Dirbtinio intelekto projektas

2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa

Mūsų bendrovės UAB „Rivilė“ pagrindinė veikla – apskaitos, finansų, CRM, verslo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas Lietuvos ir užsienio įmonėse. Bendrovės sukurtą verslo valdymo ir apskaitos sistemą naudoja smulkios, vidutinės, stambios ir labai stambios įmonės. Lietuvos rinkoje Rivilė yra vien populiariausių – su jos produktais apskaita vedama ir valdomas verslas daugiau kaip 30.000 bendrovių.

Mūsų klientams labai svarbu prognozuoti prekių paklausą ir kitus laike kintančius dydžius, todėl  startavome su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektu „Dirbtiniu intelektu ir statistiniais metodais grįsto laiko eilučių prognozavimo/valdymo technologijos MTEP“.

Projekto tikslas – sukurti dirbtiniu intelektu ir statistiniais metodais grįstą laike kintančių dydžių prognozavimo ir valdymo technologiją. Suplanuota projekto trukmė yra 24 mėnesiai.

Projekto metu bus atlikti moksliniai tyrimai, sukauptos ir susistemintos žinios, sukurta pasaulio mastu nauja technologija, o jos pagrindu sukurti ir išbandyti naujų produktų prototipai. Po projekto prototipus paversime savo klientams patogiais įrankiais.

Dalį projekto bendrovė finansuos savo lėšomis, dalį finansuos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir prisidės prie priemonės „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“ tikslo įgyvendinimo.

Moksliniai šio projekto rezultatai yra viešinami publikacijoje „Meta-Learning for Time Series Forecasting Ensemble“ , galite susipažinti su recenzavimui skirta versija: https://arxiv.org/abs/2011.10545.

 

2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa

Finansuojama iš Europos Sąjungos fondų.
www.esinvesticijos.lt

Projekto vykdytojas:

rivile.lt