RIVILE GAMA VERSIJA 122.0000+DI

2024-06-13

 1. Administravimas -> Dokumentų skaitliukai -> Dokumento skaitliuko koregavimas : nauji laukai Kodas ir Pavadinimas.

                           Atitinkamai pasikeitė lentelės N49_SKDK struktūra ir lentelės PRIMARY KEY.

                           Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

 

 1. Administravimas -> Dokumentų skaitliukai -> Dokumento skaitliuko koregavimas : naujas laukas Dokumento Nr. ilgis. Padaryta galimybė nurodyti kokio ilgio dokumento numeris gali būti suformuotas, jei tame modulyje jis gali būti ilgesnis nei 12 simbolių.

                           Atitinkamai pasikeitė lentelės N49_SKDK struktūra.

                           Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

 

 1. Administravimas -> Dokumentų skaitliukai : naujas mygtukas „Papildomi vartotojai”. Padaryta galimybė Dokumento skaitliukui nurodyti papildomus vartotojus arba vartotojų grupes, kuriems galios šis skaitliukas.

                           Atitinkamai atsirado nauja lentelė K64_VARL.

                           Ši lentelė gali replikuotis arba nesireplikuoti, priklausomai nuo jūsų poreikių.

 

 1. Administravimas -> Dokumentų skaitliukai : padaryta galimybė nurodyti Dokumentų skaitliuką Įplaukų/Išmokų operacijų Išankstiniams mokėjimams.

 

 1. Sąskaitų ryšys -> Sąskaitos ryšio koregavimas -> Prekės/Paslaugos/Kodai : atsirado nauji laukai Pirkimo Paslaugų/Kodų ateinančių laikų sąnaudų Tipas ir Ateinančių laikų sąnaudų sąskaita. Bus galima nurodyti ar automatiškai yra paskaičiuojamos ir suformuojamos DK ateinančių laikų operacijos, darant Pirkimo Paslaugų/Kodų perkėlimą. Taip bus galima nurodyti kaip yra paskaičiuojamos mėnesio sąnaudos – už kiekvieną dieną ar už mėnesį. Paskaičiuotos sąnaudos visada bus formuojamos paskutinei mėnesio dienai.

 

 1. Sąskaitų ryšys -> Sąskaitos ryšio koregavimas -> Prekės/Paslaugos/Kodai : atsirado nauji laukai Pardavimo Paslaugų/Kodų ateinančių laikų pajamų Tipas ir Ateinančių laikų pajamų sąskaita. Bus galima nurodyti ar automatiškai yra paskaičiuojamos ir suformuojamos DK ateinančių laikų operacijos, darant Pardavimo Paslaugų/Kodų perkėlimą. Taip bus galima nurodyti kaip yra paskaičiuojamos mėnesio pajamos – už kiekvieną dieną ar už mėnesį. Paskaičiuotos pajamos visada bus formuojamos paskutinei mėnesio dienai.

 

 1. Kortelės -> Kodų sąrašas -> Kodo koregavimas -> Pirkimai : atsirado naujas laukas Sąskaitų ryšys. Jei norėsite, kad perkeliant Pirkimo kodo operaciją būtų automatiškai paskaičiuotos ir DK suformuotos ateinančių laikų sąnaudos, reikės nurodyti norimą Sąskaitų ryšį.

 

 1. Pirkimai -> Pirkimo koregavimas -> Detalaus pirkimo koregavimas -> Paslaugos/Kodo koregavimas : nauji laukai Galiojimo pradžia ir Galiojimo pabaiga. Bus galima nurodyti Paslaugos/Kodo galiojimo datą, pagal kurią bus automatiškai paskaičiuojamos ir DK suformuojamos ateinančių laikų sąnaudos.

                           Atitinkamai pasikeitė lentelės I07_PARD struktūra.

                           Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

 

 1. Pardavimai -> Pardavimo koregavimas -> Detalaus pardavimo koregavimas -> Paslaugos/Kodo koregavimas : nauji laukai Galiojimo pradžia ir Galiojimo pabaiga. Bus galima nurodyti Paslaugos/Kodo galiojimo datą, pagal kurią bus automatiškai paskaičiuojamos ir DK suformuojamos ateinančių laikų pajamos.

                           Atitinkamai pasikeitė lentelės I07_PARD struktūra.

                           Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

 

 1. Pirkimai/Pardavimai -> Pirkimo/Pardavimo koregavimas -> Mokėjimo terminai -> Mokėjimo dienų koregavimas : naujas laukas Sąskaita. Padaryta galimybė Mokėjimo terminui nurodyti reikiamą Sąskaitą.

                           Atitinkamai pasikeitė lentelės I08_PART struktūra.

                           Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

 

 1. Kortelės -> Terminai -> Terminų lentelės koregavimas -> Terminų lentelės detalus koregavimas : naujas laukas Sąskaitą. Padaryta galimybė Mokėjimo terminui nurodyti Sąskaitą.

                           Atitinkamai pasikeitė lentelės N24_TERD struktūra.

                           Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

 

 1. Didžioji Knyga -> DK operacijos -> Informacijos kopijavimas : kopijuojant DK operaciją bus galima nurodyti kitą DK žurnalą, Padalinį, Objektą, Seriją, Centrą.

 

 1. Alga -> Algos dokumentai -> Algos dokumentų koregavimas -> Dokumento priskaitymo koregavimas : įvedant naują Algos dokumento priskaitymą bus automatiškai paskaičiuojamas Laikas valandomis (dešimtainis), jei Algos dokumento vidurkis skaičiuojamas pagal Darbo valandas arba Kalendorines valandas.

 

 1. Alga -> Algos dokumentai -> Vidurkių ir priskaitymų skaičiavimas : darant Algos dokumento priskaitymų skaičiavimą bus automatiškai paskaičiuojamas Laikas valandomis (dešimtainis), jei Algos dokumento vidurkis skaičiuojamas pagal Darbo valandas arba Kalendorines valandas.

 

 1. Alga -> Algos dokumentai -> Vidurkių ir priskaitymų skaičiavimas : darant Algos dokumento vidurkių ir priskaitymų skaičiavimą, bus galima nurodyti naują Vidurkio tipą.

 

 1. Alga -> Algos dokumentai -> Algos dokumentų koregavimas -> Lapas Priskaitymai : naujas laukas Apmokamas laikas. Įvedus Apmokamą laiką ir darant Algos dokumento priskaitymą, laikas nebus skaičiuojamas pagal nurodytą dokumento Datos periodą, o bus paimama reikšmė iš lauko Apmokamas laikas.

                           Atitinkamai pasikeitė lentelės A24_LIH struktūra.

                           Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

 

 1. Alga -> Algos formos -> Algos formos GPM312 koregavimas : atsirado nauji laukai Adresas, Gimimo data, Mokesčio mokėtojo kodas.

                           Atitinkamai pasikeitė lentelės A31_FAD struktūra.

                           Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

 

 1. Pirkimai/Pardavimai -> Pirkimo/Pardavimo koregavimas  : pailgintas laukas Dokumento Reg. iki 35 simbolių

                           Atitinkamai pasikeitė lentelės I06_PARH struktūra.

                           Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

 

 1. Servisas -> Dokumentų registras -> SS_ISAF – i.SAF S/F registras : pailgintas laukas Dokumento numeris iki 35 simbolių.

                           Atitinkamai pasikeitė lentelės F04_S7D struktūra.

                           Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

 

 1. Naujas sisteminis parametras titi_pagr.SS_iSAF_FOR_DOK_REG Jei titi_pagr.SS_iSAF_FOR_DOK_REG=.T., formuojant iSAF-T ir iSAF registro Dokumento numerį, pirmiausiai bus parenkamas Pirkimų/Pardavimų Dokumento Reg. numeris, o jei jis neužpildytas tada Pirkimų/Pardavimų Dokumento Nr.

 

 1. Nauja funkcija kuri į rodomą sąrašą įdeda reikiamą kolonėlę FOR_GRID_COL(dgrid_fadr, dgrid_adr, dgrid_col_pav, dgrid_col_reik, dgrid_col_rus, dgrid_col_kiek)

 

kur :

                           dgrid_fadr – formos adresas (privaloma)

                           dgrid_adr  – GRID adresas (privaloma)

                           dgrid_col_pav – kolonėlės pavadinimas (neprivaloma)

                           dgrid_col_reik – kolonėlės rodymo reikšmė (privaloma)

                           dgrid_col_rus  – kolonėlės rūšiavimo reikšmė (neprivaloma; bus imama kolonėlės rodymo reikšmė)

                           dgrid_col_kiek – kuri kolonėlė (neprivalomas; bus pridedama paskutinė kolonėlė)

 

PVZ.:

                           FOR_GRID_COL(THISFORM,titi_pagr.ad.GRID2.S_grid1,”Aprašymas 1″,”nvl(i06_aprasymas1,space(150))”,”i06_aprasymas1″)

arba

                           FOR_GRID_COL(THISFORM,titi_pagr.adf.KOR.lapas.Page3.S_grid1,”Aprašymas 1″,”nvl(i07_aprasymas1,space(150))”,”i07_aprasymas1″)

 

 1. Padaryta galimybė užprogramuoti norimą klavišą, bet kuriame koregavimo lange prikabinti failą prie mygtukų Dokumentas arba Dokumentai, jei mygtukai Dokumentas arba Dokumentai lange yra aktyvūs. Tam reikia užprogramuoti :

titi_pagr.adf.for_pdf(df_rezz, df_failas)   && prikabinti failą prie mygtuko Dokumentas

titi_pagr.adf.for_pdf_d(df_rezz, df_failas) && prikabinti failą prie mygtuko Dokumentai

 

kur

 df_rezz=1 – prikabinti failą

df_rezz=2 – prikabinti nuorodą į failą

df_rezz=3 – prikabinti nuorodą į katalogą

df_rezz=4 – prikabinti internetinę nuorodą

df_failas – prikabinamas failas

 

 1. Pataisyti netikslumai, jei dirbama su Rinkiniais ir filtruojama pagal Centrą.

 

 1. Vartotojų sąrašų valdymo funkcijos, skirtos darbui su Rivile MGAMA : mgama_vart_forma(tcKodas_vu_p, thisform, tnPoz, tcKodas_rs) ir mgama_vart_sar(tcKodas_vu, tcKodas_op, tnPoz, tcKodas_rs)

Šių funkcijų pagalba galima aprašyti tvirtinimo, informavimo ir kt. leidimus vartotojui kiekvienai operacijai skirtingai.

 

kur:

                           mgama_vart_forma

tcKodas_vu_p – suteikimas 2 ženklų unikalus raktas (privaloma)

thisform  – perduodama sąrašo forma iš kurios kviečiama funkcija (privaloma)

tnPoz – peržiūros požymis: 0-galima koreguoti,1-tik peržiurai (neprivaloma)

tcKodas_rs – vartotojo kodas, kuris nebus rodomas vartotojų sąraše (neprivaloma)

 

  mgama_vart_sar

tcKodas_vu – suteikimas 12 ženklų unikalus raktas (privaloma). Pradžia visuomet „MG_” , taip pat šiame rakte nurodant ir patį operacijų sąrašą, kuriame bus priskiriami vartotojai

tcKodas_op – operacijos numeris, su kuria bus susietas sąrašas (privaloma)

tnPoz – peržiūros požymis: 0-galima koreguoti,1-tik peržiurai (neprivaloma)

tcKodas_rs – vartotojo kodas, kuris nebus rodomas vartotojų sąraše (neprivaloma)

 

PVZ.:

                           mgama_vart_forma(„PP”,thisform)

arba

                           mgama_vart_sar(„MG_K42_OD_PP”,Wk42.k42_kodas_od)

 

 1. Atnaujintas Chilkat licencinis raktas, leidžiantis naudotis naujausiomis Chilkat bibliotekos versijomis iki 2027 metų.

 

 1. Bankinių išrašų importas papildytas funkcionalumu, leidžiančiu programiškai įsiterpti kiekvienoje importuojamoje eilutėje titi_pagr.SS_MOKEJIMO_ISRASU_IMPORTAS_JSON_DET bei prieš kiekvieną importuojamą banko sąskaitą titi_pagr.SS_MOKEJIMO_ISRASU_IMPORTAS_JSON

 

 1. Personalas -> Personalo operacijos -> Personalo operacijos koregavimas : nauji laukai Būklė, Vidurkio tipas ir Darbo dienos trukmė. Priėmimo/perkėlimo operacijoje nurodytas vidurkio tipas bus perkeliamas į Algos dokumentus. Valandinio vidurkio skaičiavimui gali būti naudojamas laukas Darbo dienos trukmė.

                           Atitinkamai pasikeitė lentelės K16_OPH struktūra.

                           Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

 

 1. Personalas -> Atostogų detali informacija : naujas laukas Darbo dienos koreguojančiame periode. Atostogų perkėlimo metu papildomai išsaugomas koreguojančių periodų darbo dienų skaičius.

                           Atitinkamai pasikeitė lentelės K13_ATKL struktūra.

                           Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.

 

 1. Padaryta galimybė personalo atostogų operacijų perkėlimo metu neužfiksuoti „už periodą” reikšmių, taip panaikinant būtinybę atostogų operacijas perkelti iš eilės. Įjungiama parametru SS_PER_FIKS. Įjungus šį parametrą rekomenduojama kartą į metus visoms priėmimo operacijoms sukurti Atostogų fiksavimo operaciją.

 

 1. Personalas -> Personalo sąrašas -> Personalo koregavimas : mygtukas Kurti MGAMA vartotoją papildytas MGAMA požymio priskyrimu jei vartotojas jau egzistuoja.

 

 1. Padarytos naujos ataskaitos :

                           SYSTEM001265 – (v2) Einamieji atostogų likučiai datai, pagal darbo metus 

                           SYSTEM001267 – (EXCEL) PLN už 2 laikot. pagal centrus pamėnesiui palyginimas

Atnaujinimas
Instaliacinės

 

Kitos aktualijos

„Rivile ERP“ – įrankis efektyviai apskaitai ir verslo valdymui

UAB „Rivilė“ išleido į rinką debesijos technologijų pagrindu veikiančią modernią verslo valdymo ir apskaitos sistemą ERP (angl. Enterprise Resource Planning), kuri yra intuityvi, funkcionali, greita ir patogi vartojimui. Sistema puikiai pritaikyta vidutinėms ir smulkioms prekybos bei paslaugų įmonėms ERP leidžia detaliausiame lygmenyje apskaityti ir valdyti atsargų likučius,  prekių bei paslaugų kainodarą ir yra labai patogi […]

Nauji Rivile internetiniai produktai naujiems ir esamiems klientams

UAB „Rivilė“ internetinių produktų šeimą papildė Rivile MGAMA. Nuo šiol įmonė klientams siūlo naujus sprendimus debesijoje: Rivile MGAMA – internetinį portalą dirbti su pagrindine sistema Rivile GAMA, orientuotą į esamus ir naujus

Rinkoje – inovatyvi verslo valdymo ir apskaitos sistema „Rivile ERP“ debesijoje

Naujausias UAB „Rivilė“ produktas – „Rivile ERP“ – suteikia galimybę verslą valdyti ir apskaityti inovatyviai debesijoje. Nuo šiol įmonė siūlo du pagrindinius produktus: naują debesų produktą „Rivile ERP“ ir klientų infrastruktūroje diegiamą

Rivile skaitmeniniai sprendimai taupo laiką ir lėšas

Verslo sėkmė reikšminga dalimi priklauso nuo procesų optimizavimo. Daugiau kaip trisdešimt metų verslo valdymo ir buhalterinės apskaitos sistemas kurianti UAB „Rivilė“ nuolat verslui siūlo naujų