas.

3. Vidinė apskaita -> Perkėlimas: pataisyti netikslumai papildomų išlaidų išskaidyme.

4. Personalo operacijų sąrašas -> Spausdinti: padarytos naujos ataskaitos “(Word) Darbo sutartis nuo 2017.07.01” ir “(Word) Darbo sutartis nuo 2017.07.01 su prisegta nuoroda”.

5. Didžioji knyga -> Sąskaitų judėjimo ataskaitos -> Spausdinti: padaryta nauja ataskaita (užsidėjus “v” vartotojo programa) “(Excel) Įvestų operacijų kiekis”.

6. Didžioji knyga -> Sąskaitų judėjimo ataskaitos -> Spausdinti: padaryta nauja ataskaita “Avanso apyskaita pagal asmenis”.

2019-11-14

1. Kortelės -> Prekės/Paslaugos -> Prekės/Paslaugos koregavimas -> Gaminio komplektavimo koregavimas: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N26_KOMP struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

2. Kortelės -> Vietovės -> Vietovės koregavimas: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N09_VIET struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

3. Kortelės -> Klientai -> Kliento koregavimas -> Puslapis Pirkėjų/Tiekėjų inf.: atsirado nauji laukai PVM įtraukti į skolą pirkėjui ir PVM įtraukti į skolą tiekėjui.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N08_KLIJ struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

4. Kortelės -> Padaliniai -> Padalinio koregavimas: atsirado nauji laukai – Vadovas, Telefonas, Faksas, papildomi trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.

5. Krovinių pervežimas -> Kroviniai -> Krovinio koregavimas -> Puslapis Važtaraštis: atsirado naujas laukas PVM įtraukti į skolą.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I86_KROV struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

6. Krovinių pervežimas -> Pervežimai -> Pervežimo koregavimas -> Puslapis Važtaraštis: atsirado naujas laukas PVM įtraukti į skolą.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I87_VEZI struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

7. Gamyba -> Gamybos operacijos -> Gamybos operacijos koregavimas -> Puslapis Logistika: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I15_KALH struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

8. Gamyba -> Gamybos operacijos -> Gamybos operacijos koregavimas -> Detalus gamybos operacijos koregavimas: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I15_KALD struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

9. i.SAF S/F registras: padarytos 2 naujos ataskaitos
i.SAF registro informacija pagal klasifikatorius
i.SAF registro informacija – tik neužpildytas klasifikatorius

10. Mokėjimo išrašai -> Importas iš XML failo: padaryti pakeitimai, jei klientas atsiskaito pagal DK sąskaitas. Tokiu atveju Mokėjimo išrašo Rūšis bus Sąskaitos.

11. Naujas sistemos parametras titi_pagr.SS_FORMULES_VYKDYMAS_ERROR: SISTEMOS INIT-e nurodžius titi_pagr.SS_FORMULES_VYKDYMAS_ERROR=.t. ir įvairiose programos vietose vykdant formules, bus išduodamas standartinis Visual FoxPro klaidos kodas. Šį parametrą patartina naudoti, kada yra testuojamos naujai padarytos formulės.

2019-10-21

1. POS sistema -> POS aprašymo koregavimas -> POS parametrų koregavimas: padarytas Pinigų įdėjimo/išėmimo tipas “Kreditu”, dirbant su “ASPA” fiskaliniu bloku.

2. Pakoreguota ataskaita: SYSTEM000143 – “Pardavimo operacijų žurnalas pagal dokumentus”

3. Pakoreguota ataskaita: SYSTEM000111 – “Pirkimo operacijų žurnalas pagal dokumentus”

4. Alga -> Algos išmokėjimo analizė: padaryta ataskaita GPM312 formavimui “Formos GPM312 formavimas (NUO 2019)”

5. Alga -> Algos išmokėjimo analizė: padaryta ataskaita GPM312 formavimui už 2018 metais paskaičiuotas ir 2019 metais išmokėtas sumas “Formos GPM312 formavimas (NUO 2019 už 2018)”

6. Atsiskaitymai -> Išmokos: padaryta ataskaita “GPM312 duomenų formavimas – B klasės pajamos -(NUO 2019)”

2019-10-03

1. Gamybos operacijos -> Gamybos operacijos koregavimas -> Komponentės: padaryta galimybė “Gamybos operacijoje” formuoti eilutes su nuliniu kiekiu. Tam “SISTEMOS INIT-e” reikia nurodyti “titi_pagr.SS_KA_FORMUOTI_NULINES_KOMPONENTES=.t.”

2. Servisas -> i.SAF-T operacijos -> i.SAF-T operacijos koregavimas: ryšium su pakeitimais atliktais VMI importuojant i.SAFT XML duomenis, padaryti atitinkami pakeitimai i.SAFT XML failo formavime.

3. Padarytos naujos programos spalvų gamos:
“F2.1” – šviesi spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
“F3.1” – tamsus naktinis rėžimas ir mygtukai su rėmeliais

4. Padarytas sisteminis pakeitimas procedūrų, funkcijų ar trigerių atnaujinime: jei randamas failiukas VfoxPro funkcijos File() pagalba, vardu usr_sql_{SYB/MS}_{procedūros/funkcijos/trigerio vardas}.txt, kur
{SYB/MS} – Sybase duomenų bazė – SYB, Microsofto SQL bazė – MS
{procedūros/funkcijos/trigerio vardas} – nurodomas procedūros arba funkcijos arba trigerio vardas.
Tai to failiuko turinys yra užkeičiamas vietoje sisteminio procedūros, funkcijos ar trigerio turinio.

Tarkime reikia užkelti savo gama_bak procedūros versiją vietoje sisteminės:
Sybase bazei reiktų sukurti failiuką:
usr_sql_SYB_gama_bak.txt su turiniu:

create PROCEDURE “dbo”.”Gama_Bak”(@destination varchar(250))
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON
BACKUP DATABASE TO @destination
END

Microsoft SQL bazei reiktų sukurti failiuką:
usr_sql_MS_gama_bak.txt su turiniu:

Create PROCEDURE [dbo].[Gama_bak] @db varchar(128),@destination varchar(250) AS
begin
SET NOCOUNT ON
BACKUP DATABASE @db TO DISK = @destination WITH checksum, COMPRESSION
end

2019-09-18

1. Įmonės pasirinkimas: atsirado naujas mygtukas “Kopijuoti duomenis”. Padaryta galimybė nukopijuoti duomenų bazę ir programinę įrangą. Tam reikia Įmonių pasirinkimo koregavimo lange užpildyti reikiamą informaciją.
Ryšium su tuo pasikeitė Visual FoxPro lentelės S02_SYST struktūra.

2. Padaryta galimybė paleisti automatinį duomenų kopijavimą per Microsoft Windows užduočių tvarkyklę (Scheduled Tasks).
RIV_GAMA.EXE reikia paleisti nurodžius sekančius parametrus:
RIV_GAMA.EXE .F. .F. 1 MASTER 1234 XXBAK

P.S. kur
.F. – konstantos
1 – konstanta
ART – vartotojo vardas
1234 – vartotojo slaptažodis
XXBAK – darbo rėžimas

2019-08-29

1. Padaryta nauja programos spalvų gama. Norint sugrįžti prie senos spalvų gamos, reikia CONFIG.FPW faile įvesti eilutę:
programos_fonas=”F1″   – sena spalvų gama ir mygtukai be rėmelių
arba
programos_fonas=”F1.1″ – sena spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
arba
programos_fonas=”F2″   – nauja spalvų gama (šviesus dieninis rėžimas)
arba
programos_fonas=”F3″   – nauja spalvų gama (tamsus naktinis rėžimas)

arba SISTEMOS INIT-e nurodyti:
titi_pagr.ss_fonas_for(“F1”)   – sena spalvų gama ir mygtukai be rėmelių
arba
titi_pagr.ss_fonas_for(“F1.1”) – sena spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
arba
titi_pagr.ss_fonas_for(“F2”)   – nauja spalvų gama (šviesus dieninis rėžimas)
arba
titi_pagr.ss_fonas_for(“F3”)   – nauja spalvų gama (tamsus naktinis rėžimas)

2. Padaryta galimybė išsaugoti lango padėti ir dydį. Tam reikia, norimame lange, ant pagalbos mygtuko paspausti dešinį pelytės klavišą ir pasirinkti “Išsaugoti lango padėtį ir dydį”.

3. Servisas -> Administravimas -> Dokumentų skaitliukai:  padaryta galimybė nurodyti Tabelinių numerių skaitliuką.

4. Kortelės -> Objektų sąrašas -> Objekto koregavimas: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N06_OBJ struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją / naudoja trigerius.

5. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo koregavimas: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A06_TAB struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją / naudoja trigerius.

6. Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto sąrašas -> Ilgalaikio turto sąrašo koregavimas: atsirado du papildomi laukai – formulė skaičiuojant nusidėvėjimą ir formulė skaičiuojant nusidėvėjimą pagal VAS. Jų paskirtis praplėsti nusidėvėjimo skaičiavimą nestandartiniais metodais, kurie gali būti vykdomi pagal nurodytas formules.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N39_PPK struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją / naudoja trigerius.

7. Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos -> Ilgalaikio turto operacijos koregavimas: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I25_PPH struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją / naudoja trigerius.

8. Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos -> Ilgalaikio turto operacijos koregavimas -> Operacija su ilgalaikiu turtu: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I26_PPD struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją / naudoja trigerius.

9. Pirkimai/Pardavimai -> Pirkimų/Pardavimų koregavimas -> Detalus Pirkimų/Pardavimų koregavimas: naujas laukas PVM įtraukti į skolą. Pažymėjus šį lauką, nepriklausomai dokumentas valiutinis ar ne, PVM bus įtraukiamas į skolą.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I07_PARD struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją / naudoja trigerius.

10. Pirkimai/Pardavimai -> Pirkimų/Pardavimų koregavimas : naujas laukas Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą. Pažymėjus šį lauką, automatiškai ta reikšme bus užpildomas Detalaus Pirkimo/Pardavimo koregavimo laukas PVM įtraukti į skolą, kurį detalioje eilutėje galėsite pasikeisti.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I06_PARH struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją / naudoja trigerius.

11. Pirkimai/Pardavimai -> Pirkimų/Pardavimų koregavimas: Nebeliko lauko PVM traukti į skolą, jei dokumentas yra valiutinis.
Prašome atkreipti visų dėmesį, jei šį lauką eksportuodavote ar importuodavote!

12. Pagalba: atsirado nauja internetinė pagalbos sistema Gidas (pagal nutylėjimą). Norint, kad pagal nutylėjimą būtų lokali pagalbos sistema Žinynas, reikia Sistemos INIT-e nurodyti: titi_pagr.SS_HELP_NUT=2

13. Servisas -> i.SAF-T operacijos -> i.SAF-T operacijos koregavimas: ryšium su pakeitimais atliktais VMI importuojant i.SAFT XML duomenis, padaryti atitinkami pakeitimai i.SAFT XML failo formavime.

14. Padarytos naujos ataskaita: Forma DA-01 K (ketvirtinė) nuo 2019 XML.

15. Padarytos naujos ataskaita: PVM Sąskaita-Faktūra be nuolaidos (atv. apmok.)

16. Pakoreguota ataskaita SYSTEM001047. Dabar ją bus galima atspausdinti tik kai visose eilutėse nuimtas požymis PVM įtraukti į skolą.

2019-06-27

 1. Atsargos -> Atsargų operacijos : padarytas naujas mygtukas “Kopijavimas”.
 1. POS sistema -> POS pardavimo taškas : padaryta galimybė, pardavus prekę arba paslaugą, atjungti maksimalios nuolaidos testavimą. Tai negalios, jei nuolaida suteikiama klavišų F6 arba F7 pagalba, arba yra panaudojama lojalumo nuolaida.

Tam POS pardavimo taško INIT-e reikia nurodyti THISFORM.NO_TEST_NUOLAIDA_MAX=.T.

 1. POS sistema -> POS pardavimo taškas : padaryta galimybė, dirbant su ASHBURN bankiniu atsiskaitymu, spausdinti vieną bankinį kvitą.

Tam POS pardavimo taško INIT-e reikia nurodyti THISFORM.BANKINIS_VIENAS_KVITAS=.T.

 1. POS sistema -> POS pardavimo taškas : padarytas naujas pardavimo grąžinimo kvitas dirbant su RASO fiskaliniu bloku, jei fiskalinio bloko versija yra 30 arba aukštesnė.
 1. Padaryta galimybė į bet kurį koregavimo langą įkelti norimą dokumentų sąrašą (PDF,DOC,XLS,TXT ir t.t.) ar norimą paveikslėlių sąrašą (JPG,BMP ir t.t.). Tam formos koregavimo lange reikia užprogramuoti INIT-ą  thisform.dokumentai=.t.

Atidarius koregavimo langą, formos viršutiniame kampe atsiras mygtukas Dokumentai.
Ryšium su tuo atsirado nauja lentelė K00_DOKF. Ši lentelė gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).

 1. Padaryta funkcija  F_PDF_DOKS(failas,modulis,raktas1,raktas2,raktas3,raktas4,raktas5,tipas,aprasymas), kurios pagalba į norimą dokumentą ar normatyvą galima įdėta reikiamą jums dokumentą, kuris atsiras to dokumento ar normatyvo sąraše.

Funkcijos parametrai:
failas  – pilnas norimo įkelti failo pavadinimas;
modulis – modulis į kurį norite įkelti failą;
raktas1 – įrašo adresas modulyje;
raktas2 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro dvi dalys;
raktas3 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro trys dalys;
raktas4 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro keturios dalys;
raktas5 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro penkios dalys;
tipas   – 1 failas; 2 nuorododą į faila; 3 nuorodą į katalogą;
aprasymas – aprašymas.

 1. Padaryta funkcija  F_PDF_FILES(modulis,raktas,failas,kuris), kurios pagalba galima gauti dokumentą iš įvesto operacijos dokumentų sąrašo.

Funkcija grąžina failo vardą.
Funkcijos parametrai:
modulis – modulis ;
raktas – įrašo adresas modulyje;
failas – failo vardas (neprivalomas). Nenurodžius bus suformuotas ir grąžintas laikinas failo vardas.
kuris  – kurį failą iš Operacijos sąrašo grąžinti. Galima nurodyti skaičių, kuris failas 1 arba 2 arba 3 arba t.t., arba galima nurodyti Dokumento operacijos numerį.

 1. Padaryta funkcija  F_PDF_DOKS_DEL(modulis,raktas1,raktas2,raktas3,raktas4,raktas5,kuris), kurios pagalba galima išvalyti dokumentą iš įvesto operacijos dokumentų sąrašo.

Funkcijos parametrai:
modulis – modulis ;
raktas1 – įrašo adresas modulyje;
raktas2 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro dvi dalys;
raktas3 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro trys dalys;
raktas4 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro keturios dalys;
raktas5 – įrašo adresas modulyje, jei raktą sudaro penkios dalys;
kuris  – kurį failą iš Operacijos sąrašo išvalyti. Galima nurodyti skaičių, kuris failas 1 arba 2 arba 3 arba t.t., arba galima nurodyti Dokumento operacijos numerį. Jei parametras bus neužpildytas, bus išvalyti visi operacijos dokumentai.

 1. Pirkimai/Pardavimai/CRM operacijos/Sutartys/Prekės/Paslaugos -> Importas : padaryta galimybė suimportuoti įvairių dokumentų sąrašą (PDF, DOC, XlS ir t.t.)

Tam EIP faile būtina nurodyti:
                           
                            failo_vardas,importo_tipas,pavadinimas;
                           
kur
failo_vardas  – pilnas importuojamo failo vardas
importo_tipas – 1 failas; 2 nuoroda į failą; 3 nuoroda į katalogą
pavadinimas   – pavadinimas

PVZ.:
                           
                            C:\DOK\mano_sutartis.pdf,1,Sutartis;
                            C:\DOK\mano_saskaita.pdf,1,Sąskaita;
                            C:\DOK\mano_mokėjimo_pavedimas.jpg,2,Mokėjimo pavedimo kopija;
                           

 1. Ataskaitų spausdinimas : pataisytas XFRX tipo ataskaitų peržiūros netikslumas, kuomet būdavo nukerpami ataskaitos kraštai dėl didelės raiškos ekranų ar Windows “Display scaling” nustatymo kai būdavo parinka 125% ar didesnis didinimas.

Jeigu reiktų išjungti naują pataisymą, galima Sistemos INIT-e nurodyti  titi_pagr.ss_param_xfrx_dpi_scaling = .F.

 1. Būsenos -> Būsenų sąrašas -> Būsenos koregavimas : naujas laukas “Registruoti patvirtinimus”. Pažymėjus šį lauką Būsenos patvirtinimo arba atšaukimo metu bus registruojama kada ir kas atliko operacijos patvirtinimą arba atšaukimą. Be to bus galima nurodyti ar operacijos būseną užteka patvirtinti/atšaukti vienam vartotojui, ar tai privalo atlikti visi.

Ryšium su tuo atsirado nauja lentelė L21_BUSP. Ši lentelė gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).

Ryšium su tuo pasikeitė lentelės L19_BUS struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

 1. Būsenos -> Būsenų sąrašas -> Būsenos koregavimas : naujas laukas “Reikalinga atšaukimo priežastis”. Atšaukiant būseną bus galima nurodyti būsenos atšaukimo priežastį.

Ryšium su tuo pasikeitė lentelės L19_BUS struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

 1. Būsenos : tam kad pamatyti kas ir kada patvirtino arba atšaukė operacijos būseną, reikia operacijų sąraše, būsenos laukelyje paspausti “Enter” arba du kartus paspausti pelytės klavišą. Tam, kad norimas vartotojas to nematytu, reikia operacijos formos sąraše užprogramuoti INIT-ą thisform.busenos_patvirtinimo_sarasas=.f.
 1. Kortelės -> Pranešimai : padaryta Pranešimų Būsenos patvirtinimo sistema.

                            Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N48_MESS struktūra.
                            Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

 1. Kortelės -> Pranešimai -> Pranešimo koregavimas : naujas laukas Pastabos.

                            Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N48_MESS struktūra.
                            Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

 1. Kortelės -> Pranešimai : padaryta Importas/Eksportas.
 1. Servisas : padarytas naujas punktas Administravimas, kurį pasirinkus, bus galima pasirinkti punktus Registracija/Darbas su sistema, Vartotojai, Darbo vietos, Laiškai, Ataskaitos, Formos, Dokumentų skaitliukai, Parametrai.
 1. Servisas -> i.SAF-T operacijos : padarytos i.SAF-T operacijos, kurių pagalba bus galima suformuoti reikiamus XML failus.

                            Ryšium su tuo atsirado naujos lentelė K06_SAH ir K07_SAD.

Šios lentelės gali replikuotis arba nesireplikuoti (priklausomai nuo vartotojo poreikių).

 1. Servisas -> i.SAF-T operacijos -> i.SAF-T operacijos koregavimas : formos INIT-e galima nurodyti informaciją apie akcininkus, kuri bus suformuoja XML faile:

m.i_kkac=1      && akcininkų kiekis

dimension titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_kkac,13)        && i.SAF-T akcininkai

m.i_nrac=1      && akcininko numeris

titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,1)=”12345378901″                         &&(privalomas) Savininko, akcininko unikalus identifikacinis kodas (Juridiniu asmenu registro kodas arba kodas užsienio valstybėje, Fizinio asmens kodas).
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,2)=”Jonas Jonaitis”                           &&(privalomas) Savininko, akcininko pavadinimas arba vardas, pavardė
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,3)=”D”                      &&(privalomas) Didžiosios Knygos sąskaitos kodas.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,4)=”Vilnius”            &&(privalomas) Miestas.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,5)=”12356″            &&(privalomas) Pašto kodas.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,6)=”LT”                    &&(privalomas) Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą. Pavyzdžui, NL –Nyderlandai.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,7)=”BA”                   &&(privalomas) Adreso tipas. Galima pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas).
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,8)=”Miško 5-48, Vilnius”                 &&(privalomas) Adresas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,9)=”45.00″             &&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų kiekis, vnt.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,10)=””                      &&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų suma.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,11)=””                      &&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomu dalių, akcijų rūšis. Pasirinkimai: „PP“ (Paprastosios), „PRV“ (Privilegijuotos).
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,12)=”2000-01-01″                           &&(neprivalomas) Savininko, akcininko dalių, akcijų įsigijimo data.
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,13)=””                      &&(neprivalomas) Savininko, akcininko dalių, akcijų perleidimo data.

 1. Servisas -> Administravimas -> Parametrai : atsirado nauji parametrai ISAFT_KONT1 – I.SAF-T kontaktas ir ISAFT_KONT2 – I.SAF-T kontakto duomenys, kuriuos reikės užpildyti jei formuosite i.SAFT operacijas.
 1. Ataskaita “Darbo sutartis nuo 2017.07.01” papildyta nauju punktu: Darbdavys darbuotojo asmens duomenis tvarko darbdavio teisinių prievolių vykdymo tikslu ir užtikrina, kad darbdavio vykdomas darbuotojo asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.
 1. Padaryta nauja ataskaita “(Excel) Pelno (nuostolio) ataskaita pagal padalinius pamėnesiui”, pagal visas aktyvias užduoto laikotarpio sąskaitas.
 1. POS sistema -> POS operacijos -> Kvito koregavimas : padaryta galimybė, koreguojant kvitą, nurodyti tuščią dokumento numerį. Tam reikia šios formos INIT-e nurodyti thisform.dok_nr_nera=.t.

2019-02-06

1. Apie sistemą -> Atnaujinti registraciją : atnaujinant registraciją, jei programos versija nesutaps su paruoštos registracijos versija, bus parodomas pranešimas jog jos nesutampa, o paruoštos registracijos statusas nepasikeis t.y. bus galima dar kartą atnaujinti registraciją.

2. Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai -> Importas iš XML failo : padaryti pakeitimai ir priderinimai, importui iš formuojamo AB ŠIAULIŲ BANKAS XML failo.

3. Alga -> Algos formos -> Forma GPM312 : forma papildyta naujais laukais Indentifikacinio numerio (kodo) rūšis ir Užsienio valstybės kodas. Padarytas naujas Formos GPM312 duomenų, bei XML failo formavimas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A31_FAD struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

4. Padarytos naujos ataskaitos :

4210 – Sodros “Forma SAM-07” (už mėnesį) XML – formavimas
424 – Forma 1-SD, v10 (Pranešimas apie priėmimą į darbą) XML
424 – Forma 9_SD, v06 (Atostogų suteikimas vaiko priežiūrai) XML
424 – Forma 12_SD, v05 (Pranešimas apie nedraudiminį laikotarpį) XML
616 – Pranešimas apie draudimo pradžią XML (1-SD)- v10
616 – Pranešimas apie atostogas vaiko priežiūrai XML (9-SD)- v06
616 – Pranešimas apie nedraudiminį laikotarpį XML (12-SD)- v05
422 – Forma 13-SD, v07 (Pranešimas apie autorines sutartis) XML
4231 – Forma 13-SD, v07 (Pranešimas apie autorines sutartis) XML

2019-01-04

1. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Algos servisas : naujas laukas “Apvalinti tik į didesnę pusę”. Pažymėjus šį lauką ir formuojant naujas kintamųjų reikšmes, apvalinas bus atliekamas į didesnį skaičių.
PVZ.: jei paskaičiuota reikšmė bus 450.01, o apvalinima iki Euro ir pažymėtas laukas ” Apvalinti tik į didesnę pusę “, nauja reikšmė bus 451.00
      jei paskaičiuota reikšmė bus 450.01, o apvalinima iki Euro ir nepažymėtas laukas ” Apvalinti tik į didesnę pusę “, nauja reikšmė bus 450.000

2. Alga -> Algos dokumentai -> Spausdinti : padarytas Sodros formos “Forma 2-SD, v09 (Pranešimas apie atleidimą iš darbo) XML” formavimas.

3. Servisas -> Registracija : pataisyti netikslumai įvedant naują vartotoją.

4. Įeinat į GAMA programą ir pritrūkus darbo vietų, programa automatiškai parodys kokie vartotojai šiuo metu dirba su programa.

2018-12-10

1. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti WORD dokumentą, pasinaudojus suformuotu WORD šabloniniu failu, kuris randasi kataloge
 f_word_file(lcWord,lcFile)
kur
lcWord   – WORD šabloninis failas, kuris randasi kataloge (privalomas)
lcFile   – suformuoto WORD failo vardas (neprivalomas, nenurodžius sukuriamas failo vardas)
Jei WORD failas sėkmingai suformuotas, gražinamas failo vardas. Priešingu atveju gražinama tuščia reikšmė.

 PVZ.:
  f_word_file(“C:\sablonai\sutarties_sablonas.doc”,”C:\sutartys\sutartis_00001.doc”)

2. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti WORD dokumentą, pasinaudojus dokumentų šablonų sąraše prisegtu šablonu
 f_word_sabl(lcKodas_js,lcFile)
kur
lcKodas_js – dokumentų šablono kodas (privalomas)
lcFile     – suformuoto WORD failo vardas (neprivalomas, nenurodžius sukuriamas failo vardas)
Jei WORD failas sėkmingai suformuotas, gražinamas failo vardas. Priešingu atveju gražinama tuščia reikšmė.

 PVZ.:
  f_word_sabl(“DOK_SUT001”,”C:\sutartys\sutartis_00001.doc”)

3. Padaryta programa, kurios pagalba galima prie operacijos arba kortelės prikabinti dokumentą
 f_file_dok(m.dd_nuoroda,m.dd_file,m.modul_nr,m.kodas1_,m.kodas2_,m.kodas3_,m.kodas4_,m.kodas5_)
kur
m.dd_nuoroda – 0-prikabinti failą (pagal nutylėjimą); 1-prikabinti failo nuorodą
m.dd_file    – prikabinamas failas (privalomas)
m.modul_nr  – modulis  (privalomas)
m.kodas1_  – operacijos arba kortelės raktas 1 (privalomas)
m.kodas2_  – operacijos arba kortelės raktas 2 (neprivalomas)
m.kodas3_  – operacijos arba kortelės raktas 3 (neprivalomas)
m.kodas4_  – operacijos arba kortelės raktas 4 (neprivalomas)
m.kodas5_  – operacijos arba kortelės raktas 5 (neprivalomas)
Jei dokumentas sėkmingai prikabintas grąžinama .T., priešingu atveju grąžinama .F.

 PVZ.:
 prikabinti failo nuorodą prie sutarties
  f_file_dok(1,”C:\sutartys\sutartis_00001.doc”,”KT”,”SUT000001″)
 prikabinti failą prie sutarties
  f_file_dok(0,”C:\sutartys\sutartis_00002.doc”,”KT”,”SUT000002″)

4. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti failą iš prie operacijos arba kortelės prikabinto dokumento
 f_file_rdok(m.dd_file,m.modul_nr,m.kodas1_,m.kodas2_,m.kodas3_,m.kodas4_,m.kodas5_)
kur
m.dd_file    – failo vardas (neprivalomas, nenurodžius sukuriamas failo vardas)
m.modul_nr  – modulis  (privalomas)
m.kodas1_  – operacijos arba kortelės raktas 1 (privalomas)
m.kodas2_  – operacijos arba kortelės raktas 2 (neprivalomas)
m.kodas3_  – operacijos arba kortelės raktas 3 (neprivalomas)
m.kodas4_  – operacijos arba kortelės raktas 4 (neprivalomas)
m.kodas5_  – operacijos arba kortelės raktas 5 (neprivalomas)
Jei failas sėkmingai suformuotas, gražinamas failo vardas. Priešingu atveju gražinama tuščia reikšmė.

 PVZ.:
  f_file_rdok(“C:\sutartys\sutartis_00001.doc”,”KT”,”SUT000001″)

5. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti informacijos ryšį tarp operacijų ar kortelių
 f_rysys(m.p_tipas,m.mod1,m.kod1,m.mod2,m.kod2,m.p_data,m.p_pav,m.p_apras,m.p_pastabos)
kur
m.p_tipas – ryšio tipas (1-surišimas;2-kopijavimas;3-keitimas;4-importas) (neprivalomas, pagal nutylėjimą 1)
m.mod1   – pirminis modulis (privalomas)
m.kod1   – pirminis kodas (privalomas)
m.mod2   – antrinis modulis (privalomas)
m.kod2   – antrinis kodas (privalomas)
m.p_data  – data (neprivalomas, pagal nutylėjimą šios dienos data)
m.p_pav   – pavadinimas (neprivalomas) 
m.p_apras      – aprašymas (neprivalomas)
m.p_pastabos – pastabos (neprivalomas)
Jei ryšys sėkmingai suformuotas grąžinama .T., priešingu atveju grąžinama .F.

 PVZ.:
  f_rysys(1,”KS”,”IMONE001″,”KT”,”SUT000001″)

6. Padaryta programa, kurios pagalba galima išvalyti suformuotą informacijos ryšį tarp operacijų ar kortelių
 f_drysys(m.p_tipas,m.mod1,m.kod1,m.mod2,m.kod2)
kur
m.p_tipas – ryšio tipas (1-surišimas;2-kopijavimas;3-keitimas;4-importas) (neprivalomas, pagal nutylėjimą 1)
m.mod1   – pirminis modulis (privalomas)
m.kod1   – pirminis kodas (privalomas)
m.mod2   – antrinis modulis (privalomas)
m.kod2   – antrinis kodas (privalomas)
Jei ryšys sėkmingai išvalytas grąžinama .T., priešingu atveju grąžinama .F.

 PVZ.:
  f_drysys(1,”KS”,”IMONE001″,”KT”,”SUT000001″)

2018-12-04

1. Kortelės -> Klientai : padaryta Klientų Būsenos patvirtinimo sistema.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelių N08_KLIJ struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2. Kortelės -> Klientai -> Klientų koregavimas : atsirado nauja kliento rūšis Kontaktas.

3. Kortelės -> Klientai -> Klientų koregavimas : naujas laukas Tipas. Padaryta galimybė nurodyti kokio tipo klientas – juridinis ar fizinis asmuo.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelių N08_KLIJ struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

4. Pirkimai/Pardavimai -> Formuoti i.SAF S/F registrą : padaryta galimybė į formuojamą i.SAF S/F registrą įtraukti pardavimo eilutes, kurių suma pagal atitinkamą PVM klasifikatorių yra nuliui. Tam sistemos INIT-e reikia užprogramuoti :titi_pagr.SS_iSAF_FORMUOTI_NULINES_SUMAS=.t.

5. Padaryta CRM sistema, kurią sudaro:
 a) CRM operacijos
 b) Užduotys
 c) Projektai
 d) CRM analizė
 
6. Padaryta programa, kurios pagalba galima suformuoti CRM operacijas:
 crm_operacijos_numeris=CRM_for(cf_data,cf_kodas_ks,cf_kodas_ms,cf_kodas_hu,cf_kodas_hp,cf_pastabos,cf_file,cf_file_nuoroda,cf_rysys_modulis,cf_rysys_operacija,cf_perkelta,cf_kodas_ls_1,cf_kodas_ls_2,cf_kodas_ls_3,cf_kodas_ls_4,cf_aprasymas1,cf_aprasymas2,cf_aprasymas3,cf_aprasymas4,cf_num1,cf_num2,cf_num3,cf_num4,cf_kodas_hv)
kur
crm_operacijos_numeris – jei programa sėkmingai suformuoja CRM operaciją, grąžina suformuotos CRM operacijos numerį

cf_data       – CRM operacijos data (neprivaloma; pagal nutylėjimą sistemos data)
cf_kodas_ks   – kliento kodas (neprivalomas; jei tokio kliento kodo nebus aprašyta Klientų sąraše, programa kliento kodą suformuos tuščią, o nurodytą reikšmę patalpins į CRM operacijos kliento pavadinimą)
cf_kodas_ms   – menedžerio kodas (neprivalomas)
cf_kodas_hu   – užduoties kodas (neprivalomas; jei tokio užduoties kodo nebus aprašyta Užduočių sąraše, programa užduoties kodą suformuos tuščią, o nurodytą reikšmę patalpins į CRM operacijos užduoties pavadinimą)
cf_kodas_hp   – projektos kodas (neprivalomas; jei tokio projekto kodo nebus aprašyta Projektų sąraše, programa projekto kodą suformuos tuščią, o nurodytą reikšmę patalpins į CRM operacijos projekto pavadinimą)
cf_pastabos   – pastabos (neprivalomas)
cf_file       – PDF, DOC, XLS ar kitas failas, kurį norite įkelti prie CRM operacijos (neprivalomas)
cf_file_nuoroda    – jei norite įkelti ne patį PDF, DOC, XLS ar kitą failą, o jo nuorodą, tada reikia nurodyti 1 (neprivalomas, pagal nutylėjimą 0 t.y. bus įkeliamas failas) 
cf_rysys_modulis   – jei norite suformuoti informacijos ryšį su suformuotą CRM operacija, reikia nurodyti reikiamą modulį (neprivalomas, privalomas jei nurodomas cf_rysys_operacija)
cf_rysys_operacija – jei norite suformuoti informacijos ryšį su suformuotą CRM operacija, reikia nurodyti reikiamą operacijos numerį (neprivalomas, privalomas jei nurodomas cf_rysys_modulis)
cf_perkelta        – jei norite, kad suformuota CRM operacija butu perkelta, būtina nurodyti 2. Jei norite, kad suformuota CRM operacija butu koreguota, būtina nurodyti 3. (neprivalomas, pagal nutylėjimą 1 – nauja operacija) 
cf_kodas_ls_1  – logistikos kodas 1 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_2  – logistikos kodas 2 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_3  – logistikos kodas 3 (neprivalomas)
cf_kodas_ls_4  – logistikos kodas 4 (neprivalomas)
cf_aprasymas1  – aprašymas 1 (neprivalomas)
cf_aprasymas2  – aprašymas 2(neprivalomas)
cf_aprasymas3  – aprašymas 3 (neprivalomas)
cf_aprasymas4  – aprašymas 4 (neprivalomas)
cf_num1   – reikšmė 1 (neprivalomas)
cf_num2   – reikšmė 2 (neprivalomas)
cf_num3   – reikšmė 3 (neprivalomas)
cf_num4   – reikšmė 4 (neprivalomas)
cf_kodas_hv – kita užduotis (neprivalomas)

7. Padaryta programa, kurios pagalba bet kuriam simboliniam formos laukui, galima priskirti pasirinkimą iš norimo sąrašo:
 sar_lauk(oad,fs_sar,fs_lauk,fs_kuris,fs_programa)
kur
oad      – visada konstanta THISFORM (privalomas) 
fs_sar   – sąrašo kodas (privalomas)
fs_lauk  – lauko adresas kuriam norite priskirti sąrašą (privalomas).
fs_kuris – lauko numeris, kuris grąžinamas iš sąrašo (neprivalomas, pagal nutylėjimą 1 – grąžinamas kodas)
fs_programa – jūsų programa, kuri pasileis jei bus pasirinktas kodas iš sąrašo (neprivalomas)

 PVZ.: Tarkime norite, kad Pardavimų operacijos koregavimo lange, Lapelyje LOGISTIKA, į pirmą aprašymo lauką galima butu įvesti kodą iš Objektų sąrašo.
    Tam reikia Pardavimo operacijos koregavimo lange užprogramuoti INIT-ą:
  sar_lauk(thisform,”OS”,titi_pagr.adf.kor.lapas.page5.aprasymas1)
    
8. Padaryta galimybė į bet kurį koregavimo langą įkeliant norimą dokumentą, arba nuorodą į dokumentą, nurodyti katalogą pagal nutylėjimą. Tam formos koregavimo lange reikia užprogramuoti INIT-ą :
  thisform.dokumentas_kat=”C:\MANO”
kur
“C:\MANO” -katalogas pagal nutylėjimą.

9. Alga -> Darbuotojų sąrašas : atsirado naujas mygtukas “Algos servisas”, kurio pagalba galėsite
 a) suformuoti algos mokestinius pakeitimus, kurie įsigalios nuo 2019.01.01
 b) dirbantiems darbuotojams suformuoti Kintamųjų reikšmes
 c) dirbantiems darbuotojams suformuoti Priskaitymus arba Priskaitymų pasiūlymus
 d) dirbantiems darbuotojams suformuoti Atskaitymus arba Atskaitymų pasiūlymus

10. Alga -> Algos dokumentai : padaryti pakeitimai algos vidurkio skaičiavime, atsižvelgiant į algos skaičiavimo pakeitimus nuo 2019.01.01

11. Programa FVID() : padaryti pakeitimai algos vidurkio skaičiavime, atsižvelgiant į algos skaičiavimo pakeitimus nuo 2019.01.01

12. Alga -> Algos išmokėjimas -> Algos išmokėjimo koregavimas -> Algos skolos : avanso mokėjimui naudojant funkciją MOK(A1), nebus išmokamas avansas darbuotojams, kurie einamajame mėnesyje yra atleisti iš darbo. Jei norite išmokėti avansą neatsižvelgiant į žmogui aprašytus bankus, o tik atsižvelgiant ar jis dirbą einamą mėnesį, naudokite funkciją MOKG(A1).

13. Kortelės -> Prekių sąrašas -> Prekių sąrašo koregavimas: pailginti laukai
 Pavadinimas iki 120 simbolių
 Pavadinimas kita kalba iki 150 simbolių
 Ilgas pavadinimas iki 150 simbolių
 Tiekėjo prekių kodai iki 25 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N17_PROD struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

14. Kortelės -> Prekių sąrašas -> Prekių sąrašo koregavimas -> Prekės mat.vnt. koregavimas : pailgintas laukas
 Pavadinimas iki 120 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N37_PMAT struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

15. Kortelės -> Klientai -> Klientų sąrašo koregavimas : pailginti laukai
 Pavadinimas iki 150 simbolių
 Adresas iki 150 simbolių
 Atstovas iki 150 simbolių
 Elektroninis adresas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N08_KLIJ struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

16. Kortelės -> Klientai -> Klientų sąrašo koregavimas -> Alternatyvaus adreso koregavimas : pailginti laukai
 Pavadinimas iki 150 simbolių
 Adresas iki 150 simbolių
 Elektroninis adresas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N33_KBAN struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

17. Kortelės -> Asmenys -> Asmens koregavimas : pailginti laukai
 Kliento pavadinimas iki 150 simbolių
 Adresas iki 150 simbolių
 Elektroninis adresas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N60_ASM struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

18. Kortelės -> Menedžeriai -> Menedžerių koregavimas : pailginti laukai
 Pavadinimas iki 150 simbolių
 Adresas iki 150 simbolių
 Elektroninis adresas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N15_MEN struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
 
19. Kortelės -> Kodai -> Kodų koregavimas : pailgintas laukas
 Pavadinimas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N20_KOD struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

20. Kortelės -> Logistika -> Logistikos koregavimas : pailgintas laukas
 Pavadinimas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N35_LGST struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

21. Kortelės -> Pranešimai -> Pranešimų koregavimas : pailgintas laukas
 Pavadinimas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N48_MESS struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

22. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimas -> Klientų informavimo koregavimas : pailgintas laukas
 Elektroninis adresas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N78_KM struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

23. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimo operacijos -> Klientų informavimo operacijų koregavimas : pailgintas laukas
 Elektroninis adresas iki 150 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N79_KW struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

24. POS sistema -> POS operacijos -> POS operacijų koregavimas : pailgintas laukas
 Sąskaitos-Faktūros Nr. iki 20 simbolių
 Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I61_POSH struktūra. Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.

25. POS sistema -> POS pardavimo taškas -> F4 – importas : padarytas dalinis POS operacijų importas t.y. bus galimybė suimportuoti tik reikiamų prekių reikiamą kiekį.

26. Padarytos sisteminės ataskaitos:
  Forma NP-SD2_01 (Pranešimas išmokai skirti) XML
  Priskaitymų-atskaitymų detali ataskaita (Excel)
  Ilgalaikio turto likutis datai pagal pradinės vertės sąskaitas
  Ilgalaikio turto apyvarta pagal pradinės vertės sąskaitas  
  Suminė ilgalaikio turto apyvarta pagal pradinės vertės sąskaitas

2018 08 30

1. Padaryta galimybė į bet kurį koregavimo langą įkelti ne tik norimą dokumentą, bet ir nuorodą į dokumentą, arba nuorodą į katalogą. Tam formos koregavimo lange reikia užprogramuoti INIT-ą :
a.) įkelti nuorodą į failą:
  thisform.dokumentas=.t.
thisform.dokumentas_nut=2

b.) įkelti nuorodą į katalogą:
  thisform.dokumentas=.t.
thisform.dokumentas_nut=3

arba paspaudus dešinį pelytės klavišą ant mygtuko “Dokumentas”, pasirinkti reikiamą variantą.
Šiais atvejais duomenų bazėje bus saugoma tik nuoroda, o ne pats dokumentas.

2. POS sistema -> POS aprašymas -> POS informacija : naujas laukas Pranešimas kasininkui Nusiuntus į fiskalą. Šiame lauke galite nurodyti formulę, į kurią galite įrašyti savo programos pavadinimą. Tokiu atveju jūsų programa sudirbs po kiekvienos prekės nusiuntimo į fiskalinį bloką t.y. jūs galėsite fiskaliniame čekyje po kiekvienos prekės atspausdinti jums reikalingą informaciją. Spausdinimui savo programoje galite naudoti funkciją FISKAL_SP_TXT(“Norimas tekstas”).

Taip pat savo programoje galite naudoti šiuos kintamuosius:
ss_posf_op_tipas – operacijos tipas 0-pardavimas; 1-grąžinimas; 2-pirkimas
ss_posf_kodas_is – padalinys
ss_posf_kodas_ks – klientas
ss_posf_laikas  – laikas
ss_posf_kodas_sm – asmuo
ss_posf_bar_kodas – barkodas
ss_posf_kodas_ps – prekės kodas
ss_posf_kiekis  – kiekis
ss_posf_nuolaida_p – nuolaidos procentas
ss_posf_nuolaida – nuolaidos suma
ss_posf_suma  – pardavimo suma (su PVM)
ss_posf_mokestis_p – PVM procentas
ss_posf_kodas_dl – lojalumo kortelės numeris

3. Statistika -> Imp./Eks.operacijos : padaryta programaIMP_B00(m.modulis,m.data,m.pavadinimas,m.informacija,m.logas,m.failas,m.failo_poz), kurios pagalba galima importuoti informaciją į Imp./Eks.operacijas. Jei importas pavyko sėkmingai, funkcija grąžina suimportuotos operacijos numerį.
Programos parametrai:
m.modulis     – modulis (neprivalomas)
m.data        – data (neprivalomas)
m.pavadinimas – pavadinimas (neprivalomas)
m.informacija – EIP informacija. Galima nurodyti pačia informaciją, arba failą kuriame tą informaciją yra suformuota (neprivalomas)
m.logas       – klaidų logo informacija. Galima nurodyti pačia informaciją, arba failą kuriame tą informaciją yra suformuota (neprivalomas)
m.failas      – PDF,JPG,TXT ar kitas failas (neprivalomas)
m.failo_poz   – jei norite importuoti ne patį PDF,JPG,TXT ar kitą failą, o tik nuorodą į failą, tada reikia nurodyti simbolį “/” (neprivalomas)

PVZ.:
IMP_B00(“PO”,”2018.08.27″,”Importas iš EIP failo”,”C:\000001.EIP”,”EIP operacija importuota sėkmingai.”,”C:\000001.PDF”)  && su failo C:\000001.PDF importu
IMP_B00(“PO”,”2018.08.27″,”Importas iš EIP failo”,”C:\000001.EIP”,”EIP operacija importuota sėkmingai.”,”C:\000001.PDF”,”/”)  && su failo C:\000001.PDF nuorodos importu

2018 06 20

1. Atsiskaitymai -> Mokėjimo išrašai -> Mokėjimo išrašo koregavimas : atsirado naujas laukas Sudengiamo dokumento Nr. Įvedus šį lauką, bus sudengiamas tik nurodytas dokumentas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I53_ISR struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2. Padaryta galimybė eksportuoti duomenis į GPAIS sistemą.

2018 05 25

1. Alga -> Algos formos : padaryta nauja GPM312 forma.

2. Alga -> Algos išmokėjimo analizė : padarytas GPM312 formos formavimas.

2018 04 24
1. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Suminės skolos -> Atsiskaitymo operacijų formavimas : naujas laukas “Formuoti atskiras operacijas pagal kiekvieną skolą”. Pažymėjus šį lauką bus suformuotos atsiskaitymo operacijos pagal kiekvieną skolą, priešingu atveju visos kliento skolos bus suformuotos vienoje atsiskaitymo operacijoje.

2018 04 03

1. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo atskaitymai -> Darbuotojo atskaitymo koregavimas : atsirado nauji laukai Sąskaitą ir Kliento kodas. Padidintas lauko Dokumento numeris ilgis iki 20 simblolių.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A11_PATB struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo koregavimas -> Darbuotojo priskaičiuoto priskaitymo/atskaitymo koregavimas : padidintas lauko Dokumento numeris ilgis iki 20 simblolių.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A20_PA struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

3. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo koregavimas -> Darbuotojo banko koregavimas : padidinti laukų Filialo kodas ir Indėlio rūšis laukų ilgiai iki 20 simblolių.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A08_TABB struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

4. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Darbuotojo koregavimas : padidinti laukų Paso Nr. ir Sodros Nr. laukų ilgiai iki 20 simblolių. Padidinti 3 aprašymo laukų ilgiai iki 70 simbolių.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A06_TAB struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

5. Kortelės -> Padalinių sąrašas -> Padalinių sąrašo koregavimas : atsirado naujas laukas GLN kodas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N07_IMON struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2018 01 31

1. Alga -> Algos formos : padaryta nauja GPM313 forma.

2. Alga -> Algos išmokėjimo analizė : padarytas GPM313 formos formavimas.

3. Alga -> Valandos -> Valandos koregavimas : atsirado naujas laukas “Užpildyti pagal nutylėjimą naudojant kalendoriaus valandos kodą”. Padaryta galimybė, kad Tabelyje automatiškai užsipildytų valandų reikšmė iš kitos valandos suvestos Kalendoriuje.
 Pvz. Tabelyje Atostogų valandos užsipildytu pagal Kalendoriuje suvestas Darbo valandas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A12_TBL struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2018 01 12

1. Kortelės -> Bankų sąrašas -> Bankų sąrašo koregavimas : naujai laukai Adresas ir Šalies kodas.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės N34_BANK struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

2. Kortelės -> Sąskaitų ryšys -> Sąskaitų ryšio koregavimas : Algos sąskaitų ryšyje atsirado nauja sąskaita ‘Ateinančių laikų Sodros sąnaudos’. Padaryta galimybė DK operacijose, atskirti darbuotojų ateinančių laikų Sodros sąnaudas.

3. Alga -> Algos išmokėjimas -> Algos išmokėjimo koregavimas -> Algos išmokėjimo detalus koregavimas : naujas laukas Gavėjo bankas. Padaryta galimybė, vienoje Algos išmokėjimo operacijoje, suvesti išmokėjimus į skirtingus bankus.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės A23_MOKD struktūra. Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

4. Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas -> Valiutinių skolų perskaičiavimas : padaryta galimybė, perskaičiuojant valiutines skolas, skaičiuoti be mokestinių reikalavimų.

5. POS sistema -> POS pardavimo taškas : padaryta galimybė suderinti GAMA PVM mokesčiussu fiskalinio bloko PVM mokesčiais. Tam reikia POS pardavimo taške užprogramuoti INIT-ą, kuriame reikia nurodyti kuris fiskalinio bloko PVM mokesčio numeris atitinka GAMA PVM mokestįarba GAMA PVM mokesčio tipą.
PVZ.:
dimension titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(4,2)
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(1,1)=1  && PVM mokesčio numeris fiskale
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(1,2)=21.00 && GAMA programos PVM procentas arba apmokestinimo tipas(A,B,C,D,E,F,G,H)
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(2,1)=2  && PVM mokesčio numeris fiskale
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(2,2)=”B”   && GAMA programos PVM procentas arba apmokestinimo tipas(A,B,C,D,E,F,G,H)
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(3,1)=3  && PVM mokesčio numeris fiskale
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(3,2)=5.00  && GAMA programos PVM procentas arba apmokestinimo tipas(A,B,C,D,E,F,G,H)
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(4,1)=4  && PVM mokesčio numeris fiskale
titi_pagr.SS_POS_FISKALO_PVM(4,2)=0.00  && GAMA programos PVM procentas arba apmokestinimo tipas(A,B,C,D,E,F,G,H)

6. Perdarytos inventorizacijos ataskaitos inventorizuojamų prekių sąraše (dabar XFRX) : SYSTEM000750 – SYSTEM000752 ir inventorizacinis apyrašas  atsargų likučiuose SYSTEM000588.

7. Ataskaitoje “Forma 2-SD, v08 (Pranešimas apie atleidimą iš darbo) XML” (SYSTEM000859) pakeistas sodros procentas iš įmonės lėšų terminuotoms sutartims. m.sodros_procentas=32.58  (buvo 32.78)

Rivile GAMA programų versijų numeriai sudaromi pagal tam tikrą schemą:
1) jei keičiasi skaičiai PRIEŠ kablelį, reiškia keitėsi esančios duomenų bazės lentelės;
2) jei keičiasi pirmi du skaičiai PO kablelio – atsirado nauja lentelė;
3) jei keičiasi du paskutiniai skaičiai PO kablelio – tiesiog ištaisyti netikslumai arba atsirado naujovės, pakeitimai, neliečiantys duomenų bazės struktūros;

*Jei jūsų įmonė naudoja duomenų replikavimą, ypač atsargiai darykite atnaujinimus, kai keičiasi esančios lentelės.