RIVILE GAMA VERSIJA 116.0100+DI

2021-04-28
1. Naujas sistemos parametras titi_pagr.SS_PARAM_DK_NPER_SM – Perkeliant informaciją į DK neperkelti Asmens.
Sistemos INIT-e nurodžius:
titi_pagr.SS_PARAM_DK_NPER_SM=.t.
ir darant informacijos perkėlimą į DK, nebus perkeliama lauke Asmuo esanti informacija.
2. Atsiskaitymai -> Įplaukos/Išmokos -> Įplaukų/Išmokų koregavimas: atsirado trys nauji informaciniai Aprašymo laukai.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I04_ATH struktūra.
Prašome atkreipti visų dėmesį, kas replikuoja informaciją.
3. Statistika -> Einamieji prekių likučiai: padaryta galimybė filtruoti pagal tris prekių tiekėjų ir tris prekių tiekėjų prekių kodus. Tam reikia formos arba Sistemos INIT-e nurodyti
titi_pagr.SS_LIK_NUS_TIEKEJAI=.t.
4. Klientų sąrašas -> Kliento sąrašo koregavimas -> Mygtukas ‘Užpildyti kliento aprašymus’: jei neužpildytas Įmonės kodas, tada bus ieškoma kliento informacijos pagal kliento PVM kodą.
5. POS sistema -> POS pardavimo taškas: padaryti pakeitimai Bankiniame ASPA atsiskaityme, ryšium su naujais bankų reikalavimais. Tam reikia POS aprašymas -> POS aprašymo koregavimas -> POS parametrai -> Mokėjimas kreditu, nurodyti reikiamą Kredito Nr. (suderinus su ASPA) ir pažymėjus lauką Ryšys pasirinkti reikšmę ASPA.
6. POS sistema -> POS pardavimo taškas: dirbant su ASPA fiskaliniu bloku ir ASPA Bankiniu atsiskaitymu, padaryta galimybė paimti Avansą Kreditu (Bankine kortele). Tam reikia POS aprašymas -> POS aprašymo koregavimas -> POS parametrai -> Pinigų įdėjimas, nurodyti Kreditas ir pažymėjus lauką Ryšys pasirinkti reikšmę ASPA.
7. POS sistema -> POS aprašymas -> POS aprašymo koregavimas -> POS parametrai -> Pinigų įdėjimas/išėmimas: atsirado naujas laukas Formuoti mokėjimo Op. Pažymėjus šį lauką ir perkėlus POS pinigų įdėjimo/išėmimo operaciją, bus suformuota atitinkama Mokėjimo operacija.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I63_POSP struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
8. POS sistema -> POS aprašymas -> POS aprašymo koregavimas -> POS parametrai -> Mokėjimas kreditu: pažymėjus lauką Apmokėti, atsirado galimybė nurodyti, jog bus atliekamas POS pardavimo apmokėjimas Avansu.
9. POS sistema -> POS pardavimo taškas -> Apmokėti: trečiame apmokėjimo lauke pasirinkus Avanso apmokėjimą, atsidarys naujas langas, kuriame galėsite nurodyti pagal kokius avansinius dokumentus gali būti apmokėtas šis POS pardavimas.
10. POS sistema -> POS operacijos: atsirado naujas laukas Aprašymas, kuriame bus saugomi avansinio apmokėjimo dokumentų numeriai. Perkėlus tokią POS operaciją, bus suformuotas Pardavimo operacijos Dokumentų sudengimas, pagal nurodytus avansinio apmokėjimo dokumentus.
Ryšium su tuo pasikeitė lentelės I61_POSH struktūra.
Prašome atkreipti dėmesį visų, kas replikuoja informaciją.
11. POS sistema -> POS pardavimo taškas -> Apmokėti -> Avansinio dokumento numerio įvedimas: padaryta galimybė formos INIT-e nurodyti
a.) netikrinti ar atitinka POS pardavimo taško ir Avansinio mokėjimo kliento kodas. Tam reikia formos INIT-e nurodyti
thisform.test_ks=.F.
b.) netikrinti ar toks Pinigų įdėjimo dokumento numeris yra POS operacijose. Tam reikia formos INIT-e nurodyti
thisform.test_POS_op=.F.
c.) netikrinti ar yra skola pagal nurodytą dokumento numerį Suminėse skolose. Tam reikia formos INIT-e nurodyti
thisform.test_skola=.F.
Bus paprašyta įvesti avanso sumą, jei formos INIT-e bus nurodyta
thisform.test_POS_op=.F.
thisform.test_skola=.F.
arba
thisform.kor_SUMA=.T.
Priešingu atveju avanso suma bus paimta iš POS pinigų įdėjimo operacijos arba iš suminių skolų.
Jei nurodysite
thisform.kor_SUMA=.T.
tada bus tikrinama ar įvesta suma neviršija paimtos sumos iš POS pinigų įdėjimo operacijos arba iš suminių skolų. Tam, kad toks tikrinimas nebutu vykdomas, reikia nurodyti
thisform.kor_SUMA_test=.F.
12. Servisas -> i.SAF-T operacijos -> i.SAF-T operacijos koregavimas: padaryti pakeitimai Ilgalaiko turto kortelių i.SAFT XML duomenų formavime.
13. Alga -> Darbuotojų sąrašas -> Perkelti: padaryta galimybė perkeliant algos darbuotojų Sodros, arba kitus atskaitymus, kuriems nurodytas Kliento kodas ir nenurodytas dokumento numeris, į skolų dokumento numerį vietoje Tabelinio Nr. įrašyti Algos skaičiavimo data (Metai ir Mėnuo). Tam reikia SISTEMOS INIT-e nurodyti :
titi_pagr.SS_ALGA_ATSKS_DOK_NR_MENUO=.T.
14. Padarytos naujos ataskaitos:
Servisas -> Alga -> Priskaitymų-atskaitymų analizė
Forma DA-01 K (ketvirtinė) nuo 2021 XML
Servisas -> Atsargos -> Atsargų operacijų analizė pagal prekes
Atsargų operacijų analizė pagal padalinius ir prekes
Servisas -> Pardavimai -> Prekių pardavimų analizė („v“ – vartotojo programa)
Prekių pardavimų analizė pagal pirkėjus
Servisas -> Debitorinės/ kreditorinės operacijos -> Apyvartos („v“ – vartotojo programa)
Suderinimo aktas angliškai valiuta
15. Dokumentų registras -> Dokumentų registro SS_ISAF koregavimas -> Spausdinti -> i.SAF XML formavimas: padaryta galimybė, kad formuojant XML failą dokumentas būtų pažymėtas jog jam taikoma „Pinigų apskaitos sistema“. Tam reikia apsirašyti norimą detalų logistikos kodą Logistikos sąraše ir jį priskirti Klientų kortelėje bet kuriam logistikos kodui. Taip pat reikia užprogramuoti SISTEMOS INIT-ą:
titi_pagr.SS_ISAF_SPECTAX=“ISAF_SPECTAX“
kur
„ISAF_SPECTAX“ – sukurtas ir priskirtas klientui logistikos kodas.

Kitos aktualijos

Nauji Rivile internetiniai produktai naujiems ir esamiems klientams

UAB „Rivilė“ internetinių produktų šeimą papildė Rivile MGAMA. Nuo šiol įmonė klientams siūlo naujus sprendimus debesijoje: Rivile MGAMA – internetinį portalą dirbti su pagrindine sistema Rivile GAMA, orientuotą į esamus ir naujus

Rinkoje – inovatyvi verslo valdymo ir apskaitos sistema „Rivile ERP“ debesijoje

Naujausias UAB „Rivilė“ produktas – „Rivile ERP“ – suteikia galimybę verslą valdyti ir apskaityti inovatyviai debesijoje. Nuo šiol įmonė siūlo du pagrindinius produktus: naują debesų produktą „Rivile ERP“ ir klientų infrastruktūroje diegiamą